SP: Wethouder Van As kent eigen begroting niet

Zwolle – De SP wil van wethouder van As nog voor het einde van het jaar informatie hoe de bezuinigingen op de schuldhulpverlening van € 200.000 worden ingevuld. De partij stelde deze vraag ook al tijdens de begrotingsbehandeling in november. De wethouder gaf aan dat we niet in paniek hoeven te raken, maar moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. Ambtelijke navraag van de SP leert nu dat de informatie pas in januari 2011 wordt aangeboden, terwijl de bezuinigingen per 1 januari 2011 ingaan.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Of ik in paniek raak, laat ik niet door de wethouder dicteren. De wethouder lijkt de grip op de schuldhulpverlening volkomen kwijt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zijn ambtenaren navraag bij de SP deden waar deze bezuiniging te vinden was in de begroting. Ik raak eerder in paniek van een wethouder die zijn eigen begroting niet kent.’ De SP wil weten hoe er wordt bezuinigd op de schuldhulpverlening. Volgens de partij mag het niet ten kosten gaan van de hulp aan mensen met financiële problemen. Naast deze twee ton bezuiniging op de schuldhulpverlening wordt er ook nog € 17.000 bezuinigd op de thuisadministratie.

De SP maakt zich ernstige zorgen over de groei van de wachtlijst en is bang dat de uitvoering van dit belangrijke werk in gevaar komt. Juist in crisistijd is het aantal mensen dat een beroep moet doen op deze instellen aan het groeien.

Mocht de wethouder weigeren de informatie voor het einde van het jaar aan de Raad aan te bieden, dan zal de SP dat via de gemeenteraad proberen af te dwingen.

Mondelinge vragen:

Onderwerp: bezuiniging schuldhulpverlening

Inleiding

Tijdens de begrotingsbehandeling kon wethouder van As geen antwoord geven op de vraag hoe de bezuiniging van 2 ton op schuldhulpverlening zou worden ingevuld. Hij zou daartoe de gemeenteraad later schriftelijk informeren. Een maand na de begrotingsbehandeling heeft de Raad nog niets mogen ontvangen van de wethouder. Ambtelijke navraag leerde dat de wethouder van plan is om de invulling van deze bezuiniging pas in januari aan de Raad te sturen. Dit terwijl de bezuinigingen per 1 januari 2011 ingaan.

De SP vindt het vreemd dat informatie van zulk groot belang, die de wethouder eigenlijk paraat had moeten hebben tijdens de begrotingsbehandeling, nog twee maanden op zich laat wachten. Het zou bovendien getuigen van zorgvuldig bestuur als de Raad vooraf wordt geïnformeerd over bezuinigingen in plaats van achteraf. Het meest verbaasd is de SP overigens over het feit dat een ambtenaar bij de SP moest navragen waar de bezuiniging op de schuldhulpverlening in de begroting te vinden is.

Dit brengt ons bij de volgende vragen:1.     Is de wethouder bereid om ons deze week te voorzien van informatie hoe de bezuinigingen op de schuldhulpverlening worden ingevoerd? Zo nee, waarom niet? 2.     Vindt u het wenselijk dat de gemeenteraad pas achteraf geïnformeerd wordt terwijl de bezuinigingen al zijn

ingevoerd? Vindt u het transparant dat u de gemeenteraad door late informatievoorziening geen gelegenheid meer geeft om een debat te voeren over de twee ton bezuinigingen op schuldhulpverlening en de 17.000 euro bezuiniging op de thuisadministratie?

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Verslag Raadsplein:

    De fractie van de SP vraagt waarom de wethouder nog steeds geen antwoord heeft gegeven op de vraag over hoe de bezuiniging op de schuldhulpverlening m.i.v. 2011 wordt ingevuld. De SP wil nog deze week het antwoord ontvangen.

    Wethouder Van As antwoordt dat hij verbaasd is over de vragen en vooral ook over de manier waarmee er al richting de pers is gecommuniceerd. De wethouder stelt dat er helemaal geen sprake is van bezuiniging op de schuldhulpverlening. Als de SP de vraag had gesteld tijdens de informatieronde bij de begroting, had zij ook normaal antwoord gehad. De SP zal deze week nog het antwoord schriftelijk ontvangen.

    Op de vraag van de SP over bezuinigingen op de thuisadministratie antwoordt wethouder Dannenberg dat ook hier geen sprake is van een bezuiniging. Er is zelfs meer geld beschikbaar voor de thuisadministratie.    Maak melding

Reageer