Rekenkamer Zwolle bekritiseert effectiviteit Beginspraak

Zwolle – Tijdens het Raadsplein van maandagavond jl. bood Aly van de Vegte, voorzitter van de Rekenkamercommissie, het rapport ‘Het Venijn zit in de Start’ formeel aan de gemeenteraad aan. De Rekenkamercommissie is in de tweede helft van 2009 gestart met een verkennend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Zwolle omgaat met de door zichzelf georganiseerde dialogen tussen de gemeente en de burger.

Aan de hand van twee casussen (ontwikkeling Prinsenpoort en wijkplatforms) is het volgende onderzocht: Welke verwachtingen hebben burgers en de gemeente van de dialogen? Hoe is het proces georganiseerd: hoe verloopt de uitvoering en hoe wordt omgegaan met de verwachtingen, eventuele klachten, nieuwe (technologische) ontwikkelingen en andere ervaringen om het beleid dan wel het proces aan te passen? Welke middelen worden ingezet voor de dialogen tussen de gemeente en de burger?

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

De Rekenkamercommissie is van oordeel dat de onderzochte instrumenten Beginspraak en Wijkplatforms in de praktijk niet altijd de vooraf beoogde werking hebben. Daarom zijn er vraagtekens te plaatsen bij de effectiviteit van de instrumenten.

In het casusonderzoek valt op dat de interactieve planvorming in Prinsenpoort wel gefaciliteerd is door de gemeente, maar dat in het planproces met de wijk de gemeente de uitwerking niet in de hand had. Het is dus in dit geval niet mogelijk om vast te stellen of Beginspraak (in de hier toegepaste vorm) vanuit de gemeente effectief werkte. Wel stellen de betrokken partijen dat het instrument voor draagvlak gezorgd heeft en dat de eerste inzet in Prinsenpoort nuttig en leerzaam was. De wijkplatforms blijken minder duidelijk en minder effectief te functioneren dan blijkt uit eigen onderzoek van de ambtelijke organisatie.

De Rekenkamercommissie komt tot vier aanbevelingen aan het college van B&W, en aan de raad in de zin van kaderstelling en controle:

1.    Doe aanvullend onderzoek naar de manier waarop de gemeente (college en ambtelijke organisatie) effectief omgaat met de burger. Let daarbij specifiek op de interactie en de communicatie vanuit het ‘algemene’ communicatiebeleid, het gebruik van uitingen en kanalen door de gemeente en de manier waarop de effectiviteit daarvan wordt beoordeeld.

2.    Wees zorgvuldig in het toepassen van dialogen. Stel daarom een afwegingskader op, formuleer een duidelijke doelstelling met streefcijfers en evalueer periodiek.

3.    Formaliseer de kwalificatie ‘toezegging’ en houd gedane toezeggingen duidelijk bij.

4.    Pas wijkplatforms alleen toe wanneer het ‘passend’ is in de wijk en zoek naar een werkvorm die in die betreffende wijk werkt.

Procedure

Nadat de Rekenkamercommissie het rapport heeft aangeboden aan de gemeenteraad, moet het college van B&W binnen zes weken een reactie geven. Daarna is het aan de gemeenteraad om te beslissen wat er met de aanbevelingen gedaan wordt.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Gaat de gemeente Zwolle nu de burger meer serieus nemen? Nog meer?? Ze pretenderen al jaren dat Beginspraak (was dat niet een term van John van Boven) beter toegepast moet worden. Hoe willen ze dat nu dan gaan doen?


  Maak melding

 2. Ligt het aan mij, maar hun rapport zelf vind ik niet?
  Wees zorgvuldig, ook met toezeggingen, pas de wijkplatform toe als het passend is en doe vervolg onderzoek.

  Wie bepaalt wat “passend” is de gemeente of het wijkplatform?
  Waarom onderzoeken ze wel hoe de gemeente effektief met de burger kan omgaan en niet hoe de burger effektief met de gemeente kan omgaan, zoals met gemakkelijk vindbare rapporten?


  Maak melding

 3. @Roland Als je googelt op de titel, kom je het tegen, net zoals een boek en een Almeers rapport met dezelfde titel. Het is een pdf-bestand; ik kan het niet openen, maar jij misschien wel.


  Maak melding

 4. DANK, maar ik krijg “niet gevonden”.
  Slordig dat in het persbericht geen verwijzing aanwezig was.
  Pikant dat ons dit juist hier overkomt, volgende keer beter!
  Komt zo’n verwijzing niet ook op de site als die beschikbaar is?
  Zou heel handig zijn!  Maak melding

Reageer