Tijdelijke voorziening voor verslaafden in gebruik

Zwolle – De tijdelijke Tactus-voorziening voor chronisch verslaafden aan de Oostzeelaan is opgeleverd. Voor de kerst wordt het gebouw met een hostel en een activiteiten- en behandelcentrum in gebruik genomen en vanaf 15 december verhuizen de hostelbewoners van de Pannekoekendijk naar de Oostzeelaan.

De wooncontainers van één laag zijn geplaatst in de vorm van een H en worden zodra het weer dat toelaat geschilderd in de kleuren olijfgroen en beige/licht bruin. Het binnenterrein is nog niet helemaal klaar, maar wordt ingericht met groen, tegels en parkeerplaatsen. Er komt een voetpad van de Koggelaan naar de inrit van het gebouw halverwege de Oostzeelaan. Het gebouw is eigendom van de gemeente Zwolle en deltaWonen (mede namens de Zwolse corporaties SWZ en Openbaar Belang). De containers van de Studentenboot die in het Zwarte Water aan de rand van Stadshagen lag, zijn gebruikt voor deze Tactus-voorziening.

  Beheersplan

Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen. Samen met de begeleidingscommissie van bewoners en ondernemers uit de wijken Veerallee en Hanzeland is een beheersplan opgesteld. In het beheersplan zijn zaken vastgelegd als welke maatregelen worden getroffen om overlast te voorkomen, wat te doen bijvoorbeeld bij illegale handel en wie gebeld kan worden bij schade. De begeleidingscommissie ziet toe op de uitvoering van het beheersplan en adviseert de gemeente over eventuele aanpassingen van de maatregelen.

Bewoners uit de wijken Veerallee en Hanzeland ontvangen een folder met gegevens van contactpersonen die benaderd kunnen worden bij eventuele overlast.

Officiële opening

Begin 2011 wordt het gebouw officieel geopend en is er open huis. Dan is de buitenruimte grotendeels ingericht en zijn de hostelbewoners en cliënten vertrouwd geraakt met hun nieuwe onderkomen. Belangstellenden kunnen dan kennis maken met de nieuwe wijkbewoners en de medewerkers en zich laten informeren over de activiteiten van deze voorziening.

Duurzame energieHet gebouw krijgt duurzame energie. Het grondwater dat normaal niet gebruikt kan worden omdat het niet schoon genoeg is om te zuiveren tot drinkwater, wordt nu aan de Oostzeelaan ingezet als energiebron. Het water is afkomstig van het terrein van Wärtsilä en wordt uit de grond opgepompt om zo te zorgen dat dit grondwater buiten de drinkwatervoorziening blijft. Het water wordt vervolgens door een buis naar de tijdelijke voorziening gevoerd. Een warmtewisselaar en een waterpomp zorgen hier voor verwarming of koeling van het gebouw met het grondwater. De buis mondt uit in nabijgelegen sloten.

In de periode dat het water door het slotensysteem stroomt, wordt het water van zuurstof voorzien, voordat het in de grond zakt. Onder invloed van de buitentemperatuur en zonlicht wordt de vervuiling in het water afgebroken. Zo wordt het water in een natuurlijk proces gezuiverd en wordt er bovendien bespaard op het energieverbruik en op de aanleg van een gasleiding.

Tijdelijke voorziening voor chronisch verslaafden

Het gaat hier om een voorziening voor chronisch verslaafden aan drugs en/of alcohol. In de voorziening is een hostel opgenomen voor 24 personen en een activiteiten- en behandelcentrum. In dit centrum vindt de dagbehandeling van verslaafden plaats en kunnen zij terecht voor verschillende activiteiten. In het centrum is een medische post aanwezig waar ondermeer methadon verstrekt wordt en een ruimte waar onder toezicht drugs gebruikt mag worden.

De huidige, tijdelijke voorziening van Tactus Verslavingszorg staat aan de Pannekoekendijk. De tijdelijke voorziening die nu aan de Oostzeelaan komt is voor ongeveer 3,5 jaar tot aan de oplevering van de permanente voorziening aan de Roelenweg.

Zodra de Tactus-voorziening is verhuisd naar de Oostzeelaan, worden de containers aan de Pannekoekendijk gedemonteerd  en voor een ander doel gebruikt. Zo ontstaat er ruimte om het gebied Roelenweg te ontwikkelen voor ondermeer de permanente Tactus-voorziening.

Meer informatie

Meer informatie over de voorziening, het beheersplan, het duurzame energieproject en het open huis is te vinden op www.zwolle.nl/voorzieningoostzeelaan.

Artikel delen:

Reageer