Hulp bij het huishouden verloopt goed

Zwolle – De levering van hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo verloopt goed. De goede samenwerking tussen het werkloket De Lure en de gecontracteerde partners levert ook leer/werktrajecten voor werkzoekenden op. Zo wordt er niet alleen gewerkt aan instroom in de zorg- en welzijnsector, maar ook behoud van medewerkers in deze sector.

In 2010 zijn er 11 werkzoekenden vanuit leer/werktrajecten geplaatst bij gecontracteerde zorgpartners en startten 6 werkzoekenden met een opleiding tot huishoudelijk medewerker in de thuiszorg. Sinds januari 2010 is het Brancheservicepunt Zorg en Welzijn IJssel-Vecht actief. Dit servicepunt werkt aan een betere afstemming tussen het aanbod vanuit instanties als UWV en gemeente en de vraag van instellingen. Dit gebeurt onder andere door actieve bemiddeling van kandidaten. Ook ondersteunt het servicepunt zorg- en welzijnsinstellingen.

In 2010 kwamen er 735 vacatures binnen en stroomden er 203 werkzoekenden uit naar werkgevers. Het grote verschil hiertussen komt doordat het aanbod vaak niet direct aansluit op de vraag. Veel klanten moeten namelijk eerst scholings- en werkervaringstrajecten gaan volgen. Het servicepunt gaat aan de slag om hier beter op in te kunnen spelen.

Artikel delen:

Reageer