Hedon en Popfront zetten stap richting fusie

Zwolle – Na constructief overleg zetten Stichting Zwols Popfront en poppodium Hedon een flinke stap om beide organisaties samen te voegen. Vrijdag tekenen beide partijen een intentieverklaring waarin wordt uitgesproken om in 2011 een bestuurlijke fusie aan te gaan.

Er zijn diverse aanleidingen waarom de organisaties met elkaar in gesprek zijn over een vergaande samenwerking; beide stichtingen zetten zich in voor de popcultuur in Zwolle, zijn gehuisvest in hetzelfde pand en zien kansen om de popcultuur in Zwolle een impuls te geven. Popfront en Hedon richten zich beide op popcultuur in en rondom Zwolle. Ze willen een podium bieden aan opkomende en gearriveerde bands. Ook willen beide organisaties publiek trekken voor de vele concerten en andere producties die ze aanbieden. Ze streven ernaar om een ontmoetingsplaats te zijn voor artiesten, muziekliefhebbers, het culturele veld en iedereen die zich thuis voelt in een culturele omgeving. De bijdrage aan de muziekcultuur krijgt verder gestalte met de oefenruimtes en opnamestudio in Popfront.

Het samenvoegen van beide organisaties is dan ook een logische stap om een gezond popklimaat in Zwolle verder te stimuleren. Popfront richt zich op amateurmuzikanten en semi-professionele bands. Ook Hedon heeft programma’s gericht op vroegtijdige cultuurparticipatie en projecten gericht op de ontwikkeling van opkomende lokale en regionale bands. Een samenwerking zal de effectiviteit van beide doelstellingen verbeteren.

Andere voordelen die behaald kunnen worden zijn bijvoorbeeld: het delen van de backoffice waarmee efficiency voordelen worden behaald, kostenbesparing door gezamenlijke inkoop, een belangrijke partij zijn voor popcultuur in Zwolle, het verder kunnen openstellen van de oefenruimtes, en de mogelijkheid om kleine festivals en ontwikkelingsprojecten explosiever neer te zetten. Daarnaast zal het pand aan de Burgemeester Drijbersingel een interessantere locatie voor verhuuractiviteiten worden.

Om besluitvorming goed te stroomlijnen en niet in lastige reglementen te verzeilen tussen twee juridische entiteiten, is het de bedoeling om de activiteiten van beide organisaties ook juridisch onder te brengen in één stichting. Lopende activiteiten zullen zoveel mogelijk gehandhaafd worden. De inzet is om de medewerkers en vrijwilligers van beide organisaties een plaats te geven die voor de totale organisatie het beste werkzaam is.

Aanstaande vrijdag (17 december) zullen beide partijen hun handtekening zetten onder een intentieverklaring waarin wordt uitgesproken in 2011 een bestuurlijke fusie aan te gaan.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. En dan ook nog even ander bier tappen, niet in plastic bekers en fijn op de goed koele temperatuur, ik heb altied koppiene van det Dommelsch lauwe bier! >:(


  Maak melding

 2. Tsja, van een lauw biertje in een plastic beker krijg ik gen koppiene. Wel van 20 of meer.;) Maar dat haal ik niet eens na dat eerste laffe biertje.


  Maak melding

 3. Hartstikke mooi.

  Zo wordt de politiek in de kaart gespeeld. Minder kosten door fusie betekent dus ook minder subsidie nodig. Heel goed; in deze tijd waar het geld hard nodig is op allerlei andere plekken in de samenleving.

  Voor Hedon is het een noodgreep; het kan simpelweg geen beter en ander alternatief bewandelen. Jammer dat eerst kenners dat aan Hedon keer op keer duidelijk moeten maken. De nieuwbouwplannen aan de overzijde zijn door kenners volledig afgeschoten en werden als utopisch en onrealistisch betiteld. Men vreesde een enorme mislukking die de belastingbetaler nog vele jaren financieel zou achtervolgen.

  Samenwerking had wellicht allang afgedwongen moeten worden door de gemeente.

  Het is verbazingwekkend dat een podium waar overwegend op amateurniveau amusement wordt gebracht tonnen aan subsidie ontvangt. Een doorsnee scoutingclub die daadwerkelijk een opvoedkundige taak verricht in de samenleving moet het met een paar honderd euro aan subsidie doen. Verhoudingen zijn volledig zoek.


  Maak melding

 4. Dat de voorgenomen fusie van Hedon en Popfront goed nieuws is, ben ik met ‘Water bij de vis’ eens. Voor de rest kan ik echter weinig van het verhaal volgen.

  Zo is er geen ‘podium waar overwegend op amateur-niveau amusement wordt gebracht dat tonnen aan subsidie ontvangt.’ De programmering van Hedon is namelijk niet ‘overwegend op amateur-niveau’, terwijl Popfront (waar dat wél van toepassing is) weer geen tonnen subsidie ontvangt.

  Hedon breekt alle records qua bezoekersaantallen en is bezig om uit z’n jasje te groeien. Een grotere zaal heeft dus veel potentie. Popfront heeft zo veel vraag naar oefenruimtes dat er op sommige dagen wachtlijsten gelden.

  Hedon en Popfront zijn organisaties die een bijdrage leveren aan de (muziek)cultuur in Zwolle. Iets kan ook nuttig (of wenselijk) zijn zonder dat er meteen een ‘opvoedkundige’ taak aan is verbonden.


  Maak melding

 5. Trouwens: over ‘verhoudingen die zoek zijn’ gesproken: laat ‘Water bij de vis’ zijn pijlen richten op de vele subsidies in de sportwereld. Daarmee vergeleken krijgt de muziek maar een heel beperkt bedrag.


  Maak melding

Reageer