Ingediende ideeën Wijkbudgetten bekend

Zwolle – Inwoners uit de wijken Hanzeland, Binnenstad, Veerallee en Stadshagen hebben in het kader van de Wijkbudgetten in totaal 61 ideeën ingediend, waarvan er 32 verkiesbaar zijn.

Dertien ideeën komen uit Stadshagen, twee uit Hanzeland, vijf uit de Binnenstad en 12 uit de Veerallee.

De verkiesbare ideeën zijn:

Stadshagen:

•-       opknappen speelplek Ketelaarplein

•-       drempels plaatsen in het Twistvlietpad

•-       winkelwagentjes bij de fietsenrekken bij het Cultuurhuis

•-       muurschilderingen

•-       organiseren van activiteiten voor 40-55 jarigen

•-       eetcafé breder toegankelijk maken

•-       overdekte plekken voor jongeren realiseren

•-       stads-be-hagen-feestje organiseren voor oudere wijkbewoners

•-       van het Cultuurhuis een soort praathuis maken

•-       plek maken voor gebruikers van kerk/soos waar ze kunnen hangen, praten en roken

•-       nieuwe kleding en pruiken voor Sinterklaas en pieten

•-       brievenketting met buurtverhalen

     –      realiseren van een muziektent in het Twistvlietpark

 

Veerallee:

•-       in het Clauspark een lange tafel plaatsen

•-       muurschilderingen

•-       nestkastjes in de wijk

•-       nieuwe toestellen in speeltuintje in het park voor wat oudere kinderen (4x ingediend)

•-       nettere fietsenklemmen voor studentenhuizen, zwerfvuilactie

•-       aanvullen van bestaande boompjes in Alexanderstraat

•-       plek voor hangjongeren maken (2x ingediend)

•-       organiseren van groenactiviteiten in en rond het biologisch tuinierscomplex Clauspark

•-       workshop en wijkconcerten van wijkbewonersvoor wijkbewoners

•-       de garages en hun omgeving opknappen in gedeelte van de wijk

•-       elektriciteitshuisjes in de wijk beschilderen

•-       een website ontwerpen voor de wijk en te laten onderhouden door vrijwilligers van de wijkvereniging

 

Hanzeland:

•-       muurschildering in tunnel Lunenstraat  (2x ingediend)

–    herinrichten middenstrook Hamburgstraat

 

Binnenstad:

•-       seniorensoos opzetten in de Binnenstad

•-       muurschilderingen in de Binnenstad

•-       leilinden langs de gevel van C&A

•-       speelplek in de Binnenstad  (2 x ingediend)

•-       Informatie-panoramaborden in de Binnenstad

Inmiddels zijn er twee inloopavonden gehouden waarop de idee-indieners met verkiesbare ideeën meer informatie kregen over hoe zij hun ideeën verder kunnen uitwerken. De uitgewerkte ideeën moeten uiterlijk 9 januari 2011 ingeleverd worden, waarna ze door de gemeente opnieuw bekeken worden. De idee-indieners kunnen daarna aan de slag om zoveel mogelijk stemmen te werven voor hun plan. Vanaf medio februari 2011 krijgen wijkbewoners de gelegenheid hun stem uit te brengen op hun favoriete idee. Tijdens de verkiezingsavonden begin maart 2011 wordt bekend gemaakt wie de meeste stemmen heeft gekregen. De ideeën vindt u ook terug op www.zwolle.nl/wijkbudgetten  

 

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer