Convenant voor inzet huisartsen bij calamiteiten

Zwolle – Op donderdag 16 december heeft Veiligheidsregio IJsselland voor het onderdeel geneeskundige hulpverlening (GHOR) een convenant afgesloten met Zorgfacet. Met dit convenant maken de partijen afspraken over de inzet van huisartsen bij rampen en calamiteiten. Namens de Veiligheidsregio tekende de voorzitter, burgemeester  H.J. Meijer van Zwolle. Namens Zorgfacet zette Mw. D. Husselman haar handtekening.

zorgfacet.jpg

De afspraken gaan specifiek over situaties waar grote aantallen mensen geëvacueerd en opgevangen moeten worden in bijvoorbeeld een sporthal. Dan is het verstandig om één of meerdere huisartsen aanwezig of oproepbaar te hebben. Maar ook bij kleinere incidenten kan dat al zo zijn. Bijvoorbeeld wanneer een groep mensen door winterse omstandigheden noodgedwongen op een geïmproviseerde plek moet overnachten. Met Zorgfacet zijn daar nu afspraken over gemaakt.

Zorgfacet is een dochterorganisatie van de Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht/Flevoland (SDH) en werkt nauw met hen samen. De SDH zorgt ook nu al voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. De GHOR is het onderdeel van de Veiligheidsregio dat ervoor zorgt dat ook bij rampen en calamiteiten de medische hulpverlening goed blijft verlopen.

Artikel delen:

Reageer