Zwolle stopt met digitale Wegwijzer voor de Wmo

Zwolle – De gemeente stopt met de Zwolse Wegwijzer, die informatie biedt over de Wmo. De Zwolse Wegwijzer bestaat uit een digitaal loket en vijf informatiezuilen. De Wegwijzer verwijst Wmo-cliënten door naar voorzieningen en/of organisaties, maar wordt in de praktijk weinig gebruikt. In totaal gebruiken jaarlijks zo’n 5700 mensen de Wegwijzer en dit weegt niet op tegen de kosten van € 60.000,-

Bovendien past de Zwolse Wegwijzer niet goed meer in het beleidskader Wmo 2010-2013. In het nieuwe beleidskader wordt namelijk uitgegaan van de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. Er wordt eerst gekeken naar mogelijkheden binnen het sociale netwerk, dan naar algemene en collectieve voorzieningen en als dat niet voldoende is naar een individuele voorziening. Omdat de Zwolse Wegwijzer direct doorverwijst naar voorzieningen en organisaties past dit niet meer in het beleid.  

De informatievoorziening over de Wmo blijft plaats vinden via het fysieke loket in het Informatiecentrum in het Stadskantoor en het digitale loket op www.wmozwolle.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer