Gemeente Zwolle scoort goed in Wmo benchmark

Zwolle – De gemeente Zwolle presteert goed ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit de benchmark Wmo 2010 waaraan Zwolle, samen met 168 andere gemeenten heeft deelgenomen. In de benchmark worden de prestaties van verschillende gemeenten met elkaar vergeleken en de gemeente Zwolle scoort bij de meeste prestatievelden beter dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.

In de benchmark, uitgevoerd door onderzoeksbureau SGBO, is zowel gekeken naar kwantitatieve gegevens (aantallen en uitgaven) als naar kwalitatieve gegevens (beleidskeuzes, organisatie- en uitvoeringsaspecten). Vooral op de prestatievelden 5 en 7, 8, 9 springt Zwolle er positief uit t.o.v. andere gemeenten die deelnamen aan het onderzoek. Prestatieveld 5 heeft als doel het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. Hierin krijgt Zwolle een 100% score. De prestatievelden 7, 8, 9 gaan over de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, zorgwekkende zorgmijders en verslaafden. Ook hier krijgt Zwolle een  beduidend hogere score dan het gemiddelde van de benchmark.

Wmo wethouder Erik Dannenberg is positief over de uitkomsten van de benchmark: “Deze resultaten bevestigen dat we wat de Wmo betreft op de goede weg zitten. Uiteraard zijn er nog verbeterpunten waar we ons de komende jaren dan ook op richten”.

Minder positief blijkt dat meer Zwolse inwoners zich (zeer) eenzaam voelen dan het gemiddelde van de benchmark. Het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van participatie is binnen het Zwolse Wmo beleid en het collegeakkoord dan ook niet voor niets als speerpunt opgenomen.

De gemeente stelt in het voorjaar 2011  een meerjarenprogramma Wmo op met daarin de gewenste doelstellingen en resultaten. Bij het formuleren hiervan worden ook de uitkomsten van de benchmark meegenomen.

Artikel delen:

Reageer