Inzet op sterke positie als kantorenstad blijft

Zwolle – Om de sterke positie die Zwolle heeft als kantorenstad van Noord Nederland te behouden en te versterken, heeft de gemeente een kadernota kantorenlocaties 2011 – 2020 opgesteld.

de_stoel.jpg

De Zwolse kantorenmarkt is traditioneel sterk en gezond maar de Nederlandse kantorenmarkt is sterk veranderd. Bijstelling van beleid en nieuwe inspanningen ten aanzien van uitgifte van doelgroepgerichte nieuwbouwlocaties en aanpak van de leegstand zijn absoluut nodig om de regionale positie als kantorenstad te versterken.

Voor ontwikkeling van kantorenbouw op de lange termijn heeft Zwolle drie scenario’s in beeld gebracht. Een slecht weer scenario dat uitgaat van de bouw van 8.000 m2 kantoorruimte per jaar, een normaal weer scenario dat uitgaat van de bouw van 12.000 m2 per jaar en het mooi weer scenario, dat gaat uit van 16.000 m2 per jaar.

Zwolle gaat in de kadernota uit van het normaal weer scenario. Dit betekent dat, naast een realistische kantorenprogrammering de komende jaren zwaar wordt ingezet op actieve acquisitie, accountmanagement, monitoring en begeleiding van bestaande locaties zoals Oosterenk en Hanzeland. Dit om potentiële bedrijven te verleiden zich in Zwolle te vestigen en de huidige klanten te behouden. Dankzij de centrale ligging van de stad en de uitstekende bereikbaarheid per spoor en auto liggen er vooral kansen voor bedrijven met een regionale functie. De nota zet ook in op een actieve samenwerking met vastgoedeigenaren en gevestigde bedrijven om de leegstand effectief aan te pakken. Met bovenstaande werkwijzen denkt de gemeente dat vanaf 2013 een groei van 12.000 m2 nieuwbouw per jaar haalbaar is waardoor de stad haar sterke positie als kantorenstad van Noord Nederland kan behouden en versterken.

Artikel delen:
Reacties 38
 1. Ja, je moet toch wat als je de winst al ingeboekt hebt als gemeente.
  De klappen vallen bij de volgende generaties bestuurders
  en de burgers zijn de slachtoffers.


  Maak melding

 2. Waarom nieuwe bouwen als de oude gebouwen niet eens bezet worden?

  Het oude Unive gebouw achter Hanzeland staat meer dan een jaar leeg. Idem voor het pand er tegenover waar de Belastingdienst in heeft gezeten.

  Het pand op de hoek van Dr. van Deenweg, oude Essent gebouw. Staat een half jaar leeg.

  Het oude SWZ gebouw aan de Burgemeester van Rooijensingel. Staat al jaren leeg en wordt voor de helft opgevuld door woningen.

  Etc. etc.


  Maak melding

 3. “Met bovenstaande werkwijzen denkt de gemeente dat vanaf 2013 een groei van 12.000 m2 nieuwbouw per jaar haalbaar is waardoor de stad haar sterke positie als kantorenstad van Noord Nederland kan behouden en versterken.”

  Bij dit soort doelstellingen van gemeentelijke overheden vraag ik me altijd af welk belang dat dient en of dat ten koste van andere gemeenten (en haar burgers) gaat.  Maak melding

 4. de komende jaren zwaar wordt ingezet op actieve acquisitie, accountmanagement, monitoring en begeleiding van bestaande locaties zoals Oosterenk en Hanzeland

  Dit betekend dat er meer nutteloze ambtenaren met een te hoog salaris aangetrokken gaan worden.
  En zo houd men elkaar bezig en de bevolking voor de gek.


  Maak melding

 5. Zou de kerntaak van een gemeente niet het faciliteren van en anticiperen op de vraag van huidige (en toekomstige) bewoners en bedrijven moeten zijn? Niet meer en niet minder.


  Maak melding

 6. Of is het werkelijk zo dat Apeldoorn, Hardenberg, Meppel, Ommen, Deventer, Kampen, Hattem en vooral Dalfsen en Heino ons in de nek hijgen en proberen ons pootje te lichten? In dat geval stel ik voor dat we een eigen leger oprichten en onze stellingen (althans wat daarvan rest) betrekken en waar mogelijk onze vijand volledig uitroeien.


  Maak melding

 7. Bij dit soort doelstellingen van gemeentelijke overheden vraag ik me altijd af welk belang dat dient en of dat ten koste van andere gemeenten (en haar burgers) gaat.

  Andre Kijk, Zwolle staat de laatste jaren hoog in de lijsten met gemeenten waar het economisch voor de wind gaat. Misschien vind je het vreemd maar dat is mede dankzij het beleid om te mikken op de kantorensector. Er zijn hier inmiddels een aantal hoofdkantoren gevestigd.
  Wie profiteren daarvan? Nou jij bijvoorbeeld, als je tenminste een Zwollenaar bent. Kijk maar eens naar de voorzieningen die de laatste jaren in Zwolle zijn gerealiseerd. Dat is heel wat.
  En ikke, natuurlijk worden winsten niet ingeboekt voor ze gemaakt zijn: dat mag niet volgens de regels van de BBV en daar wordt op toegezien.


  Maak melding

 8. @ Dame,
  Als je de toekomstige winsten niet mag inboeken hoe komt het dan dat men wel de verliezen op de nog te ontwikkelen terreinen kan opvoeren? Neem bijvoorbeeld Voorsterpoort.


  Maak melding

 9. Het werkt net zoals je eigen huishoudboekje, ikke. Als jij volgend jaar een inkomensdaling verwacht mag je best daarmee rekening houden en je uitgaven vast wat verminderen. Als je inkomen uiteindelijk toch niet of niet zoveel daalt, heb je een meevaller.
  Wanneer je echter nu al allerlei verplichtingen aangaat in de verwachting dat je inkomen zal stijgen en het gebeurt dan niet, dan ben je de Sjaak. Dat mag een overheid dus niet doen.


  Maak melding

 10. @Dame

  Dankzij of ondanks? En ten koste van wie/wat is dat gegaan? Als er ‘winnaars’ zijn, zijn er ook ‘verliezers’? Wie zijn dat volgens jou?
  Het gaat me niet om een woordspelletje, maar ben echt van mening dat het ‘marktgerichte’ denken van (gemeentelijke) overheden tot uitwassen aan het leiden is en de aandacht afleidt van de werkelijke kerntaken. Hoor graag je mening.


  Maak melding

 11. 1. Dankzij.
  2. Ten koste van andere grote steden in het noordoosten. Groningen, Amersfoort, Apeldoorn e.d. Een hoofdkantoor heeft meestal maar een vestiging, dus je ontkomt niet aan enige concurrentie. Als het om internationale kantoren of bedrijven gaat, speelt dat ook. Die zullen zich echter vaker in de Amsterdam vestigen dan in Zwolle. Zwolle ligt tamelijk riant doordat er weinig concurrenten in de buurt liggen (anders dan bijvoorbeeld in Twente met Almelo, Hengelo en Enschede) en het goed bereikbaar is. Bovendien is het vestigingsklimaat de laatste jaren steeds beter geworden (Spiegel, Fundatie, Librije, goede scholen, woningen in het juiste segment etc). Dat trekt bedrijven over de streep. Je hebt gelijk dat het tot uitwassen kan leiden als steden elkaar kapot concureren, zowel in een groei als in een krimpsituatie. Burgers verwachten van hun bestuur dat deze – voor zover mogelijk – zorgt voor voldoende werkgelegenheid en een goed leef- en woonklimaat. Ik tenminste wel.
  3. wat zijn volgens jou “de werkelijke kerntaken” als deze er niet bijhoort?


  Maak melding

 12. “Zwolle ligt tamelijk riant doordat er weinig concurrenten in de buurt liggen (anders dan bijvoorbeeld in Twente met Almelo, Hengelo en Enschede) en het goed bereikbaar is.”

  Voila: het is onze geografische ligging, die ons het concurrerend voordeel geeft en niet de onnodig borstklopperige maatregelen, verpakt in wollige taal.

  In mijn posting van 17.57 uur gaf ik al antwoord op vraag 3: faciliteren, niet meer en niet minder!


  Maak melding

 13. Lekker vaag, Andre. Wat moet de gemeente dan faciliteren en hoe? Waarom faciliteert de gemeente niet met het aanbod van voldoende kantoorruimte?


  Maak melding

 14. @ Dame,
  Ambtenaren horen ook bij hun leest te blijven.
  Zij dragen op geen enkele manier risico, laat de commercie aan de markt over .
  Het streven van dit kabinet is toch het verminderen van het ambtenaren apparaat. Ook de Burgemeester en de Wethouder Berkhout behoren tot die regeringspartij of gelden voor Zwolle andere regels.
  Een ton extra uitrekken voor een marketing medewerker om zogenaamd in de top 5 van de kantorenmarkt te komen , voor wie doen ze dat en doen anderen dat ook?  Maak melding

 15. Daar heb ik al op geantwoord, ikke, om 19:57 uur. Het gaat niet om commercie, maar om de overheidstaak te zorgen voor voldoende bedrijfsterrein en – ruimte. Zowel locatie als inrichting. Wat moet de markt overnemen van de gemeente volgens jou?


  Maak melding

 16. @ Dame,
  De taak van de overheid is faciliteren, controleren en handhaven.
  Al het ander zijn toege√ęigende taken ter meerdere eer en glorie van borstkloppers zonder enig risicoprofiel, zelfs een keuze mogelijkheid op hen is hier in Nederland onmogelijk.
  De markt hoeft niets over te nemen van de gemeente, maar de gemeente moet met haar tengels van de markt afblijven.  Maak melding

 17. Nou Ikke (ik krijg van je nickname een oud rijmpje in mijn hoofd), geef dan eens aan waarom dit niet tot faciliteren behoort. Dat was mijn vraag.
  Zie jij bedrijven dan zelf een locatie kiezen voor een kantoor en samen bepalen welke andere bedrijven op dezelfde locatie mogen komen?
  En op wat voor een wijze zit de gemeente dan met haar “tengels” aan de markt? Ik zie dat echt niet.


  Maak melding

 18. Andre Kijk, Ik wordt een beetje moe van jullie. Je blijft van alles insinueren, maar wordt nu eens concreet.
  Wat is dat nu voor een esoterisch antwoord: “goed waarnemen, lezen en openstellen, dan zie jij het ook”. Wat zie ik dan? UFO’s?
  Geef eens een inhoudelijk antwoord. Geldt ook voor ikke.


  Maak melding

 19. waarnemen nam -, h -genomen 1 met het oog, het oor enz. gewaarworden 2 in acht nemen; benutten: de gelegenheid ~ 3 vervullen, bekleden, m.n. tijdelijk: iems taak ~; een ~d voorzitter tijdelijk

  lezen las, h gelezen 1 (al zoekend) verzamelen: aren ~ 2 geschreven en gedrukte letters begrijpen: hij kan ~ noch schrijven 3 kennisnemen vd inhoud van iets dat geschreven of gedrukt is: een brief ~ 4 voorlezen 5 (r-k, ve mis) opdragen: een mis ~

  openstellen klinkt zoals Yoga, Rakie ect

  Denk dat je toch weer eens de andere kant op moet kijken Andre Kijk

  ūüėČ


  Maak melding

 20. Fijn, nu weet je in ieder geval wat faciliteren betekent, Ikke. Daarom nu nogmaals mijn vraag: Waarom is het volgende niet ‘faciliteren’ volgens jou

  a. faciliteren van kantoorlocaties:

  …. nieuwe inspanningen ten aanzien van uitgifte van doelgroepgerichte nieuwbouwlocaties en aanpak van de leegstand (…) ontwikkeling van kantorenbouw

  b. faciliteren van werkgelegenheid:

  actieve acquisitie, accountmanagement, monitoring en begeleiding van bestaande locaties zoals Oosterenk en Hanzeland. Dit om potenti√ęle bedrijven te verleiden zich in Zwolle te vestigen en de huidige klanten te behouden.  Maak melding

 21. @ Dame,
  Omdat de door jou aangehaalde termen niet in de omschrijving bij van Dale staan.
  Bovenstaande, door jou aangehaalde, invullingen kunnen alleen ontstaan in het kleingeestige brein van een overheidsprofiteur zonder voor hetgene hij (zij) doet persoonlijk en/of financieel aansprakelijk te zijn.


  Maak melding

 22. ambitie uitspreken is eenvoudig, deden we met binnenstad (in top 10) ook, maar de uitrol van √©√©n van de ingredienten voor het recept voor succes (ondernemersfonds) werd op laatste nippertje teruggehaald….er was toch nog overleg met betrokken ondernemers nodig om weerstand weg te nemen. Het is mooi dat er ambitie is, maar dat is slechts de eerste stap, daarna komt het aan op volhouden en veel inzet. Ik hoop in de herziene nota (de eerste nam de wethouder terug) meer aanknoppingspunten staan om ambitie te onderbouwen.

  Er zijn ons al eerder Knollen voor citroenen verkocht op Voosterpoort.


  Maak melding

 23. “KvK Brabant pleit voor regionale samenwerking en afspraken over de ontwikkeling van kantorenlocaties. Dit voorkomt intergemeentelijke concurrentie en overaanbod.” (persbericht kvk brabant juni 2009)  Maak melding

 24. @ikke ; jouw conclusie:
  “Voila: het is onze geografische ligging, die ons het concurrerend voordeel geeft en niet de onnodig borstklopperige maatregelen, verpakt in wollige taal.”

  ——————————
  (over wollige taal gesproken….)
  ——————————
  de gunstige geografische positie van Zwolle is een gegeven. Indien een stadsbestuur uitsluitend zou faciliteren m.b.t. de kantorenvestigingen, en het verder aan de markt zou overlaten (vrije vestiging), zou het √©√©n grote zooi worden. Als potenti√ęle werkgevers/kantorengebruikers bij het bestuur van Zwolle zouden informeren of er een geschikte plek is om te vestigen/bouwen, en men zou antwoorden: kijk maar of je nog ergens een leuk weiland kunt vinden, dan kwam er dus geen kantoorgebouw van de grond. Dat gebeurt nu wel, omdat de gemeente beleid heeft ontwikkeld en desgevraagd direct kan aangeven wat de mogelijkheden zijn, en waarom. Dat de gemeente zich in dat kader ook actief opstelt, is een logisch onderdeel van dit beleid. Met positieve gevolgen als werkgelegenheid etc.  Maak melding

 25. Andre Kijk, KvK heeft het dus over afspraken tussen gemeenten binnen een regio. In Twente doen ze dat in de Netwerkstad Twente en Zwolle in de Zwolle-Kampen Netwerkstad. Je bent dus op je wenken bediend. De provincie bepaalt in de Omgevingsvisie waar welk soort bedrijfsterreinen mogen komen. Allemaal overheden dus die zich hiermee bemoeien. Er wordt rekening gehouden met de wensen van het bedrijfsleven (vestigingsfactoren; ABNAmro bv is echt niet ge√Įnteresseerd in een hoofdkantoor in Heino) en met een goede ruimtelijke ordening ter bescherming van de leefomgeving (geen kantoren of andere bedrijven in de Weerribben of op de Holterberg).
  Lijkt mij allemaal ‘faciliteren’ of zie jij dat anders?


  Maak melding

 26. Prima, we weten en wisten al dat er OOK gefaciliteerd en samengewerkt wordt. Het is ook vastgesteld dat het ‘concurrerend voordeel’ van Zwolle (vooral) in de geografische ligging besloten ligt.

  De vraag was echter met Wie concurreren we nu zo hevig dat daarvoor: “….. de komende jaren zwaar….(moet worden)… ingezet op actieve acquisitie, accountmanagement, monitoring en begeleiding van bestaande locaties zoals Oosterenk en Hanzeland.”  Maak melding

 27. Andr? Kijk, de bedrijven komen niet vanzelf. Ze stellen eisen aan de locatie en willen overtuigd worden dat de stad interessant is voor de toekomstige werknemers. Als het gemeentebestuur van Zwolle wil inzetten op voldoende werkgelegenheid (en je leest hier op het log genoeg mensen die vanwege werkloosheid een baan zoeken), dan kunnen ze niet achterover leunen en wachten tot de bedrijven de geografische ligging ontdekken. Dat is namelijk maar één aspect. Ik vraag me trouwens af of Рals het bestuur van Zwolle idd niets zou doen Рwat ikke en jij hier dan zouden hebben gepost.
  Als Zwolle de bedrijven dus wil trekken moeten ze (a) weten welke bedrijven een locatie zoeken, (b) weten wat de bedrijven precies willen, (c) zorgen voor voldoende beschikbare en geschikte kantoorruimte en (d) zorgen voor een levendige sociaal-cultureel aantrekkelijke stad. Allemaal faciliterend.
  Ikke heeft me wel op een idee gebracht: moet maar eens solliciteren naar die baan die ?? 100.000 betaalt.;)


  Maak melding

 28. @ Dame,

  wethouder Cees Berkhout van economische zaken. “We hebben een zo realistisch mogelijk verhaal op tafel gelegd.” Maar de tijd is volgens hem voorbij dat ‘alles relatief makkelijk naar ons toevloeit’. “We zullen simpelweg hard moeten knokken.” Plan is jaarlijks een ton voor acquisitie uit te trekken. “Niets doen betekent gewoon niet in de markt zijn”, stelt Jan Nabers, hoofd afdeling economie bij de gemeente

  In de laatste gemeenteraadsvergadering over dit thema werd door de wethouder aangegeven dat voor dat geld een nieuwe medewerker zou worden aangetrokken.
  Meld je aan bij deze marketing gestudeerd hebbende wethouder die zijn eigen bedrijf niet op poten wist te houden.


  Maak melding

 29. @! Dame,
  Je moet wel marketing gericht zijn, dus zet jezelf op de kaart met een zo realistisch mogelijk verhaal “Niets doen betekent gewoon niet in de markt zijn” zie de quote.


  Maak melding

 30. Ik heb geen voorkeur voor een extra arbeidsplaats in Zwolle of elders in de wijde regio. Investeer in je stad en maak die aantrekkelijk en hou op met die onzinnige concurrentiestrijd tussen steden, dat levert slechts arbeidsplaatsen op binnen de gemeenten zelf.


  Maak melding

Reageer