Koninklijke onderscheiding voor H. Veuger

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer heeft woensdagmiddag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Zwollenaar de heer H. Veuger. Dat gebeurde in hotel Zwartewater in Zwartsluis.

De Koninklijke onderscheiding werd de heer Veuger uitgereikt op grond van zijn grote bestuurlijke vrijwillige verdiensten voor de nationale binnenvaart, het schippersonderwijs en de Christelijk Gereformeerde kerk. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de jaarvergadering van Koninklijke Schuttevaer afdeling Zwartewater en afdeling IJsseldelta. De heer Veuger stamt uit een oud schippersgeslacht en heeft als binnenvaart-ondernemer over de (inter-)nationale wateren gevaren. Vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid heeft hij zich bestuurlijk sterk gemaakt voor een sociaal economisch gezonde binnenvaartorganisatie en gedegen schippersonderwijs in Nederland.

Binnen de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart maar ook binnen Vereniging Koninklijke Schuttevaer heeft hij zijn kracht bewezen als belangenbehartiger, verbinder, vraagbaak en spreekbuis. Tevens zag hij het belang van krachtenbundeling en heeft hij een grote rol gespeeld bij de nauwe samenwerking tussen de vroegere afdelingen Zwolle, Kampen, Zwartsluis, Meppel en Hasselt: de huidige afdeling IJsseldelta.

Binnen het schippersonderwijs heeft hij zich onder andere ingezet voor gerichte zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen, door de oprichting van een begeleidingsorgaan voor de schippersinternaten waardoor kinderen zo lang mogelijk de gewone opleiding in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven volgen.

Nog steeds is hij Lid van de Raad van Toezicht van Prokino. Deze stichting werd opgericht om personeel en ruimten in internaten, overbodig als gevolg van de terugloop van het aantal schipperskinderen, zinvol in te zetten. Kenmerkend is ook hier, dat hij erin slaagt bij ingrijpende veranderingen draagvlak te creëren en mensen bij elkaar te houden. Daarnaast is hij al bijna 40 jaar vrijwillig actief voor de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Artikel delen:
Reacties 4

Reageer