Financieel tekort bij Sociale Zaken Zwolle

Zwolle – De eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle sluit 2010 af met een verwacht tekort van circa 4,8 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit is 2,6 miljoen euro meer dan de overschrijding die reeds in het najaar aan de raad is gemeld.

Een deel van de oorzaak ligt in de openeindregelingen bij de onderdelen Bijstandsverlening, Armoedebestrijding, Participatiebudget (re-integratie, inburgering), Sociale Werkvoorziening en Individuele Voorzieningen Wmo. De totale omvang van het tekort bleek na een interne financiële doorlichting van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het college en de directie zijn zeer bezorgd over de situatie en hebben daarom besloten een extern onderzoek te laten doen door Deloitte naar de financiële positie en financiële beheersing van de eenheid. De uitkomsten van het onderzoek bepalen de verdere vervolgstappen. De gemeente verwacht de uitkomsten van dit onderzoek eind januari.

Naast de openeinderegelingen ligt er een oorzaak in het feit dat de gemeente de afgelopen jaren de budgetten voor armoedebestrijding, participatie, kinderopvang, stimuleringspremies en dergelijke zeer succesvol aan de doelgroepen heeft besteed. Dit beleid is in het afgelopen jaar zo succesvol uitgevoerd dat het geleid heeft tot overbestedingen. Daarnaast spelen ook de kortingen die het rijk de gemeenten heeft opgelegd een rol. “Als gevolg van de rijksbezuinigingen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten we sowieso bezuinigen. We willen dat zodanig doen dat iedereen dit dat nodig heeft hulp kan krijgen”, aldus wethouder van As. Het college bereidt beleidswijzigingen voor die met de gemeenteraad besproken worden. Deze wijzigingen hebben betrekking op participatie, armoedebeleid, inburgering en WMO. Daarbij wil het College een sociaal beleid voeren. “We vinden het belangrijk om er als gemeente te zijn voor de mensen die het nodig hebben”, aldus wethouder Van As.

Artikel delen:
Reacties 17
 1. Juist hierop mag nooit bezuinigd worden, bezuinig eens op al die plannen om Zwolle op de kaart te zetten (dat semi-marketing gewauwel bedoel ik) en waarom is er 1,5 miljoen uitgegeven aan een volstrekt overbodige brug bij De Spiegel???? Ze zitten lekker op te letten daar in de gemeenteraad. Dit is natuurlijk koren op de molen van de gekozen Zwolse VVD’ers….


  Maak melding

 2. @stadshagenees, gelijk dat e.e.a. evengoed uitgegeven moet worden aan de juiste doelgroepen en niet moet worden verkwist aan onzin zaken. Laat evengoed onverlet dat deze eenheid geen geld over de balk moet gooien (oeps per ongeluk nog eens binnen 4 maanden een extra gaatje van 2,6 miljoen zonder dat ze eigenlijk weten of het nog in verhouding staat. Ja,,er dat de gemeente of het rijk, die heel veel controllers in dienst hebben, niet in staat zijn om de vinger op de zere plek te leggen maar dat het -best wel prijzige- Deloitte dit moet komen doen.
  en mag ik nog even zeggen: wat een prutswerk van de eenheidsleiding en het controlerende deel daarboven (bedrijfsvoering?) en derhalve passende maatregelen nemen.


  Maak melding

 3. Het gaat weer over het bekende huishoudboekje..
  Als je tekort komt op een belangrijke post moet je eerst kijken waarom en waardoor dat is tegengevallen.
  Nog liever: Vooruitzien.
  In het najaar is er al een voorzichtige tegenvallende worst voorgehouden die nu bijna verdubbeld is.
  .. Kopjes in het zand?
  En waarom er dan dure hobby projecten, zoals een brug worden doorgeduwd lijkt mij moeilijk uit te leggen.

  “Het is zo succesvol geweest dat er overbestedingen hebben plaatsgevonden” Is dat succesvol? Nee, een kortzichtige vorm van bedrijfsvoering!

  Het WMO moet niet bezuinigen op voorzieningen voor echt hulpbehoevenden, maar kan m.i. wel wat verstandiger omgaan met de centjes.
  Voorzieningen die (zelfs ongebruikt) wegens overlijden terugkomen komen in een depot.
  Het hergebruik daarvan lijkt minimaal te zijn.
  (bron: De leveranciers..)  Maak melding

 4. Da’s mooi van de leveranciers 😉
  Die brug (en andere zaken) heeft hier natuurlijk niets mee te maken, da’s een ander goedgekeurd budget en als daar problemen mee zijn, dan moet je daarvoor bij je politieke partij zijn.
  Het gaat er hier natuurlijk om dat je 1) zelf de planning maakt en dan dus 2) binnen je budget blijft, 2) bij AANKOMENDE overschrijding (managementinformatie… sturing…hallo….iemand?), dit gaat melden 3) evt bijstuurt waar nodig of akkoord krijgt voor overschrijding.


  Maak melding

 5. Dit beleid is in het afgelopen jaar zo succesvol uitgevoerd dat het geleid heeft tot overbestedingen.
  Tja wat heet ‘succesvol’ 😛


  Maak melding

 6. Reactie D66 Zwolle:

  Dinsdag is de gemeenteraadsfractie van D66 in Zwolle onaangenaam verrast door het nieuws over het gebrek aan financieel toezicht bij het onderdeel sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente.

  Het is onvoorstelbaar dat het extra tekort van 2.6 miljoen euro en een bijbehorend gebrek in de financiële beheersing van de gemeente zo laat zichtbaar wordt. Volgens ons moet het aangekondigde aanvullende onderzoek van de accountant niet alleen kijken naar het financieel functioneren van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook naar de bestuurlijke besluitvorming die mogelijk heeft geleid tot de overschrijdingen. Daarnaast verwacht de fractie van D66 dat de gemeenteraad nauw betrokken wordt de resultaten en de verbeteracties die voortkomen uit het aanvullende accountantsonderzoek. Financieel woordvoerder van D66 Jan Brink: “Zwolle kan zich geen slechte boekhouding veroorloven, helemaal niet in de komende financiële barre tijden en op deze kwetsbare onderwerpen”.  Maak melding

 7. Reactie SP Zwolle:

  Bij de afdeling sociale zaken van de gemeente Zwolle zijn grote onvoorziene miljoenentekorten ontstaan door onvoldoende financiële beheersing door het college. De apparaatskosten ?? met name voor externe inhuur ?? zijn drie keer zo hoog dan gepland. Het college wil nu een extern bedrijf inschakelen voor een onderzoek en kondigt al versoberingen aan in het sociaal beleid om het tekort te dichten. De SP is zeer geschrokken van de schijnbare financiële chaos bij scoiale zaken en wil in plaats van opnieuw dure externe inhuur een formele raadsenquête.

  Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ??Het is van de zotte dat het stadsbestuur fors wil gaan bezuinigen op de armoederegelingen om de grote gaten die – door onzorgvuldig bestuur – zijn ontstaan op te lossen. De tekorten zijn ontstaan door onvoldoende financiële beheersing, daar laat je de allerarmsten niet voor opdraaien. Dat is niet menselijk.??

  De SP hekelt het handelen van wethouder Van As. ??De grote tekorten zijn voor een groot deel ontstaan door dure externe inhuur. Deze wethouder wil het tekort nu laten onderzoeken door zo??n duur bureau. Dat is echt de omgekeerde wereld . Als gemeenteraad zijn wij bovendien uiteindelijk verantwoordelijk voor het controleren van het collegebeleid. Laten wij als raadsleden onze verantwoordelijkheid nemen en zelf in de boeken duiken om te zien hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat scheelt meteen weer geld, wat we kunnen gebruiken om een fatsoenlijk armoedebeleid in stand te kunnen houden in crisistijd.??

  Siderius: ??Het stadsbestuur vindt dat er teveel gebruik wordt gemaakt van de armoederegelingen. We mogen in Zwolle blij zijn dat de mensen met de laagste inkomens de bureaucratische weg naar deze regelingen kunnen vinden. Nu wil het stadsbestuur in lijn met het Kabinet deze regelingen afbreken. Dat is in strijd met de verkiezingsbeloftes die het CDA, de CU en de PvdA hebben gemaakt. De SP zal ze aan deze belofte houden, anders is het puur kiezersbedrog. De kern van het probleem zit niet in teveel geld voor armoedebestrijding, maar teveel naar externe inhuur??.


  Maak melding

 8. @Drama,

  Men maakt een prognose voor 2010 en de aanvragen voor sociale voorzieningen overschrijden de prognose.
  De aanvragen zijn gebaseerd op de behoefte van de aanvragers in dat jaar.
  Dat is een open einde.

  Kennelijk is er:
  1: Een erg foute prognose voor 2010 gemaakt.
  2: Tussentijds weinig of geen vinger aan de pols gehouden waardoor het dramatisch uit de hand is gelopen.  Maak melding

 9. @Drama Een ‘openeindregeling’ is een regeling zonder financieel plafond. Dat betekent dat iedereen die volgens de regeling recht heeft op een bijdrage/subsidie dat móet krijgen. Tegenwoordig is aan veel regelingen een vastgesteld budget gekoppeld en dat is het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ of worden eerst alle aanvragen verzameld en wordt er dan volgens van tevoren vastgestelde criteria een keuze gemaakt zodat het geraamde bedrag niet wordt overschreden.


  Maak melding

 10. Goed prognotiseren is erg moeilijk, maar een adequate budgetbewaking lijkt me toch wel het minst wat je van een professionele organisatie mag verwachten. Is toch vreemd dat het tekort dat de gemeente in de najaarsnota al voorzag nu nog eens verdubbeld blijkt te zijn.:o


  Maak melding

Reageer