Swollwacht verbaasd over vertrek wethouder Berkhout

Zwolle – In een brief aan het college van B&W heeft Swollwacht bij monde van fractievoorzitter Freddy Eikelboom haar verbazing uitgesproken over het vertrek van wethouder Berkhout. In deze brief schrijft de heer Eikelboom het volgende:

Geacht college, Swollwacht heeft grotendeels met grote verbazing kennisgenomen van het onverwachte en daarmee snelle vertrek van Wethouder Berkhout. Na een moeizame beginperiode van VVD Wethouder Berkhout en ook zijn verantwoordelijkheid over zeer belangrijke portefeuilles als economie, vastgoed en bereikbaarheid van de stad, is dit een slecht signaal naar de stad. Temeer omdat wij als gemeente ons niet bevinden in een florissante tijd qua financiële positie, aangezien substantiële tekorten en tegenvallers – welke ten tijde de begrotingsbehandeling niet waren voorzien – ons de afgelopen weken na de begrotingsbehandeling om de oren zijn gevlogen.

Wij vinden het dan ook zeer zeker niet wenselijk, dat in deze financiële hectische periode het college op belangrijke onderwerpen voor de stad vleugellam is geworden. Tevens hebben wij onze bedenkingen en vragen wij ons af, wat voor zin het heeft, om de komende periode zaken te doen met een wethouder,die voornemens is te vertrekken en daarmee later niet meer is te controleren en / of aan te spreken op het ingezette en uitgevoerde beleid. De Swollwacht fractie wil u dan ook meegeven en tevens in overweging geven om de allerbelangrijkste portefeuilles (economie, bereikbaarheid, kantorennota en vastgoed) onder te brengen bij hetzij de Burgemeester of de overgebleven wethouders. De reden hiervan is, dat wij de bestuurlijke continuïteit willen waarborgen en eventueel later de dan verantwoordelijke bestuurder kunnen aanspreken op het uitgevoerde beleid. Dit gaat uiteraard niet werken, wanneer Wethouder Berkhout is vertrokken. Immers hebben wij hier al onze minder goede ervaringen mee gehad qua gedane toezeggingen die niet zijn nagekomen van vertrokken wethouders uit het vorige college van B&W.

Tot slot, zijn wij van mening,dat het vertrek van Wethouder Berkhout geen reden is om besluiten uit te stellen en verwachten wij van u een positief besluit op ons verzoek om de belangrijkste portefeuilles van Wethouder Berkhout onder te brengen bij de overgebleven collegae.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 6
 1. do 06 jan 2011, 09:14 | 5 reacties | lees voor
  Helft wethouders weg
  AMSTERDAM – Bijna achthonderd wethouders van de 1480 zijn in 2010 voor, tijdens of na de collegeonderhandelingen tijdelijk of definitief vertrokken.

  Dit blijkt uit het jaarlijkse wethoudersonderzoek van Binnenlands Bestuur. De formatie van de nieuwe colleges na de raadsverkiezingen in maart betekende de vervanging van 685 wethouders. Zeventig wethoudersposten werden wegbezuinigd en dertig wethouders vertrokken vanwege gemeentelijke herindeling.

  telegraaf


  Maak melding

Reageer