Open avond post-hbo Bedrijfskunde bij Windesheim

Zwolle – De opleiding post-hbo Bedrijfskunde van Windesheim is interessant voor iedereen die vanuit zijn specialisme is doorgegroeid naar een managementfunctie. Belangstellenden zijn van harte welkom op de extra open avond op woensdag 12 januari.

De voorlichting start om 19.00 uur bij Windesheim in gebouw X op de Campus in Zwolle. De voorlichtingsavond van 12 januari wordt gehouden naast de reguliere voorlichtingsavond op 21 januari. Ook op die avond zijn belangstellenden uiteraard van harte welkom. De opleiding start bij voldoende belangstelling begin februari 2011. De opleiding biedt een solide basis voor managers waarvan verwacht wordt dat ze vanuit verschillende invalshoeken naar de organisatie kunnen kijken, de samenhang tussen diverse processen zien en strategische keuzes kunnen maken. De opleiding vergroot ook de kennis van bedrijfsfuncties en integraal management, en reikt instrumenten aan om met een helikopterview naar de eigen organisatie te kunnen kijken.

Praktijk bepaalt de lesstof
In de opleiding biedt een voortdurende wisselwerking tussen opleiding en werk met veel aandacht voor veranderings- en verwachtingsmanagement, en extra begeleiding voor ‘non-financials’. De praktijk bepaalt de lesstof en de eigen organisatie is actief betrokken bij de totstandkoming van de adviezen van de studenten. Dit biedt een garantie voor directe toepasbaarheid en hogere persoonlijke productiviteit. De opleiding verdient zich vanaf het begin terug.

Waardevol advies
De deelnemers aan de opleiding post-hbo Bedrijfskunde zijn professionals uit alle sectoren: grootbedrijf, MKB, instellingen en overheid. De opleiding werkt bewust met gemengde groepen in verband met de waardevolle uitwisseling van culturen, perspectieven en visies. Deelnemers doorlopen de gehele opleiding in een vaste groep van vier personen. Alle studenten uit de groep nemen elkaars bedrijven onder de loep en brengen adviezen uit. Dat levert per bedrijf vier verschillende gedegen adviezen op. Voor de bedrijven waar de deelnemers werken een zeer waardevolle aanvulling.

Meer informatie?
Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.windesheim.nl > Onderwijs > post-hbo en cursussen of is verkrijgbaar via drs Jolanda Knobel, coördinator post-hbo Bedrijfskunde. E-mail: jda.knobel@windesheim.nl Tel. 088 – 469 96 99

Artikel delen:

Reageer