SP: vertrekregelingen eerst bespreken met de raad

Zwolle – De SP in Zwolle zal maandag twee voorstellen doen in de gemeenteraad van Zwolle over het openbaar maken van vertrekregelingen. De partij heeft er twee jaar over gedaan om de vertrekregeling van ex-directeur van de Wezo Kees de Blok openbaar te krijgen. Nu dat voor elkaar is wil de partij dergelijke situaties in de toekomst voorkomen.

De SP stelt voor om bij het afsluiten van een vertrekregeling met personen van gelieerde organisaties (zoals gesubsidieerde instellingen, verbonden partijen of ambtenaren) vooraf de gemeenteraad te informeren. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het was natuurlijk een misstap om deze directeur een vertrekregeling te bieden, maar dat de gemeenteraad niet eens vooraf is geïnformeerd is des ter schrijnender. De SP wil voorgoed afrekenen met dit soort buitenproportionele regelingen en vriendjespolitiek voor directeuren van maatschappelijke organisaties. Werken in de publieke sector met overheidsgeld betekent dat er ook een normale beloning tegenover moet staan.

Riante afkoopsommen passen daar niet bij’ Verder wil de partij dat alle nu lopende vertrekregelingen aan de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt. Siderius: ‘Het gaat hier om belastinggeld dus we moeten als gemeenteraad en als Zwollenaren weten wat daarmee gebeurd. Was de vertrekregeling van de Wezo-directeur een incident of is dit schering en inslag bij de gemeente Zwolle?’

De SP zal maandag 10 januari a.s. de onderstaande moties indienen:

Motie 1

Betreft: openbaar maken vertrekregelingen
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 10 januari 2011.

Constaterende dat:
– de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het afsluiten van een vertrekregeling met de ex-directeur van de Wezo.

Van mening dat:
– het gewenst is dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over vertrekregelingen die worden afgesloten met personen bij verbonden partijen of gesubsidieerde organisaties van/door de gemeente Zwolle

Verzoekt het college:
de gemeenteraad te informeren over alle op dit moment geldende/lopende vertrekregelingen met personen bij verbonden partijen of gesubsidieerde organisaties van/door de gemeente Zwolle

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP;
Tjitske Siderius

Motie 2

Betreft: afsluiten vertrekregelingen
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 10 januari 2011.

Constaterende dat:
de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het afsluiten van een vertrekregeling met de ex-directeur van de Wezo.

Van mening dat:
– het gewenst is dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over vertrekregelingen die worden afgesloten met personen bij verbonden partijen of gesubsidieerde organisaties van/door de gemeente Zwolle

Verzoekt het college:
– bij het afsluiten van een vertrekregeling met personen van verbonden partijen, personen bij gesubsidieerde instellingen of ambtenaren vooraf de gemeenteraad te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP;
Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ??Het was natuurlijk een misstap om deze directeur een vertrekregeling te bieden, maar dat de gemeenteraad niet eens vooraf is geïnformeerd is des ter schrijnender

  het was natuurlijk een misstap: hoezo misstap?
  sinds wanneer moet de gemeenteraad hierover geinformeerd worden?

  Als de SP het niet eens is met de vastgestelde wacht-/afvloeiingsregelingen dan moeten ze die in’t algemeen aanvechten, en niet afwachten tot er weer een geval is, die dan voor de SP-vierschaar in de gemeenteraad moet verschijnen, en met handjeklap wordt afgedaan.


  Maak melding

 2. @Stadshagenees ; we blijven opletten. Als dat idd zo is, dan hebben ze bij het vaststellen van de vertrekregelingen niet goed opgelet, of ze waren misschien in de minderheid.

  Maar die regelingen zijn nou eenmaal vastgesteld (of je dat leuk vindt of niet doet er niet toe) en worden dus in praktijk gebracht.

  Maar het door de SP op de man spelen, zoals ze nu weer willen doen, vind ik echt belachelijk.


  Maak melding

 3. @drama: eerst even goed lezen:

  De SP stelt voor om bij het afsluiten van een vertrekregeling met personen van gelieerde organisaties vooraf de gemeenteraad te informeren.

  Daarmee willen ze enkel dit soort discussies achteraf voorkomen. Discussie voeren voorafgaande aan een dergelijke regeling is niet meer dan logisch. Alleen denken enkele bewindvoerders daar heel anders over.


  Maak melding

 4. Gelukkig is de logica van de SP niet de mijne.

  Er is een vertrekregeling vastgesteld, en die wordt toegepast. PUNT!

  Dat de SP-fractie zich daarmee vooraf of achteraf wil bemoeien, want discussie!, blijf ik volkomen knots vinden.  Maak melding

 5. @ Tjitske Siderius, 2 vragen:

  A.) Wat is de reden om 2 moties in te dienen? De eerste gaat over het openbaar maken van een (AK: eenmaal vastgestelde ???) vertrekregeling, de tweede over het (AK: voornemen tot ???) afsluiten zelf.

  B) Richt het verzoek tot openbaarmaking zich op algehele openbaarmaking, zodat daarover het publieke debat kan worden gevoerd (zoals gevraagd bij het verzoek van de SP aan het college op 1 december 2010 inzake de vertrekregeling van de WEZO-directeur), of op exclusieve openbaarmaking aan de gemeenteraadsleden?


  Maak melding

 6. zou ’t echt waar zijn? Femke H. toevallig net 12,5 jaar 2ekamerlid, en gestopt: vanaf heden (44 jaar) recht op 70% van laatstgenoten salaris tot aan haar pensioen?


  Maak melding

Reageer