Week van Gebed in Zwolle

Zwolle – In de week van 16 januari tot 21 januari vindt in Nederland de Week van Gebed plaats met als thema :” Trouw en toegewijd “. Ook in Zwolle vinden er meerdere bijeenkomsten plaats om christenen met elkaar te verbinden, met gebed voor de stad, Nederland en de wereld. Specifiek ook gericht op de vervolging van gelovigen.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie(EA). In Zwolle worden gebedsvieringen georganiseerd door het Podium van Kerken en in Zwolle Zuid door een aparte werkgroep. De gebedsweek begint op zondag 16 januari om 9.30 uur met een gezamelijke viering in de Oosterkerk mmv de Lutherse Kerk, Verrijzenisparochie en gastkerk de Oosterkerk aan de Bagijnesingel.

Maandag 17 januari is er om 19.00 uur een gezamelijke viering van alle kerken in Zwolle Zuid, de Jozefparochie van Parochieverband Thomas a Kempis, de Zuiderhof,de Adventskerk en gastkerk de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 . Het is voor de tweede keer dat predikanten/pastores van de vier verschillende kerken hieraan meewerken.

Dinsdagavond 18 januari is er een viering voor iedereen in de Zuiderhof om 19.00 uur aan de van Troelstralaan. Deze avond wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de gebedsgroepen uit de verschillende kerken. Deze werkgroep organiseert ook op woensdag, in de Adventskerk 19.00 uur Talmaplein een viering en op donderdag om 19.00 uur een viering opnieuw in de Koningskerk.

Op woensdagavond 19 januari organiseert Het Podium van Kerken olv het Leger Des Heils een viering in de Andreaskapel aan de Geert Grootestraat. Alle kerken vanuit de wijken Diezerpoort en Aalanden worden van harte uitgenodigd.

Op donderdagavond 20 januari organiseert Het Podium van Kerken om 19.00 uur een viering olv de Vrije Evangelisatie Zwolle in de aula van het Carolus Clusius College aan de Kamperweg. De wijken Holtenbroek, Stadshagen, Veeralleekwartier en Westenholte worden hiervoor speciaal uitgenodigd, anderen zijn natuurlijk ook welkom.

Op vrijdagavond 21 januari tenslotte is er om 19.00 uur een viering/vesper in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat. Deze viering staat olv de paters van de Dominicanen. Mensen uit de wijken Pierik en Assendorp, maar ook vanuit de hele stad worden hiervoor van harte uitgenodigd. Studenten in Zwolle organiseren niet zelf een avond, zij  worden speciaal uitgenodigd om een of meerdere vieringen mee te maken.

De bedoeling van de Week van Gebed is om dichter bij elkaar te komen, samenwerken begint voor veel christenen immers met samen bidden . Tegelijkertijd is deze week ook bedoeld om specifiek voor de stad, Nederland en de wereld te bidden. Tevens staan de kerken stil bij de recente aanslagen op kerken.

Artikel delen:

Reageer