Symposium over ASS, werk en dagbesteding

Zwolle – Vrijdag 11 februari vindt in het provinciehuis Overijssel het symposium ‘ASS, werk en dagbesteding’ plaats. Op dit symposium wordt ingegaan op nut en noodzaak, mogelijkheden en knelpunten van zinvolle dagbesteding voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Aanmelden voor het symposium kan vanaf heden via http://cta.dimence.nl . Kosten voor deelname aan dit symposium zijn € 75,-.

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zoeken op een gegeven moment een plaats op de arbeidsmarkt of in een vorm van dagbesteding. Zijzelf en de beroepskrachten die hen daarbij begeleiden komen tijdens die zoektocht veel obstakels tegen. Toch zijn er ook oplossingen denkbaar voor een aantal problemen. Gerenommeerde sprekers houden tijdens het symposium een betoog over dit onderwerp. Daarnaast worden er workshops gegeven over het toeleidingstraject, de werkplek, de begeleider, arbeidsidentiteit en arbeidstraining. Het symposium is van 9.00 tot 15.30 uur. Kijk voor meer informatie op http://cta.dimence.nl . Telefonisch contact opnemen kan ook via 0570 680 824/820.

Het symposium wordt georganiseerd door Dimence in opdracht van het Regionaal Intersectoraal AutismeNetwerk (RIAN) West-Overijssel. Het RIAN is een netwerk van organisaties, waaronder Dimence, die samenwerken om mensen met autisme of vermoeden van autisme doeltreffend te helpen.

Artikel delen:

Reageer