Nieuw Ondernemersfonds geen kans van slagen …

Zwolle – Naar aanleiding van het eventueel nieuw op te zetten Ondernemersfonds Zwolle-Centrum gaat de actiegroep Ondernemersfonds Nee, bestaande uit een tiental betrokkenen, deze week een brief sturen aan alle ondernemers van de binnenstad.

In de brief, met antwoordstrook, geeft Ondernemersfonds Nee, aan, dat er veel onduidelijkheid bestaat rond dit op te richten fonds. De informatie hierover roept bij veel Zwolse ondernemers vragen op, zoals, wat staat er te gebeuren, hoeveel gaat het de ondernemer jaarlijks kosten, waarom een stichting en geen vereniging, etc. Zaken die niet duidelijk te krijgen zijn. In de brief is Ondernemersfonds Nee kritisch naar de gemeente en geeft onder meer als reden van het mijden van het winkelend publiek aan, dat dit te wijten is aan de niet aflatende geldhonger van de gemeente en geeft vervolgens een aantal voorbeelden. Met deze brief hoopt Ondernemersfonds Nee, dat de info die op dit moment bij de binnenstad-ondernemers bekend is, in een ander daglicht komt te staan, zodat er goed over nagedacht wordt over wat te stemmen. Zij hoopt dat er genoeg handtekeningen verzamelt worden, zodat de politiek overtuigt raakt dat het hele plan geen kans van slagen heeft in de binnenstad van Zwolle. De gemeente wacht op dit moment af, wat deze actie op gaat leveren. Aan het slot van de brief waarschuwt Ondernemersfonds Nee de betrokken ondernemers die niet reageren, voor een aanzienlijke verhoging van de OZB, vanaf 1 januari 2011. De betreffende brief kunt u lezen onder "Lees verder".

Geachte medeondernemer van de binnenstad. Er is veel onduidelijkheid rond het eventueel nieuw op te richten ondernemersfonds Zwolle-Centrum.  De informatie hierover is zo slecht geweest dat heel veel  Zwolse ondernemers niet weten wat er nu staat te gebeuren  en hoeveel u dat jaarlijks gaat kosten.

Daarom nemen wij nu de gelegenheid u wat meer informatie te verstrekken. Het moet een nieuw op te richten stichting worden die financieel gedragen wordt door de ongeveer 700 ondernemers die de Zwolse binnenstad rijk is. De opzet van deze stichting is meer financiële draagkracht om de binnenstad beter op de kaart te zetten en zo meer bezoekers te trekken.

Echter, er zijn vele kanttekeningen te plaatsen. Waarom moet het een stichting worden en geen vereniging? Feit is dan dat u als betalend ondernemer geen enkele inspraak heeft in de handelingen van het stichtingsbestuur!
Bij een vereniging heeft u dat wel.
Dit lijkt ons op zijn minst een beetje vreemd. Temeer omdat er al een aantal heren behoorlijk aan het lobbyen zijn om zichzelf als eventueel bestuurslid naar voren te schuiven. Als u dan hoort wat voor vergoeding hiermee gemoeid is gaan uw wenkbrauwen zeker fronsen. Maar liefst 100.000 euro per jaar! Waarvan 35.000 euro voor een eventuele secretaresse en 65.000 euro voor de stichtingsvoorzitter. Hoe is het mogelijk dat het salaris al vaststaat terwijl men  nog niet eens weet wat voor werk en hoeveel uur werk daarmee gemoeid is. Kennelijk zijn de functies en het geld al verdeeld. Bovendien is er geen enkele controle mogelijk,  een stichting duldt geen bemoeienis noch inspraak van zijn betalers.

Dit bestuur mag dan vier keer per jaar overleg plegen met de gemeentelijke ambtenarij over hoe de geïnde gelden  te besteden waarna de gemeente de aangedragen plannen wel of niet goedkeurt. Dit alles zonder dat wij verplicht aan de gemeente via de onroerend zaakbelasting betalende ondernemers daar iets over te vertellen hebben. De ingehouden penningen worden na aftrek van kosten als subsidie aan de stichting verstrekt.
Er wordt dan tegengeworpen dat men als vereniging geen subsidie krijgt van de overheid. Dit is pertinent onwaar, omdat de experimentele wet Bedrijfs Investeringszone juist deze mogelijkheid wel geeft. B en W van Zwolle hebben een subsidie van € 200.000 toegezegd.  Er is echter geen enkele garantie dat men deze subsidie gaat ontvangen. Terwijl wij dit aan het tikken zijn is het bedrag alweer naar beneden bijgesteld naar ongeveer 176.000 euro. Wie zegt ons wat het werkelijk wordt, het moet nog besloten worden door de gemeenteraad en dat elk jaar opnieuw.

En wie mag  bijpassen als er tekorten ontstaan door bv. wanbeleid van een bestuur die wij zelf niet kunnen controleren?

Het is zelfs bij navraag tijdens een vergadering van Citycentrum met het Centrum management niet eens duidelijk wat voor plannen men heeft om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Kortom, wij moeten betalen voor iets waar we ons niet mee mogen bemoeien en we weten ook niet wat we wel krijgen voor ons geld. Men zegt dat alles te controleren is maar dat is achteraf. En wat is het effect van het aantrekkelijker maken van onze binnenstad als men in allerlei andere winkelcentra hetzelfde gaat doen en de gemeente Zwolle allerlei andere prioriteiten heeft welke het bezoek aan de binnenstad niet ten goede komen. Kort gezegd, we zijn wel veel geld kwijt, vooral aan een bestuur en steken op geen enkele manier boven welk van de andere winkelcentra dan ook uit.

Waarom het winkelend publiek het centrum in Zwolle mijdt is onder andere te wijten aan de niet aflatende geldhonger van de gemeente met o.a. de betreffende parkeertarieven, de slechte bereikbaarheid op koopmomenten en de slechte oplossingen en volgorde met betrekking tot het autoluw maken van de binnenstad. Gehele straten staan  te verloederen, die zijn niet op te fleuren met een bloembak en monotone bestrating. Het publiek blijft in deze uitgewoonde straten  vanzelf weg.  Een goede krimpvisie zou daar een oplossing kunnen zijn, maar daar is de gemeente Zwolle nog niet aan toe.

Voorts worden er geen beloftes gedaan over de hoogte van de heffing o.a. bepaald door de waarde van het pand waarin uw bedrijf gevestigd is. Wie geeft ons de garantie dat deze kosten niet naar behoefte opgeschroefd worden? Door een bestuur dat door niemand gecontroleerd wordt? Of door de gemeente die naar believen de kosten opschroeft. Het is u allen, denken wij, wel duidelijk dat wanneer de WOZ-belasting omhoog gaat, ook uw contributie omhoog gaat. Hierop werd tijdens de laatste vergadering van het Citycentrum met het Centrummanagement onder leiding van Hr. Keetman geen uitsluitsel gegeven worden. Het antwoord was uiteindelijk dat men er dan maar van uit moest gaan evenveel te moeten betalen als V&D!

Een winkel/woonhuis in het zelfde pand wordt als 1 kavel aangeslagen wat zeer ongunstig kan uitvallen en ook moet er separaat betaald worden voor pakhuis/opslag in de binnenstad.

Wat ook heel vervelend is dat eigenaren van panden in de binnenstad met een pand, niet zijnde woning, waarvan de bedrijfsruimte leegstaat wel voor dit pand mee moeten betalen. Ze mogen echter niet meestemmen!
Wie mogen er wel stemmen? Musea, kerken en scholen mogen wel meestemmen. Ze zijn echter vrijgesteld van alle heffingen en hoeven dus niets te betalen. U moet hierbij niet vergeten dat de Woz-waarde van heffingen vrijgestelde panden meetellen om het plan te doen slagen. Het  ging het toch om een ondernemersfonds?

Tot slot is het aantal ondernemers plots naar beneden gebracht van ongeveer 700 naar 600 ondernemers. Waren al deze  ingrepen nodig omdat men dacht met het aantal voorstemmers geen meerderheid te halen?

Het is totaal onduidelijk waar al het geld voor gebruikt zal worden. Ook bij navraag op de laatste vergadering van Citycentrum met bovengenoemd centrummanagement kan Hr. Keetman hierover geen uitsluitsel geven. Wel staat vast dat zijn functie wordt overgenomen door hr. Frits Smit van de Kamer van Koophandel die daar aan het eind van afgelopen jaar het zinkende schip verliet.

En dan zijn er ook nog mensen die denken dat de ondernemers zelf daadwerkelijk inspraak krijgen in het gemeentebeleid aangaande het centrum  We weten niet wie dit bedacht heeft maar laten wij ons geen rad voor ogen laten draaien want dat gebeurt natuurlijk niet.

Speculerend op onderbuik gevoelens zoals “de grote jongens in het centrum betalen niets en wij moeten overal voor opdraaien” vertellen de bestuurders van de plaatselijke winkeliers en horeca verenigingen dit aan hun leden. Doch zij vertegenwoordigen nog niet 1/3 van de in het centrum gevestigde ondernemers. En zelfs binnen deze verenigingen bestaat veel weerstand tegen een dergelijk ondernemersfonds en extra bestuurslaag.   

Kortom, meer dan genoeg redenen om eens héél goed na te denken over wat u wilt stemmen want u zit er jaren aan vast en u komt er ook niet meer vanaf. Iedereen herinnert zich nog wel het kwartje van Kok.

Plan ondernemersfonds: € 326.000 binnenhalen d.m.v. heffingen te betalen door de ondernemers van de binnenstad. Dit was eerst 400.000 euro maar is ook al bijgesteld omdat kerken, scholen en musea zijn vrijgesteld. € 176.000  is in het eerste jaar de bijdrage van de gemeente. Dit was 200.000 maar  is nu ook al naar beneden bijgesteld. En met het huidige beleid van onze regering is het zeer waarschijnlijk dat men in de komende jaren helemaal geen gemeente bijdrage meer krijgt. € 100.000 is gereserveerd voor het bestuur en kantoorkosten. Waarom zoveel? Dit is zelfs meer dan de op te hangen feestverlichting in de decembermaanden en de Sinterklaas intocht bij elkaar.

Overzicht van te betalen heffingen: 
De minimale heffing die men moet betalen is 350 euro. Dit was 250 euro maar dat is nu al vermeerdert met 40%. Het maximale bedrag is 1500 euro. Dit was 1250 en dat is dus vermeerdert met 20%.
Let op: Er staat dan keurig bij vermeld dat dit voorlopige bedragen zijn!

Voorts is er ook onenigheid ontstaan over het bedrag van 1500 euro, dat betaald wordt door de mensen met een pand boven de 1.000.000 euro. Dat is het maximaal te betalen bedrag. Iedereen begrijpt dat deze mensen in verhouding veel minder betalen want de waarde van hun pand is soms vele malen hoger en dus zou de bijdrage ook hoger moeten worden dan de voorgestelde 1500 euro. Ook voor de mensen met meerdere panden aaneen als winkel heeft men een plan bedacht. Ze gaan al deze panden als één winkel zien zodat ook zij niet meer betalen dan het maximale bedrag van 1500 euro. Terwijl al deze panden wel meetellen met de WOZ-waarde!Misschien is enige uitleg over de stemming wel op zijn plaats omdat u bovenstaande opmerkingen dan beter begrijpt.Er zijn nu dus ongeveer 600 ondernemers die met het ondernemersfonds geconfronteerd worden. Om de stemming geldig te laten zijn moet in ieder geval de helft gaan stemmen. Dat zijn er dus 300. Daarvan moet de tweederde vóór het nieuwe ondernemersfonds zijn om het hele plan door te laten gaan, dat zijn er dus 200!  Voorts moet de WOZ-waarde van de voorstemmers meer dan de helft van de totale WOZ-waarde van alle ondernemers in de binnenstad zijn. Dus deze 200 ondernemers, naar onze mening, een minderheid gaat bepalen of het doorgaat of niet. Want met een paar kapitale panden van  V&D en HEMA alsmede de musea, kerken en scholen die dus ook mee mogen stemmen  haal je de helft van deze WOZ-waarde natuurlijk al gauw. Al met al komen wij hier een heleboel dingen tegen die naar onze mening oneerlijk zijn.

In onze visie is het gewoon een belastingverhoging voor de ondernemer in het centrum. Waarvan het ieder jaar weer een verassing is hoe hoog de bijdrage dan wel zal zijn. Maar in ieder geval nooit minder. En wederom betalen de kleine ondernemers naar verhouding het meest. Het heeft alleen een andere naam gekregen. En er zijn natuurlijk altijd wel mensen die hier weer brood in zien en om op een eenvoudige manier ongecontroleerd hun inkomsten aan te vullen.

Hoe gaat het bestuur van het nieuw op te richten ondernemersfonds eruit zien? Het wordt niet democratisch gekozen door de betalers zoals je zou verwachten maar aangewezen door de stuurgroep centrummanagement, een groep van de ons kent ons familie waarin de gemeente een zware rol vertegenwoordigd.

Het eerste plannetje van het centrummanagement is uitgelopen op een totale flop. Een plan om bezoekers aan de stad tegen gereduceerd tarief te laten parkeren bij de IJsselhallen, vervolgens gratis met een pendelbusje naar de Luttekestraat te rijden om dan eindelijk te gaan winkelen. Maar bijna niemand maakte hier gebruik van en weg waren de 3000 euro!

Bovendien is er al de nodige onenigheid binnen winkeliersvereniging Citycentrum over het feit dat ze zelf niets meer te vertellen hebben over de te besteden gelden waardoor hun vereniging alleen een praatclub wordt.

Wij zijn niet tegen gezamenlijk iets doen in de buurt maar wij hadden al gewaarschuwd voor deze nieuwe bestuurslaag met een waterhoofd. Of dit bestuur een waterhoofd heeft weet  ik niet, vast staat dat zij wel topzwaar is.     

Wij hopen dat met dit schrijven alles in een ander daglicht komt te staan waardoor u goed nadenkt over wat te stemmen.

Graag willen wij van u vernemen hoe u over deze plannen denkt. U kunt op de onderstaande strook* uw voorkeur uitspreken en bij een van ons in de brievenbus deponeren. Op die manier kunnen wij uw mening bij de plaatselijke politiek neerleggen. Graag per omgaande reageren in verband met politieke besluitvorming. Indien u niet reageert zal vanaf 1 januari 2011 uw OZB met een aanzienlijk bedrag verhoogd worden.

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken op: 038-7501072.    
Of mail: ondernemersfondsnee@gmail.com

Met vriendelijke groet, Ondernemersfonds Nee, 
H. Fakkert en M. Braamhaar

* Deze antwoordstrook is op Weblog Zwolle niet meegenomen in de berichtgeving.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Gewoon, dit is baatbelasting waar de politiek altijd op tegen is geweest,alleen in een anderjasje.Maar de binnen stad is van de heel zwolle dus heel zwolle kan mee betalen als dat zou moeten.Alleen de binnen stad eigenaren winkeliers er voor op laten draaien??net of het zo’n vetpot is.of met andere woorden er zit niet meer zoveel vet op de botten bij ondernemers,woorden van de voorzitter van het citicentrum


    Maak melding

Reageer