Woningbouwproductie in 2011 rond de 450 woningen

Zwolle – Actualisatie Woningbouwprogramma 2011. Zwolle verwacht, net als in 2010, dat de woningbouwproductie ook dit jaar rond de 450 woningen zal uitkomen. Vanaf 2012 verwacht de gemeente dat de productie van woningen weer geleidelijk zal toenemen tot rond de 800 woningen per jaar.

Ieder jaar actualiseert de gemeente haar woningbouwprogramma. Dit doet zij op basis van ontwikkelingen in de marktsituatie, trends en prognoses voor de langere termijn. Voor 2011 gaat Zwolle dus uit van een woningproductie van 450 woningen. Dankzij de stimuleringssubsidies van VROM en provincie, waardoor nieuwbouw in 2010 en 2011 een forse impuls kreeg, kan het aantal opgeleverde woningen dit jaar zelfs hoger uitvallen, tot maximaal 538 woningen. Omdat de stimuleringsmaatregelen vanuit het rijk niet verlengd worden, zal het herstel voor de jaren na 2012 langzaam gaan.

Zwolle groeit
“Demografische ontwikkelingen laten zien dat Zwolle, wat inwoners betreft, nog steeds groeit. Om deze reden zien wij geen aanleiding om de bouwopgave voor de stad naar beneden bij te stellen”, verklaart wethouder Erik Dannenberg. “Prognoses laten zien dat de markt vanaf 2012 jaar weer aantrekt maar dat de markt door de gevolgen van de economische crisis wel blijvend veranderd is”. Grootschalige woningbouwprojecten hebben plaats gemaakt voor kleinschaliger projecten. De gemeente houdt hier in Stadshagen+ rekening mee door projecten in kleinere aantallen op de markt te brengen, de consument meer keuzemogelijkheden te bieden en de woningen in goede prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden. Het Zwolse woningbouwprogramma kent, naast Stadshagen, nog drie gebieden: binnenstad en binnenstad+, herstructureringswijken en de inbreiding in de rest van de stad (categorie overig). Alle gebieden hebben hun eigen dynamiek en vragen daarom om een eigen aanpak. De planningen uit het ‘woningbouwprogramma 2011 en verder’ verwerkt het college in de nota van uitgangspunten van de MPV 2011 (Meerjaren Prognose Vastgoed). Deze nota wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

Artikel delen:

Reageer