Werkzaamheden Margriethaven Zwolle

Zwolle – In de Margriethaven in Zwolle vinden dit jaar diverse werkzaamheden plaats. Van 7 februari tot medio maart wordt er gebaggerd. De haven is in deze periode zeer beperkt bruikbaar voor de scheepvaart. De havendienst kan aangeven of afmeren mogelijk is.

Van medio april tot eind oktober 2011 is de Margriethaven vanwege werkzaamheden gesloten voor alle scheepvaart. Ook is het in deze maanden niet mogelijk om de autosteiger bij de haven te gebruiken. De havendienst van Zwolle is bereikbaar via (06) 20 40 76 32 of bij geen gehoor (038) 422 68 13.  

Uitbreiding Margriethaven
Van half april tot eind oktober 2011 worden in de Margriethaven damwanden geplaatst. De capaciteit wordt zo vergroot, waardoor ook grotere binnenschepen (tot 110 meter lang) van de haven gebruik kunnen maken. De autosteiger wordt verplaatst naar de zuidzijde van de haven. Wegen, verlichting en andere ondergrondse infrastructuur wordt vernieuwd.  

Baggeren Zwarte Water
De waterbodem van het Zwarte Water wordt de komende maanden opgeschoond.   Het gedeelte dat gebaggerd wordt ligt tussen de keersluis bij de Hofvlietbrug en de kruising Zwarte Water-Zwolle IJsselkanaal. De Margriethaven ligt in het Zwarte Water en wordt ook opgeschoond. Naar verwachting is het Zwarte Water dit voorjaar schoon. Het baggerwerk maakt onderdeel uit van een meerjarig project dat door de Gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en de provincie Overijssel wordt gefinancierd.

Artikel delen:

Reageer