Bijeenkomst over Jeugdzorg

Zwolle – Op maandag 24 januari vindt vanaf 13.30 uur een bijeenkomst rond het thema Jeugdzorg plaats in het provinciehuis te Zwolle.

De provincie Overijssel organiseert dit in samenwerking met de opleiding Pedagogiek van de Christelijke Hogeschool Windesheim uit Zwolle. De ongeveer 180 studenten van deze opleiding, door Elsevier als de beste in Nederland gekwalificeerd, worden op een creatieve manier uitgedaagd hun mening te geven op stellingen over de rol van de overheid en de hulpverlening in de jeugdzorg. Zij doen dit door middel van het schrijven van een rap, het maken van een theaterstuk of het zingen van een lied. Provincie en gemeente zijn nu nog samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar deze wordt gefaseerd overgedragen aan de gemeenten. Reden genoeg om niet alleen de leden van de Provinciale Commissie Jeugd, sociale infrastrustuur en cultuur uit te nodigen aan deze bijeenkomst deel te nemen maar ook de leden van de Zwolse gemeenteraad.

De provinciale verantwoordelijkheid voor een deel van de jeugdzorg blijft tot 2015 bestaan. Daarna zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het totale jeugdzorgbeleid. De Pedagogiek studenten zjin de toekomstige werkers in de jeugdzorg. De projectgroep Jong Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel organiseert alleen of samen met anderen allerlei activiteiten om jongeren meer te betrekken bij de democratie en om te laten zien wat de provincie doet.

Artikel delen:

Reageer