Uitbreiding Thuisadministratie WijZ

Zwolle – Nieuwe vrijwilligers snel aan de slag. Bij WijZ kunnen mensen onder de 65 jaar vanaf 2011 voor langere tijd hulp krijgen bij hun administratie. Het gaat om een uitbreiding van het succesvolle project Thuisadministratie dat al zes jaar bestaat. Deze hulp wordt geboden door vrijwilligers. 

De afgelopen zes jaar bestond de doelgroep van Thuisadministratie vooral uit senioren van boven de 65 jaar. Veel van deze senioren  ontvingen structurele administratieve ondersteuning. Dat betekent concreet dat een vrijwilliger meestal maandelijks langskomt om samen de post door te nemen; soms jarenlang. Door deze werkwijze onderscheidt WijZ zich van andere organisaties die zich richten op formulierenhulp. Dat soort hulp is vaak kortdurende,  tot maximaal een jaar.
Voor sommige mensen is deze tijdelijke hulp onvoldoende.  Als er dan ook geen netwerk is om op terug te vallen,  kunnen er grote problemen ontstaan. Daarom heeft de gemeente Zwolle besloten om in 2011 extra geld beschikbaar te stellen voor deze nieuwe doelgroep. Op basis van de ervaringen in 2011 wordt besloten over mogelijke vervolgsubsidie. In nauw overleg met een aantal gemeentelijk afdelingen en diverse organisaties in Zwolle wordt bekeken welke mensen in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Mensen die niet meer ‘leerbaar’ blijken te zijn, worden doorverwezen naar de Thuisadministratie van WijZ. Als deze mensen door een vrijwilliger ondersteund kunnen worden, komen ze in aanmerking voor deze nieuwe voorziening. WijZ zal snel starten met de uitvoering van deze voorziening. Er is inmiddels een groep vrijwilligers geworven. Zij volgen in maart een opleiding en kort daarna kunnen zij met de eerste deelnemers aan het werk.

Artikel delen:

Reageer