WijZ: toenemend belang vrijwilligerswerk

Zwolle – De Ouderenadviseur is een functie van WijZ voor senioren met problemen of complexe vragen uit het dagelijks leven. De ouderenadviseur loopt korte tijd met de mensen mee, zodat zij hun situatie weer in de hand krijgen. Het aantal senioren dat zo wordt geholpen blijft constant: in 2010 waren dat er circa vijfenzestig.

De Ouderenadviseur constateert dat WijZ steeds meer gebruik maakt van de vrijwilligers die op verschillende manieren senioren langdurig ondersteunen. En dat is hard nodig omdat de vraag naar ondersteuning aan huis groeit. Ouderenadviseur Wilma Wildeboer van WijZ heeft in 2010 meer dan vijfenzestig klanten op weg kunnen helpen bij problemen of complexe vragen uit het dagelijkse leven. Voorbeelden van zulke vragen zijn: Welke woonsituatie is voor mij het meest geschikt? Hoe kan ik me in huis blijven redden? Ik wil graag weer wat contacten opbouwen. Ik voel me somber en weet niet hoe het verder moet.
De oplossing voor problemen wordt gevonden vanuit de wensen en mogelijkheden van de klant. Het is de bedoeling dat mensen hun situatie weer in de hand te krijgen en zelfstandig verder te kunnen. Het zijn uiteenlopende vragen en de problematiek is vaak complex. De ouderenadviseur heeft daardoor contact met veel organisaties en instanties. Daarbij valt op dat er steeds meer vrijwilligers zijn die ondersteuning bieden. De Boodschappenservice is een voorbeeld: vrijwilligers en medewerkers van Frion doen boodschappen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Ook Thuisadministratie werkt met vrijwilligers die hulp bieden bij administratie. De Seniorencoach voorziet in vrijwilligers die door middel van persoonlijke gesprekken ingaan op meer filosofische en levensbeschouwelijke zaken. Ook bij de Bibliotheek aan Huis, de Knoppenwinkel, Tafeltje Dek Je, de Dagbesteding en het grote aanbod aan sociale en culturele activiteiten en bewegingsactiviteiten zijn veel vrijwilligers actief. WijZ concludeert dat de toename van het aantal vrijwilligers en de grotere variatie van het ondersteuningsaanbod er toe bijdraagt dan mensen langer regie houden en beter in staat zijn om zelfstandig te blijven wonen.

Artikel delen:

Reageer