Hoe wordt Zwolle weer aantrekkelijk als kantorenstad?

Zwolle – Maandag 31 januari 2011 gaat de Zwolse gemeenteraad in gesprek met lokale, regionale, maar ook nationale experts om mee te denken over hoe Zwolle weer aantrekkelijk kan worden gemaakt als kantorenstad.

De kantorenmarkt is de laatste jaren enorm in beweging. Centrale vraag is hoe houden we Zwolle als kantorenstad aantrekkelijk. Naast het verleiden van nieuwe ondernemingen om zich in Zwolle te vestigen is het belangrijk om aandacht te schenken aan leegstand. Dit betekent zwaar inzetten op acquisitie, account-management, monitoring en actieve inzet om de leegstandsproblematiek aan te pakken. Daarnaast is duurzaamheid een randvoorwaarde voor nieuwbouw. Voor wat nieuwbouw op de lange termijn betreft(vanaf 2013) wordt voorgesteld het programma naar beneden bij te stellen tot 12.000 m2 brutovloeroppervlak per jaar tot 2030. Dit is 50% ten opzichte van het historisch gemiddelde. 

Aanleiding voor gesprek met experts
De voorgestelde strategie om Zwolle weer aantrekkelijk te maken als kantorenstad staat in de kadernota Kantorenlocaties 2011-2020. Op 5 juli 2010 is een eerdere versie van deze Kadernota in een meningsvormende vergadering van de gemeenteraad besproken. De meerderheid van de fracties vond dat de kadernota onvoldoende mogelijkheden bood voor de juiste sturing. De raad kon zich niet vinden in het toen voorliggende stuk. De wethouder heeft de nota toen teruggenomen met de toezegging om eind 2010/begin 2011 een volwaardige nota aan te bieden. De raad heeft derhalve geen besluit over deze nota genomen. In de nu voorliggende nieuwe kadernota is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen van de raadsfracties. Bovendien zijn er extra gesprekken gevoerd met marktpartijen en heeft de aangekondigde tafelconferentie tussen wethouder en eigenaren van leegstaande kantoren op locatie Oosterenk plaatsgevonden. De raad vindt dit echter niet genoeg en wil daarom nu naast lokale experts, ook regionale en nationale expertise inwinnen om Zwolle als kantorenstad op de kaart te krijgen.

Experts op alle niveaus
De raad heeft de volgende experts uitgenodigd:

  • projectmanager Stichting Bouw Research – (nationaal overzicht van de vastgoedmarkt, in het bijzonder van kantoren)
  • directeur KPN noord oost Nederland (eindgebruiker locatie Hanzeland en “early adapter” van “het nieuwe werken”)
  • managing director Countus Group, eindgebruiker op Oosterenk, binnen de locatie is het huidig kantoor recentelijk verplaatst waarbij duurzaam is herontwikkeld)
  • senior adviseur BMC gebiedsontwikkeling
  • DTZ Zaderhoff, partner/makelaar O.G. Zwolle
  • vastgoedontwikkelaar van diverse locaties (o.a. Voorsterpoort) in Zwolle.

Informatieve bijeenkomst
De raad heeft verschillende experts uitgenodigd om hun visie te geven. Het gaat er de fracties om zoveel mogelijk input krijgen om een standpunt te kunnen bepalen ten behoeve van de meningsvormende vergadering, die enkele weken later zal plaatsvinden. De fracties zullen dus tijdens deze bijeenkomst nog geen standpunten weergeven.

Meer weten?
Op www.gemeenteraadzwolle.nl vindt u de agenda voor maandag 31 januari en de kadernota Kantorenlocaties. Ook kunt u via deze site de vergadering live volgen. Maar u bent ook van harte welkom in de Raadzaal. Het agendapunt start om 20.00 uur in de Raadzaal van het stadhuis aan het Grote Kerkplein 15 te Zwolle.

Artikel delen:

Reageer