Bijeenkomst Jeugdzorg in het provinciehuis

Zwolle – Op maandagmiddag 24 januari vond in het provinciehuis een bijeenkomst rond het thema Jeugdzorg plaats. De provincie organiseerde dit in samenwerking met de opleiding Pedagogiek van de Christelijke Hogeschool Windesheim uit Zwolle.

De ongeveer 180 studenten gaven op een creatieve manier hun mening op stellingen over de rol van de overheid en de hulpverlening in de jeugdzorg. Zij deden dit door middel van het schrijven van een rap, het maken van een theaterstuk en het zingen van een lied. Bij deze bijeenkomst waren ook raadsleden van de gemeente Zwolle en (kandidaat)Statenleden aanwezig omdat er momenteel een voorstel bij de Tweede Kamer  ligt om de Jeugdzorg gefaseerd over te hevelen van de provincie naar de gemeenten. De studenten dachten over de stelling dat ‘gezinnen prima hun eigen hulpverlening kunnen organiseren en dat de overheid daar niet (meer) bij nodig is’ toch iets genuanceerder. Het is prima dat mensen zelf initiatieven ontplooien om hun hulpverlening te organiseren, maar de overheid heeft wel degelijk een rol als mensen dit niet zelf kunnen.

De studenten gaven aan dat het lastig is de grens te bepalen tussen eigen initiatief en actief ingrijpen door de overheid. Over de stelling ‘De gemeenten moeten volledig verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Dit is een taak die niet past bij de provincie’ waren de meningen verdeeld. Voor kleine gemeenten zal het niet makkelijk worden het totale beleid op het gebied van de jeugdzorg vorm te geven. Ze missen daarvoor het overzicht dat een provincie wel heeft. De studenten stelden vast dat het heel belangrijk is dat voor de overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten goede voorwaarden geschapen worden, zowel financieel als op het gebied van kennis. Voor Windesheim is Jeugdzorg een belangrijk werkveld. Het thema krijgt ruim aandacht binnen de verschillende opleidingen op het gebied van gezondheid en welzijn. De provincie Overijssel besteedt sinds 3 jaar veel aandacht aan jongeren, via het project Jong Overijssel doet mee! Op deze manier wil zij jongeren meer betrekken bij de democratie en daarmee ook bij de provincie.

Artikel delen:

Reageer