Swollwacht stelt het college vragen rond onrustig Wezo

Zwolle – De fractie van Swollwacht heeft via haar fractievoorzitter Freddy Eikelboom vragen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. De vragen hebben betrekking op de onrust bij de Wezo.

Op dit moment is het op de werkvloer behoorlijk onrustig, aldus Swollwacht. Dit heeft te maken met de financiële situatie waarin de Wezo op dit moment verkeerd en de komende (2e) reorganisatie die voor de deur staat. Los hiervan is in de gemeenteraad onlangs meerdere malen gesproken over de zorgwekkende financiële situatie en de recent openbaar verklaarde vertrekregeling van oud – WEZO directeur Blok. Daarnaast is de fractie ter ore gekomen dat de Algemeen directeur, amper 2 jaar geleden aangesteld, zich onlangs arbeidsongeschikt heeft gemeld. Ook heeft de manager operations kort geleden de handdoek in de ring gegooid. Indien het college het ontslag van de Algemeen directeur kan bevestigen, geeft de fractie van Swollwacht aan, mede door het niet benoemen van eventuele bestuurlijke problemen in eerder gehouden gesprekken, zeer onaangenaam verrast te zijn. Volgens de fractie heeft het college dan ook het een en ander uit te leggen.


Mondelinge vragen Raadsvergadering 7 februari 2011

Geachte College en wethouder van As,

De afgelopen periode is het behoorlijk onrustig geweest rondom de WEZO en hebben de ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening mijn speciale aandacht gehad, omdat de kwetsbare mensen wie werkzaam zijn bij de WEZO gebaat zijn bij rust, duidelijkheid en een goed functionerend managementteam als ook een raad van commissarissen als toezichthouder.
Op dit moment is het op de werkvloer behoorlijk onrustig. Een van de redenen die hier aan ten grondslag liggen is de financiële situatie waarin WEZO thans verkeerd en natuurlijk de komende (2e) reorganisatie die voor de deur staat. Los hiervan is de WEZO de afgelopen periode behoorlijk in het nieuws geweest en is er in de gemeenteraad onlangs meerdere malen gesproken over de zorgwekkende financiële situatie en de recent openbaar verklaarde vertrekregeling van oud – WEZO directeur Blok.
Er is mij ter ore gekomen, dat de Algemeen directeur, wie amper 2 jaar geleden is aangesteld, zich onlangs arbeidsongeschikt heeft gemeld. De vermoedelijke reden die hier aan ten grondslag ligt heeft hoogstwaarschijnlijk te maken dat Algemeen directeur door de Raad van commissarissen haar ontslag is aangezegd. Daarnaast schijnt de manager operations na 1 jaar dienstverband zeer recent ook al de "handdoek in de ring te hebben gegooid".
U begrijpt wanneer u het ontslag van de Algemeen directeur kunt bevestigen, dat ik hiermee zeer onaangenaam verrast wordt. En verontwaardigd temeer omdat wij als raad onlangs meerdere malen over de WEZO groep hebben gesproken en u over eventuele bestuurlijke problemen geen woord heeft gerept. U begrijpt wanneer de huidige Algemeen directeur daadwerkelijk ontslag is aangezegd, u ons het een en ander heeft uit te leggen. Indien er van ontslag en /of een vertrekregeling sprake is dan willen wij graag zo spoedig mogelijk hierover worden geïnformeerd. De reden hiervan is dat wij spreken, mede gezien de financiële situatie, over extra gemeenschapsgeld wat hiermee gemoeid is. Daarnaast is het nog geen twee jaar geleden, dat de vorige directeur bestuurder met een vertrekregeling vervroegd met pensioen is gegaan
Zoals u wellicht weet, is het voor WEZO qua financiële situatie 5 voor 12, mede gezien de tekorten in de afgelopen periode en de verwachting dat de gemeente in 2011 een miljoen euro moet bijleggen om de bedrijfsvoering van de WEZO op orde te brengen. Dit soort berichtgeving is in het licht van het uit te voeren reddingsplan funest, om de sociale werkvoorziening weer in de goede richting te krijgen.
Gezien de vervelende berichtgeving in de afgelopen periode en de mogelijke bestuurlijke janboel op dit moment krijg ik steeds minder vertrouwen in uw regievoering en de lopende plannen om WEZO er weer structureel bovenop te krijgen.
Zoals u weet ben ik van mening dat de Sociale werkvoorziening WEZO een zeer belangrijke en dankbare plek inneemt in onze (lokale) samenleving. Het is dan ook zaak en hiermee uw taak dat de (beschermde) werkplekken ook voor de komende jaren gegarandeerd worden. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een goed bestuur en management die het vertrouwen geniet van de werkvloer, maar ook van de aandeelhouders. Tevens dient er sprake te zijn van een goede visie en een haalbaar reddingsplan die past bij de huidige economische situatie waar wij ons met zijn allen in bevinden.

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik voor u de volgende vragen, welke ik maandag 7 februari 2011 a.s. graag mondeling beantwoord wil hebben.

 1. Is het juist dat de Algemeen Directeur zich arbeidsongeschikt heeft gemeld i.v.m. aanzegging van ontslag als Algemeen Directeur van de WEZO?
 2. Zo ja, sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte?
 3. Welke redenen liggen ten grondslag aan het eventuele ontslag/vertrek van de Algemeen Directeur?
 4. Uit welke richting is de eventuele ontslag aanzegging gekomen?
 5. Betreft dit de werknemers, mede directieleden, raad van commissarissen of Aandeelhouders?
 6. Zijn de medewerkers en OR al geïnformeerd?
 7. Zo nee, wat is hiervan de reden?
 8. Wat is de reden, dat u ons niet eerder (in vertrouwen) heeft geïnformeerd over de ontstane situatie?
 9. Wanneer had u ons hierover wel willen informeren?
 10. Kunt u aangeven, indien er sprake is van ontslag wat voor financiële gevolgen dit heeft qua vertrekregeling en/of gouden handdruk?
 11. Bent u met mij van mening dat de raad bij een eventuele financiële vertrekregeling vooraf geïnformeerd dient te worden?
 12. Welke negatieve invloed heeft de gerezen situatie nu op de haalbaarheid van de plannen om WEZO financieel gezond te maken?
 13. Welke maatregelen worden/zijn genomen om het thans "stuurloze" schip varende te houden en in juiste koers te krijgen?

U begrijpt dat ik en waarschijnlijk ook de overige raadsleden spoedig een antwoord zouden willen hebben op bovenstaande vragen. Wellicht is er een mogelijkheid te vinden om voorafgaand aan het raadsplein van 31 januari a.s. gezien de urgentie bovenstaande vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Freddy Eikelboom
Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Iedereen kan van alles zeggen, maar reken er maar op dat het kader dat zich elke dag met de SW populatie bezig houdt, onwijs goed bezig is met het begeleiden van de mensen met een arbeidsbeperking. Het mag dan rommelen op hoog niveau, maar direct op de werkvloer doet iedereen zijn stinkende best. Het is zo makkelijk zeggen dat Wezo zich nu eens bezig moet houden met de medewerkers op de werkvloer, de mensen die daar daadwerkelijk voor zijn aangesteld, doen dat!!  Maak melding

 2. Karin ik vind de wezo op de werkvloer concurentie vervalsing naar de gewone bedrijven toe .Omdat de wezo grotendeels bestaat van het sociale potje en werk voor een goedkopere prijs kan maken vanwege de tegemoekomingis daar niet tegen te concureren.de buitendienstmedewerkers zijn allemaal mensen die voorheen bij een baas in demaatschappij hebben gewerkt en door ziekte of gebrek bij de wezo zijn gekomen.Ik zie deze mensen dagelijks langs de weg en vraag mij af of daar nog wat mee verdient wordt.Ze rijden meer rondjes met de auto,’s staan meer te praten dan te werken en zitten om de haverklap in de keet koffie te leuten hoe kan dat uit vraag ik mij af


  Maak melding

 3. @Pieters ; Stel, je bent spelletjesfabrikant. Je hebt voor 150.000 spelletjes de onderdelen, dozen, verpakkingswikkels etc. Het moet “alleen” nog worden ingepakt. Bij de Wezo kan dat. Welk “door jou genoemd gewoon” bedrijf zou dat nog meer kunnen?


  Maak melding

 4. @pieters deze mensen hebben ook gewoon pauze hoor 3x
  en deze stumpers moeten hun koffie ook nog eens ZELF betalen ook
  >:(>:(>:(

  en meneer, het werk komt klaar!!! en goedkoper en beter,
  wees blij dat deze mensen nog werken,
  😉  Maak melding

Reageer