SP: rapport sociale zaken onthutsend

Zwolle – de SP vindt de conclusies uit het rapport van Deloitte over de ontstane tekorten bij de eenheid Sociale Zaken onthutsend. Dit rapport is opgesteld nadat begin 2011 bleek dat er 4,8 miljoen tekort is bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.

Uit het rapport van Deloitte blijkt dat er sprake is van een cultuur van passiviteit als het gaat om financiële controle, om grote kostenoverschrijdingen met betrekking tot het ambtelijk apparaat en een gebrek aan communicatie over essentiële gegevens van het beleid. SP-fractie voorzitter Tjitske Siderius: ‘Wethouder Van As zal maatregelen moeten nemen, want de indruk die het rapport wekt is dat ambtenaren, management én het bestuur van de gemeente de grip op de cijfers kwijt zijn. Wij zullen de wethouder afrekenen op het feit of hij er in slaagt komende maanden orde op zaken te stellen. De SP zal er daarbij scherp op letten dat de rekening van de gemaakte fouten niet bij de armsten in de stad gaat worden gelegd’.

Naast het aandringen op spoedige maatregelen heeft de SP fractie ook een aantal specifieke vragen:

 • De SP wil weten om welke reden de apparaatskosten zo veel meer dan ingeschat zijn gestegen en voor welke afdelingen de extra capaciteit is ingezet.
 • Daarnaast moet snel duidelijk worden welk deel van de apparaatskosten bestaat uit externe inhuur en waar deze externe inhuur voor is ingezet. Dit ook in het kader van de algemene discussie over inhuur binnen de gemeente Zwolle.
 • Uit het rapport blijkt dat een passieve houding en ‘wederzijds vertrouwen’ bij het management ertoe hebben geleid dat er geen controlemechanisme was. Hoe heeft dit kunnen ontstaan en welke maatregelen gaat de wethouder nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
 • Verder wil de SP zo spoedig mogelijk duidelijkheid over alle verplichtingen op het gebied van participatie- en integratietrajecten, zowel qua omvang van de verplichtingen als de effectiviteit van deze trajecten.
 • De SP wil duidelijkheid over de genoemde kwartaalrapportages van de Wezo. Zijn deze rapportages aangeleverd en waren deze goed op orde? Dit ook in het kader van de voortdurende geruchten en perikelen in het management van de Wezo.
 • Ten slotte wil de SP weten in hoeverre de gang van zaken bij SoZaWe een geïsoleerd incident is en of een dergelijke situatie ook elders in het gemeentelijk apparaat voorkomt.
Artikel delen:
Reacties 3
 1. RTV Oost stelt het zelfs zo scherp

  Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle maakt zich grote zorgen. Eind 2010 bleek dat er bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tekort is van 4,8 miljoen euro.
  Het ingeschakelde bureau Deloitte heeft een onderzoek ingesteld en concludeert dat er sprake is van een cultuur van passiviteit. Er is te weinig financiële controle waardoor grote kostenoverschrijdingen konden plaatsvinden.
  Wethouder Van As heeft aangekondigd snel met maatregelen te komen. Het college van B&W gaat het rapport bestuderen en komt op 9 februari met haar bevindingen. De SP in Zwolle noemt de conclusies onthutsend en wil dat er op korte termijn orde op zaken wordt gesteld.  Maak melding

 2. “Uit het rapport blijkt dat een passieve houding en ??wederzijds vertrouwen?? bij het management ertoe hebben geleid dat er geen controlemechanisme was.”

  Moeten managers elkaar nu gaan wantrouwen?


  Maak melding

Reageer