GL/DG wil behoud natuurwaarden Stadshagen II

Afgelopen zaterdag hebben natuurorganisaties in Zwolle gezocht naar bijzondere beestjes in en rond Stadshagen en Westenholte. Een goede zaak, vindt de fractie van GroenLinks/De Groenen.

“Deze organisaties zijn gespecialiseerd in de natuurwaarden bij de stad en kunnen met deze kennis de stad uitstekend adviseren. Zo hebben zij de laatste maanden een paar keer de grote en kleine Modderkruiper op de stadsagenda gezet.  Deze staan beide op de lijst met dieren die volgens de Europese Habitat richtlijnen beschermd zijn. De Grote Modderkruiper moet zelfs extra beschermd worden. Beide dieren zijn een paar maanden geleden door de gemeente zelf in sloten in het toekomstig te bebouwen Stadshagen II gevonden. Deze sloten zouden ten gunste van nieuwbouw gedempt worden en de Modderkruipers moesten daarom verhuizen. Voor de Grote Modderkruiper moesten daartoe eigenlijk compenserende maatregelen getroffen worden voordat ze overgeplaatst zou worden. Dit is in Zwolle helaas niet gebeurd. De oorzaak daarvan ligt in verschillende adviezen van landelijk werkende adviseurorganen, waarbij Zwolle zich heeft gebaseerd op het minder vergaand advies van Laser terwijl bijvoorbeeld Kampen zich heeft gebaseerd op het advies van Alterra.  Wij betreuren dat dit zo gelopen is.”

De overgeplaatste Modderkruiper moet in zijn nieuwe sloot nu voor zijn voedsel concurreren met zijn neefje en dat zullen ze waarschijnlijk niet allebei overleven.

Voor de groene fractie is de beschermde Modderkruiper aanleiding om weer eens stil te staan bij de natuurwaarden die we in en rond de stad Zwolle hebben. Deze natuurwaarden willen wij zo goed mogelijk behouden. Zij zien daarom graag dat natuurrijke delen en wateren ook in te bebouwen gebied behouden blijven.

De fractie van GL/DG heeft de volgende vragen aan het college in Zwolle:

1.        Wordt met de planning van een nieuwe wijk als Stadshagen II maximaal uit gegaan van het behoud van bestaande sloten zodat bestaande natuurwaarde niet verloren gaat?

2.        Heeft voor u behoud van het bestaande ecosysteem voorkeur boven compenserende maatregelen en welke richtlijnen hanteert u daarbij?

3.        Laat u zich bij het inventariseren van natuurwaarden adviseren en bijstaan door de KNVV, IVN en andere natuurorganisaties in Zwolle?

4.        Hebt u inmiddels overleg met Laser over het feit dat hun advies over compenserende maatregelen ten behoeve van de Grote Modderkruiper niet overeenstemt met dat van Alterra? Hebt u uw bezorgdheid over de kwaliteit van hun advies in dezen aan Laser kenbaar gemaakt?

Namens fractie GroenLinks/deGroenen,

Anneke Nusselder

Aysenur Ekici

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer