Egyptische delegatie naar De Groene Welle

Op donderdag 22 maart zullen 20 onderwijsdirecteuren uit Egypte De Groene Welle in Zwolle bezoeken. De Egyptische delegatie is onder andere geïnteresseerd in het Nederlandse onderwijssysteem en in het onderwijsaanbod van De Groene Welle in het bijzonder.

Directie en enkele medewerkers van De Groene Welle zullen donderdag presentaties verzorgen over het beroepsonderwijs in de agrarische sector, internationale onderwijsprojecten en internationale samenwerking van De Groene Welle. Ook zal De Groene Welle haar relatie met het (regionale) bedrijfsleven toelichten. Een rondleiding door de school zorgt voor een onderbreking van de verschillende presentaties. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan één van de preferente plantenteeltbedrijven, waar De Groene Welle nauwe contacten mee onderhoudt.

In november 2006 bezochten al eens 15 onderwijsdirecteuren van landbouwscholen uit Egypte De Groene Welle. Nu staat opnieuw een bezoek gepland met een andere delegatie. De Egyptenaren leggen dit bezoek af om zich op onderwijskundig, onderwijsorganisatorisch en vakinhoudelijk aspecten te oriënteren. De positieve ervaringen die de eerste delegatie tijdens hun bezoek aan De Groene Welle hebben opgedaan, hebben ertoe geleid dat ook deze delegatie De Groene Welle wilde bezoeken.

Artikel delen:

Reageer