KOPP-Brussengroep voor jongeren met autisme

Zwolle – Dimence start op 1 maart aanstaande met een combinatie groep van KOPP en Brussen! Deze groep richt zich op jongeren van 17 t/m 23 jaar, die een broer of zus hebben met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of  ADHD en op jongeren die een ouder hebben met een psychische probleem of verslaving. 

Doel van de groep is om de deze jongeren een steuntje in de rug te bieden om beter met de situatie thuis om te gaan. Voor de jongeren die niet meer thuis wonen kan de groep helpen om een bepaalde periode in hun leven een plek te geven. Thema’s die aan de orde komen: kennismaken met elkaar; positie als Brus of KOPP-kind in het gezin (toen en nu); negatieve en positieve kanten van het samen opgroeien met een broer/zus die ‘anders’ is of met een ouder die psychisch ziek is; informatie over Autisme/ADHD en psychische problemen bij ouders; vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan; kunnen en durven stellen van eigen grenzen; kijken naar je eigen grenzen; kijken naar je eigen toekomst. Deze KOPP-Brussengroep komt acht keer bij elkaar (aan het begin van de avond).

De bijeenkomsten zijn om de week. Voorafgaand aan deelname vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats, deze vinden in week 6 plaats.

Voor aanmelding en informatie kan contact opgenomen worden met het cursuscentrum van de afdeling Preventie: 038 – 426 9 522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl.

Artikel delen:

Reageer