Inschrijving Halve Marathon Zwolle gestart

Zwolle – Het Zilveren Kruis Achmea Zwolse Halve Marathon Festival vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 juni 2011. De inschrijving is vanaf dinsdag 1 februari 2011 gestart.

Inschrijving is mogelijk via www.inschrijven.nl en selecteer vervolgens 18-06-2011 Zwolse Halve Marathon Festival. Inschrijven kan uitsluitend online plaatsvinden. Dit kan tot en met 5 juni 2011, tenzij de limiet van het aantal inschrijvingen is bereikt. Op de wedstrijddag zelf is er GEEN mogelijkheid meer tot inschrijven.

Inschrijvingsgelden Halve Marathon:

Niet KNAU lid: € 18,00
KNAU lid € 15,00
minimumleeftijd deelname: 18 jaar
Eigen gele ChampionChip: geen extra kosten
Eigen groene ChampionChip: € 1,25 gebruikersfee
Indien u geen eigen ChampionChip heeft, maakt u gebruik van een groene ChampionChip à € 4,-.
Deze chip mag u na afloop van de Halve Marathon houden en kunt u een volgende keer weer gebruiken.
(zie www.mylaps.nl/chips voor meer informatie over het groene chipconcept van MYLAPS)

Inschrijvingsgelden Wavin 4 EM:

Deelname: € 10,00
Minimumleeftijd deelname: 12 jaar
Eigen gele ChampionChip: geen extra kosten
Eigen groene ChampionChip: € 1,25 gebruikersfee
Indien u geen eigen ChampionChip heeft, maakt u gebruik van een groene ChampionChip à € 4,-.
Deze chip mag u na afloop van de Wavin 4 EM houden en kunt u een volgende keer weer gebruiken.
(zie www.mylaps.nl/chips voor meer informatie over het groene chipconcept van MYLAPS)

De betaling van het inschrijfgeld en het gebruik van een groene ChampionChip vindt plaats middels een éénmalige automatische incasso. Bij afzegging wordt u kosteloos van de deelnemerslijst gehaald indien er nog geen Clie-op (document voor incasso) is opgemaakt of wanneer de betaling nog niet is voldaan. Heeft de betaling reeds plaatsgevonden dan is restitutie NIET mogelijk.

Overschrijven

Tot en met 5 juni 2011 kunt u zich over laten schrijven van de Halve Marathon naar de Wavin 4 EM. Overschrijven van de Wavin 4 EM naar de Halve Marathon is NIET mogelijk. Bij overschrijving van de Halve Marathon naar de Wavin 4 EM vindt geen restitutie plaats van het teveel betaalde inschrijfgeld.
Het is niet mogelijk om het startbewijs over te zetten op een andere naam.

Vragen

Bij vragen over inschrijvingen en het doorgeven van mutaties kunt u contact opnemen met: Wiljanne Pierik – SportService Zwolle
tel. 038-4236686 (op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur)
e-mail: inschrijvingen@halvemarathonzwolle.nl

Betaling door middel van machtiging

De organisatie is eenmalig en onherroepelijk gemachtigd om het totaal verschuldigde bedrag af te schrijven

De organisatie neemt de gegevens op in een bestand en kan deze zeer selectief aan enkele sponsors verstrekken. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit kenbaar maken door dit bij je inschrijving aan te geven.
Je gaat akkoord met een eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotie- doeleinden van de Zwolse Halve Marathon zonder daarvoor een vergoeding te claimen. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verschoven zou moeten worden. Ondergetekende verklaart op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de Zwolse Halve Marathon.

Artikel delen:

Reageer