Onderwijsdebat met D66 kopstukken bij Landstede

Zwolle – In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseert Landstede op vrijdag 11 februari een spetterend onderwijsdebat in het Theater van de Sport.

Landstedestudenten,-medewerkers, onderwijsbestuurders en ondernemers uit de regio, gemeente en Provinciale Statenleden debatteren met partijleider Alexander Pechtold, Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, lijsttrekker Provinciale Staten Aart Karssen en Zwols gemeenteraadslid Hans de Vries, allen van D66. Thema: “Onderwijs en de aansluiting met het bedrijfsleven”. Insteek is een debat vanuit een breed deelnemersveld waarbij er volop gelegenheid is om vanuit verschillende politieke kleuren met elkaar in discussie te gaan.


D66 is tegen bezuinigingen in het onderwijs en wil juist Nederlands onderwijs van wereldklasse, maar hoe wil de partij dat aanpakken? Hoe kijkt D66 naar de positie van het bedrijfsleven in het onderwijs? Krijgt het bedrijfsleven ook van overheidswege ondersteuning bij het verbeteren van het onderwijs? Hoe essentieel is leren in de praktijk volgens de partij, bij het tot stand brengen van onderwijs van wereldklasse? Over de praktijk gesproken: wat gaat de partij praktisch gezien daadwerkelijk doen als ze de kans krijgt? Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau? Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden tijdens het debat.

De gasten ontlokken de politici in het debat pittige uitspraken waar zowel het onderwijs als het bedrijfsleven wat aan heeft. De genodigden worden verdeeld in groepen en elke groep krijgt een apart vak in het Theater van de Sport. Vanuit dit vak kan worden deelgenomen aan het debat. De debatleiding is in handen van Job Boot. 

Genodigden

Voor het debat zijn, behalve Pechtold, Karssen, Verhoeven en De Vries van D66 onder andere Landstedestudenten, medewerkers en –directieleden uitgenodigd. Daarnaast zijn uitgenodigd: de jongerenraden, ondernemers, gemeentebestuur en raadsleden van de andere politieke partijen, leden van de Provinciale Staten, gedeputeerden en bestuurders van het Zwolse onderwijs, van basisscholen tot en met hbo.           

Programma vrijdag 11 februari:·  

12.30 uur: Ontvangst met koffie en thee in de businessruimte·  
13.00 uur: Welkomstwoord door debatleider Job Boot en start van het debat·  
13.45 uur: Einde van het debat en het jury oordeel. ·  
14.00 uur: Netwerkborrel in de business ruimte.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Voor dat de bezuinigingspannen doorgevoerd werden heeft D66 samen met groenlinks een motie ingediend in de tweede kamer tegen bezuinigingen in het onderwijs.
    Deze motie heeft het niet gehaald omdat de PVDA (die zicht op dat moment profileerde als onderwijspartij) tot volledige ontzetting van de kamer tegen deze motie heeft gestemd.
    Nu worden door dit kabinet bestaande uit de VVD en het CDA gesteund door de PVV alsnog de plannen doorgevoerd.
    Langzaam wordt duidelijk welke verstrekkende gevolgen dit voor Nederland heeft.    Maak melding

Reageer