€ 2000,- voor stichting Jeugdsportfonds Zwolle

Zwolle – Vrijdag overhandigde Xandra Tromp, manager bestuurszaken van deltaWonen een cheque van € 2000,- aan Jaap Hagedoorn, voorzitter van stichting Jeugdsportfonds Zwolle. Het bedrag is bijeengebracht door relaties van deltaWonen die afgelopen kerstperiode gevraagd zijn een gift te storten in plaats van kerstgeschenken te geven, door medewerkers van deltaWonen die hun kerstgratificatie hebben afgestaan en door deltaWonen.

 

uitreiking20cheque.jpg

Duurzaam wonen en leven is voor deltaWonen een belangrijk thema. Daar hoort ook een gezonde levensstijl bij, waar (sportief) bewegen deel van uit maakt. Ook wil deltaWonen meewerken aan een samenleving die niemand uitsluit en die mensen uitzicht biedt op een betere toekomst op de terreinen wonen, werk, scholing, vrije tijd en zorg. Deze doelstellingen sluit nauw aan bij de doelstelling van het Jeugdsportfonds. De stichting heeft het motto: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten.’

Omdat het helaas niet binnen elk gezinsbudget past om kinderen te laten sporten, biedt Jeugdsportfonds Zwolle kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een Zwolse sportvereniging, door de contributie voor hen te betalen. Hiervoor is het jeugdsportfonds afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven, instellingen en scholen. ‘Geweldig dat we het met elkaar mogelijk maken om kinderen te laten sporten,’ sprak Hagedoorn bij het in ontvangst nemen van de cheque. ‘Het is erg mooi dat dit soort acties gebeuren en dat er maatschappelijk draagvlak voor is’.

De aanvraag voor financiële ondersteuning bij een sportlidmaatschap verloopt via intermediairs zoals docenten, jeugdhulpverleners, zorgcoördinatoren en/of huisartsen. Ouders kunnen dus niet zelf een aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdsportfonds.nl/zwolle.

Artikel delen:

Reageer