Informatieavond herstructurering Kamperpoort

Op woensdagavond 21 maart a.s. worden de bewoners van de Kamperpoort, tijdens een informatiebijeenkomst in de Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade 20 te Zwolle, geïnformeerd over de plannen herstructurering Kamperpoort. De avond begint om 19.15 uur en is rond 21.15 uur afgelopen.

De herontwikkeling van de Kamperpoort wordt gefaseerd uitgevoerd, daarom zijn de drie deelgebieden – Kamperpoort Midden, Vogeltjesbuurt/Willemspoort en IJsselhallen en omgeving – in een tijdsplanning geplaatst, waardoor zichtbaar wordt welk onderdeel wanneer wordt aangepakt. In het middengebied van de Kamperpoort zijn de ontwikkelingen al in volle gang. De gemeente heeft begin 2007 een aangescherpt ontwikkelingsperspectief voor de Kamperpoort vastgesteld. Daarin wordt de vernieuwde Kamperpoort nadrukkelijk neergezet als een eigentijdse stadswijk voor verschillende bevolkingsgroepen met woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Een wijk waar oude en nieuwe bewoners op een plezierige manier kunnen wonen en werken. Waar mensen uitgaan en inkopen doen, waar kinderen kunnen spelen.

Een wijk met groene randen, stedelijke functies en straten met een eigen sfeer en uitstraling. Een wijk met karakter, die iets unieks aan Zwolle toevoegt en waarin zowel gemeente, private partijen als bewoners veel investeren.

Over deze drie deelgebieden en de laatste ontwikkelingen, alsmede de concretere planning ervan wil de gemeente belangstellenden nader informeren. Ook zullen de verschillende private partijen die de projecten gaan uitvoeren, hun plannen toelichten. Onderwerpen die aan bod komen: stedenbouwkundige opzet, de planning (wanneer wordt waar gesloopt, gebouwd en opgeleverd) en welke organisatie bouwt op welke locatie en wat voor een type woning. Tijdens deze avond wordt eveneens inzicht verschaft over wat er het afgelopen jaar binnen de herstructurering van de Kamperpoort is gebeurd.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer