Zwolle zet in op preventie psychiatrische problemen

De gemeente Zwolle stelt een bedrag van bijna 65.000 euro beschikbaar voor het voortzetten van activiteiten rondom preventie van psychische en psychiatrische problemen. De activiteiten moeten ook verergering van deze problemen voorkomen.

Met het geld kunnen verschillende zaken worden voortgezet, zoals het geven van algemene voorlichting over psychische stoornissen en opvoedingsondersteuning bij kwetsbare kinderen. Ook mantelzorgers van mensen met psychiatrisch problemen worden met het geld ondersteund. Zij krijgen voorlichting en handreikingen hoe zij met deze problemen het beste kunnen omgaan. Verder wordt ingezet op het voorkomen van depressiviteit bij verschillende leeftijdsgroepen. Met name ouderen en jongeren blijken specifieke hulp nodig te hebben. 

Het geldbedrag voor de collectieve preventieve geestelijke gezondheidszorg (CPGGZ) wordt beschikbaar gesteld aan de RIAGGz-over de IJssel. Door de preventie en het signaleren van kwetsbaren groepen zullen inwoners van Zwolle minder vaak een beroep doen op ondersteuning en zorg. Daarnaast bevorderen de activiteiten de zelfredzaamheid van de burger.

De genoemde activiteiten op het gebied van de CPGGZ zijn tot eind vorig jaar uit de AWBZ betaald. Vanaf 2007 vallen de activiteiten onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente heeft daardoor taken gekregen op onder andere het gebied van de geestelijke volksgezondheid.

Artikel delen:

Reageer