Wegontwerp voor aanpassing N340/N48 klaar

Zwolle – De provincie Overijssel heeft het onderzoek naar het effect van de verbetering van de provinciale weg tussen Zwolle en Ommen op onder andere de natuur, verkeersveiligheid en de woonomgeving afgerond. Daarnaast is de vorm en inrichting van de N 340/N48 verder uitgewerkt.

wegontwerp_n_340_2.jpg

Het wegontwerp is opgenomen in een voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (bestemmingsplan). Dit plan regelt juridisch de aanleg van de nieuwe N 340/N48, inclusief de knooppunten van deze weg met de A28 en de N36/omleiding Ommen. Gedeputeerde Staten van Overijssel leggen het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan en het onderzoek (Planstudie BesluitMER) van 27 januari tot en met 11 maart 2011 ter inzage in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Zwolle, Dalfsen en Ommen. De documenten zijn ook in te zien op desbetreffende website.

In deze periode houdt de provincie twee inloopbijeenkomsten. Bezoekers kunnen dan het wegontwerp en de kaart van het Inpassingsplan (de verbeelding) bekijken en de Planstudie BesluitMER inzien.

Daarnaast zijn er medewerkers van de provincie aanwezig die vragen over het wegontwerp of bijvoorbeeld geluid, natuur en landschap, grondaankoop/planschade kunnen beantwoorden. Een gemeentelijke medewerker is aanwezig voor beantwoording van vragen over het wijkersbeleid.

De twee inloopbijeenkomsten vinden plaats tussen 15.00 21.00 uur op:

 • 10 februari in Het Roode Hert, Hessenweg 41 in Dalfsen;
 • 15 februari in Lindenberg Partycentrum, Balkerweg 17/A in Ommen.

Reacties op de plannen kunnen tot en met 11 maart aanstaande bij de provincie worden ingediend.

 • Via email: ga naar de onderstaande website en gebruik het digitale inspraakformulier
 • Via de post: Gedeputeerde Staten t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C), EDO nummer 1331642, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
 • Mondeling: belangstellenden kunnen hiervoor een afspraak maken via 038 499 71 18.

Gedeputeerde Staten beoordelen alle reacties en adviezen die binnenkomen. In een reactienota worden de vragen en antwoorden gebundeld. Hierin geeft het provinciebestuur ook aan welke opmerkingen tot wijzigingen in het Provinciaal Inpassingsplan leiden.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt vervolgens medio 2011 ter inzage. Na verwerking van de zienswijzen op het ontwerp wordt het plan eind 2011 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. De VVD in Overijssel wil opnieuw een debat over het toekomstige traject van de N340 tussen Zwolle en Ommen.

  De liberalen blijven daarbij inzetten op een noordelijke omleiding. Anderhalf jaar geleden was in Provinciale Staten net geen meerderheid voor de noordelijke omleiding en werd, na een moeizaam debat, besloten om het huidige tracé grotendeels te handhaven. Wel komt er van Zwolle tot Ankum een omleiding met dubbele rijstroken. En de weg wordt opgewaardeerd naar een 100 kilometer-weg. Maar volgens de VVD is een noordelijke omleiding mogelijk 200 miljoen euro goedkoper en bovendien gunstiger voor de doorstroming. De liberalen hopen dat er na de verkiezingen wel een meerderheid in de Staten is voor hun voorkeursvariant.

  RTV Oost


  Maak melding

Reageer