Zwolle vreest oordeel Brussel

Zwolle vreest dat de Europese Commissie in Brussel de gemeente kan betichten van verboden staatssteun aan het nieuwe stadioncomplex voor FC Zwolle. Dat blijkt uit een (geheim) collegeadvies dat door een blunder op de gemeentelijke website in handen van deze krant is gekomen.

Het stuk bewijst dat de gemeente hoe dan ook wil voorkomen dat ‘Brussel’ een officieel onderzoek begint naar de wijze waarop Zwolle meebetaalt aan het stadioncomplex. Tot nu toe beweerden burgemeester en wethouders steeds dat het stadionplan zonder meer ‘Europa-proof’ zou zijn.

Bron: http://www.destentor.nl/zwolle/article1230017.ece

De Europese Commissie informeerde onlangs al bij de gemeente naar de projectfinanciering. Zwolle heeft die oriënterende vragen inmiddels globaal beantwoord. Het is nu aan de Europese Commissie om al dan niet een diepgravend vervolgonderzoek in te stellen.

In het collegeadvies wordt betoogd dat dat vervolgonderzoek er niet mag komen: ‘Belangrijk (bij het nu lopende vooronderzoek, red.) is dat er bij de Europese Commissie zoveel vertrouwen ontstaat dat het dossier gesloten kan worden’.

In het gemeentelijke stuk staat ook waaróm Zwolle een Europees onderzoek naar staatssteun niet ziet zitten. Het project kent namelijk ‘een aantal risicovolle onderdelen’, weet de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bijdrage aan de voetbalclub zelf. Ook zou projectontwikkelaar Stadion Ontwikkeling Zwolle (SOZ) voor de aanleg van het sportpark voor Be Quick een te hoog bedrag hebben ontvangen. Zwolle komt tot die risico-analyse na raadpleging van een dure, externe jurist.

===========

Het plan van de gemeente Zwolle om Europa te overtuigen dat de bouw van het FC Zwollestadion zonder ‘staatssteun’ gebeurt, heeft dagen voor iedereen zichtbaar op de gemeentelijke internetsite gestaan.Uit het ambtelijk advies aan burgemeester en wethouders – dat absoluut geheim moest blijven – komt naar voren dat de gemeente een aantal financiële verplichtingen is aangegaan die aangeduid kunnen worden als – verboden – staatssteun. Die steun zou verleend zijn aan FC Zwolle en de projectontwikkelaar, Stadion Ontwikkeling Zwolle. Daarmee lijkt de Europese Commissie niet meer om een aanvullend onderzoek naar het stadionplan heen te kunnen.

Ook bij het lopende vooronderzoek door ‘Brussel’ werd Zwolle geadviseerd door de ingehuurde advocaat van het toonaangevende kantoor Houthoff Buruma. Voor de steun aan FC Zwolle en SOZ heeft de externe advocaat volgens het geheime stuk ‘een beter verdedigbare benadering’ bedacht dan de feitelijke totstandkoming van die constructie tijdens onderhandelingen met SOZ in 2004. Die timing is opmerkelijk. Vanaf 2003 wijst een Zwolse familie de Europese Commissie al openlijk op de vermeende staatssteun van de gemeente aan het stadion. Zwolle had een onderzoek dus kunnen verwachten.

Doordat het gemeentelijk oordeel op straat ligt, is de ingehuurde verdediging door een gerenommeerd advocatenkantoor – om aanvullend onderzoek juist te voorkomen – feitelijk weggegooid geld geweest. De kosten voor de advocaat ‘zouden kunnen leiden tot een overschrijding van de projectbegroting’, waarschuwt het college-advies alvast.

De gemeente heeft er tot dusver alles aan gedaan om het dossier rond de financiering van het nieuwe stadion geheim te houden. Uit het ambtelijke stuk, dat is na te lezen op de website van deze krant ( http://www.destentor.nl ) komt naar voren dat de gemeente zich flinke zorgen maakt over de aandacht die de Europese Commissie heeft voor het stadionplan.

Stelde een gemeentewoordvoerder medio januari nog dat Zwolle ‘natuurlijk bereid is de Europese Commissie volledige inzage te geven’, uit het college-advies blijkt wat anders. Daarin staat dat ‘Brussel’ nu gerustgesteld moet worden om een diepgravend onderzoek te voorkomen.

Bron: http://www.destentor.nl/zwolle/article1230365.ece

Artikel delen:
Reacties 33
 1. Nog maar ff wachten dan met de sloop? 🙁

  Tot nu toe beweerden burgemeester en wethouders steeds dat het stadionplan zonder meer ‘Europa-proof’ zou zijn.

  Deze mensen stappen natuurlijk wel op als het niet zo blijkt te zijn.
  >:(


  ⚠️ Meld

 2. Europa moet gerustgesteld worden, opdat ze niet dieper de zaak gaat onderzoeken…… Niet te geloven zeg; Dan zit de gemeente nu tussen de burger en Europa in en hoewel ik doorgaans vrij kritisch naar de media toe ben, wil ik de Stentor een complimentje geven: Thanx voor het artikel: Ik vind het nu n?³g leuker worden!

  Volgens mijn geheugen was het juist de gemeente die pleitte voor geheimhouding, omdat het om internationale betrekkingen gaat. In eerste instantie dacht ik dat dit verwees naar eventuele schade die kon worden opgelopen bij openbaring van documenten, maar nu blijkt dat het risico op eventuele “stroeve contacten” reden genoeg is om zaken voor de burger uit het licht te houden. WOB10-2A is het artikel dat het zelf niet exact behandeld, maar de jurisprudentie hierover kwam tot deze conclusie. (Zie nogmaals de gehele discussie: Ik kan niet alles elke keer gaan herhalen en alle feiten opnieuw onderbouwen met sites waarna reeds verwezen is.)

  )

  Indien het om “stroeve contacten” gaat is het natuurlijk vreemd dat het artikel in de Stentor aangeeft dat de gemeente Zwolle, Europa zo min mogelijk informatie wil verstrekken. Ik kan me dus voorstellen dat dit juist stroeve contacten versterkt. Het verwijzen naar 2A om de burger te beperken in haar informatie is dan ineens bedenkelijk als op hetzelfde moment de gemeente-zelf de internationale contacten op het spel zet. Sterker nog: Als de gemeente alles in het volle licht had ontworpen, dan kon Europa, zelfs zonder vragen te stellen, het alsnog onderzoeken.

  U begrijpt dat het mij hier niet om een stadion gaat…. Indien de gemeente vanaf het begin een transparante constructie had opgebouwd, was ik nooit in de pen gekropen.

  Goed, ik ben geen advocaat of jurist, maar ik vraag me af of de advocaat van Bureau Houthoff Buruma met de ” beter verdedigbare benadering” doelt op WOB10-2A. Indien dit het geval is vraag ik me ook af of dit, in reactie op mijn bovenstaande conclusie, beter onderbouwd kan worden. Daarnaast sluit ik me ook aan bij het geveven dat het zot is om belastingcenten uit te geven aan een advocaat die zaken voor de burger uit het licht te houden; Ik ga toch niet betalen voor een advocaat die mij het lastig moet maken!?!

  Ik neem aan dat met “een beter verdedigbare benadering” ongetwijfeld ook antwoord gegeven wordt op mijn vragen die we ook terug kunnen vinden op: https://www.weblogzwolle.nl/content/view/2027/42/#jc_allComments

  Goed, nogmaals, het gaat mij niet om het stadion: Ik denk dat de Zwolle-supporters-zelf met 500.000 euro, spierballen en liefde, het stadion al af hadden gehad…..(Ja-serieus!,. denk er maar eens over na..)

  In ieder geval is het interessante gedeelte van de discussie nog steeds hoe de, door ons betaalde advocaat, ons gaat vertellen waarom wij ?©n Europa geen volledige inzage in de documenten mogen hebben.

  Overigens kan ik het nu niet laten om aan te geven dat ik er geen geld mee verdien, laat staan het loon van een advocaat, en toch al een paar honderd uur in dit onderwerp heb zitten. Met een knip-oog vraag ik me vervolgens dan ook af wie er meer waard is: Een dure advocaat die je zelf betaald en je vervolgens tegenwerkt, of een bezorgde burger die gratis je zo veel mogelijk informatie wil overhandigen….(…) …..met een drie-dubbele knip-oog vraag ik me daarnaast toch nog even af of ik niet ergens mijn uren kan declareren…

  😉

  Goed, zonder grappen: De vragen zijn duidelijk en de bal ligt niet meer aan mijn kant van het veld: Wat is de “beter verdedigbare benadering” waarover wordt gesproken?

  Groetjes..  ⚠️ Meld

 3. Nog even dit.. het is natuurlijk niet de advocaat die wijst op WOB10-2A,.. Deze zal waarschijnlijk zich meer hebben bezig gehouden met de papieren constructie van het stadion… B&W-zelf komt met 2A op de proppen en ik weet niet of hierover door een jurist is nagedacht.. Het laat in ieder geval al vast zien dat B&W niet veel vertrouwen heeft in de “beter verdedigbare benadering” van de advocaat, anders zou men toch geen geheimhouding nodig hebben…..(..)

  Ach ja,.. goed,.. dit was even een noodzakelijke aanvulling ?©n verduidelijking dus… Wederom gegroet…


  ⚠️ Meld

 4. Update: Dit is het pdf-je wat je even moet doorlezen: http://angel.regioportals.nl/destentor/fczwolle/collegeadvies.pdf .

  Blijkbaar zijn de vragen van Europa via de Nationale overheid doorgespeeld naar Zwolle. De correspondentie tussen Nederland en Europa zou vertrouwelijk zijn. Indien dit gebaseerd wordt op WOB10-2A dan staan mijn vragen nog steeds overeind. Indien men verwijst naar een andere wet dan zou ik graag dit horen.

  In beide gevallen is het nog steeds zo dat geheimhouding juist voor stroeve contacten leidt. In beide gevallen ben ik nog steeds van mening dat we onze overheid moeten kunnen controleren: Zo ook de nationale overheid!

  In het pdf-je kun je ook teruglezen welke delen in de constructie van het stadion nog risico’s bevatten. Het is dan ook schaamteloos dat in hetzelfde stuk tekst wordt gepleit om Europa de indruk te geven dat alles in orde is. Het stuk zelf is hierdoor practisch een pleidooi om Europa een formeel onderzoek te laten doen instellen. In het pdf-je kun je lezen dat dit nu nog niet het geval is: Eerst moet de “klager” een antwoord van Europa krijgen op zijn vraag en als “hij” dan nog niet tevreden is kan er pas een daadwerkelijk onderzoek plaatsvinden. Nu wil de gemeente Europa nog buiten de deur houden door bevredigende antwoorden te genereren, waarbij men hoopt dat men niet de eigenlijke documenten hoeft te laten zien.

  Goed, het feit staat nog steeds dat geheimhouding niet Democratisch is en als hier toch gebruik van gemaakt wordt er duidelijk moet worden aangegeven welke wetten dit onderbouwen. De onderhandelingen met Europa zullen er niet stroever op worden als men alles juist openbaar had vormgegeven: Immers dan zou Europa het onderzoek veel eenvoudiger kunnen afronden. WOB-2A is dus dan ook een contradictie in zichzelf.

  De correspondentie tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie is vertrouwelijk en wordt in principe niet openbaar gemaakt. Dit is de belangrijkste reden waarom dit voorstel en de beantwoording aan de Europese Commissie niet openbaar is.

  Op welke wet wordt bovenstaande quote gebaseerd en kan dit voor de verandering beter onderbouwd worden?

  Okay,. ik heb meer te doen,.. Groetjes en tot vanavond,.


  ⚠️ Meld

 5. Geachte raadsleden,

  Helaas moet geconstateerd worden dat een niet openbaar collegevoorstel over de beantwoording van de vragen van de Europese Commissie op de website van de Gemeente Zwolle is gezet, en inmiddels op de site van de Stentor is gepubliceerd. Het college betreurt het dat vertrouwelijke informatie aan het college hierdoor openbaar is geworden.

  Bij de beantwoording van de vragen heeft het college zich nogmaals willen vergewissen van mogelijke risicioâ????s. Het college is en blijft van mening dat zij de vragen die door de Europese Commissie zijn gesteld, zorgvuldig heeft beantwoord en wacht de reactie van de Europese Commissie op deze beantwoording nog steeds met vertrouwen af. Mocht de Europese Commissie nog nadere vragen stellen, dan zullen ook deze uiteraard zorgvuldig worden beantwoord.

  Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

  drs. H.J. Meijer, burgemeester
  drs. O. Dijkstra, secretaris

  Geachte redacties,

  Ik nodig u van harte uit voor een persconferentie over het besluit van het college over de laatste subsidieaanvraag van de Stichting Stad als Theater. Burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder Emmy Witbraad zijn aanwezig voor een toelichting. Deze bijeenkomst vindt plaats vanmiddag (21 maart) om 17.00 uur in de TAK-zaal van het stadhuis. U bent van harte welkom.

  Aansluitend is wethouder Martin Knol beschikbaar voor eventuele vragen over de voortgang rond vermeende staatssteun aan het stadioncomplex Oosterenk.

  Met vriendelijke groet!

  Anton Cramer  ⚠️ Meld

 6. Een aantal gefrustreerde politici van PBZ en D’66 die hun politieke ambities niet kunnen waarmaken bijten zich vast in dit onderwerp.
  Ze schijnen geen enkel ander onderwerp te kunnen vinden. Dan is er nog een familie met personlijke frustaties , die over de rug van de voetballiefhebbers in Zwolle hun gelijk wil halen.
  Een treurige zaak, dat een klein aantal medeburgers constant het plezier van een groot aantal voetballiefhebbers in deze stad proberen
  kapot te maken. Wie zijn in dit verhaal eigenlijk de (witte boorden) hooligans?  ⚠️ Meld

 7. En dit allemaal omdat er een familie geweest is die dit balletje heeft laten rollen…Het eerste wat bij mij opkomt is dat dit zaakje stinkt.Hebben ze voorkennis gehad en zo ja,zijn ze misschien ingelicht.


  ⚠️ Meld

 8. Gefrustreerde politici, berkummers en een wereldvreemde huisvrouw-de anti flash-lobby- elk met hun eigen verborgen agenda, spannen nog ?©e’n keer samen. Maar ………het stadion komt er toch echt.


  ⚠️ Meld

 9. De SP in Zwolle vraagt een interpellatie aanvragen :

  ================

  Zwolle, 21 maart 2007

  Onder verwijzing naar het Reglement van Orde verzoekt de fractie van de SP een interpellatie toe te staan over de berichtgeving in De Stentor betreffende de â??˽Niet openbare
  Beantwoording vragenbrief Europese Commissie inzake investering door Gemeente Zwolle in stadionâ????.

  Toelichting:
  In De Stentor van 21 maart 2007 is prominente berichtgeving opgenomen over een geheim collegeadvies dat enkele dagen openbaar op internet heeft gestaan. Het advies is voor de lezers van de krant en andere geinteresseerden thans te downloaden. Geheim is het dus niet meer. In het advies is aangegeven hoe het college om wil gaan met het verzoek om informatie van de Europese Commissie. Er zijn met name 2 partities die maken dat de SP om een interpellatie vraagt.

  â???Wat op dit moment voorligt is, een verzoek om informatie door de Europese Commissie, er is nog geen sprake van een formeel onderzoek. Belangrijk bij het beantwoorden van de vragen is dan ook dat er bij de Commissie zoveel vertrouwen ontstaat dat het dossier met de bij dit voorstel gevoegde brief, afgesloten kan worden.â??

  en

  â???Op het moment dat de Europese Commissie een onderzoek zou instellen, kent het project nog een aantal risicovolle onderdelen, waaronder de tijdelijke onderhoudsbijdrage aan FC Zwolle die is opgenomen in de projectbegroting en de marktconformiteit van de bijdrage aan SOZ van 2,6 miljoen euro voor de aanleg van het sportpark voor onder andere Be Quick.â??

  De aangehaalde passages uit het collegeadvies geven de indruk dat het college in het verleden naar de raad een wel erg laconieke houding heeft ingenomen. De raad is telkenmale voorgehouden dat er geen sprake zou zijn van ongeoorloofde steun aan een bedrijf. Deze passages geven de SP echter aanleiding om hieraan te twijfelen. Met name omdat het college er blijk van geeft geen vervolgonderzoek door de Europese Commissie te wensen, omdat er risicovolle onderdelen zouden zijn. Wij vragen ons af of de raad in het verleden wel voldoende is ge?¯nformeerd.

  Wat de SP betreft dient het college daarom verantwoording af te leggen over bovenstaande zaken. De vragen die de SP maandag in de interpellatie aan de orde wil stellen, zullen wij u voor vrijdag a.s. doen toekomen.

  Namens de SP fractie,

  Margriet Twisterling
  fractievoorzitter  ⚠️ Meld

 10. Goed, zoals U weet gaat het mij om de geheimhouding en ben ik nog steeds benieuwd waar ik kan vinden dat de correspondentie van Nederland met Europa vertrouwelijk is. Toch is het misschien aardig om eens wat andere onderwerpen aan te snijden;

  SOZ; Wie is dat eigenlijk? De site geeft leuke foto’s van hoe het stadion er uit moet komen te zien, maar geeft geen echt zakelijke informatie: Z?©lfs geen foto van een trotse directeur. Misschien dat iemand me verder kan helpen? Op de site zie ik wel een foto van Jessica van Hoof, maar eerlijk gezegt lijkt dit meer op een prettig-vormgegeven aanspreekpunt.
  http://www.stadionontwikkelingzwolle.nl/Desktopdefault.aspx?panelid=74&tabid=161

  Uiteraard praat ik ook met mijn omgeving over dit onderwerp en een goede kennis van me kwam met uitermate vermakelijke speculatie’s op de proppen. Wat als de kosten zometeen niet gedragen kunnen worden door SOW-b.v.? Dan gaat het failliet en kun “je” ineens een goedkoop stadion krijgen: Tenmiste als ze wel zo verstandig zijn om de zaak pas na voltooi?¯ng van het stadion op te blazen. Stadion-Ontwikkeling-Zwolle-b.v. klinkt ook meer als een tijdelijke naam voor een tijdelijke constructie. Ik realiseer me dat dit pittige gedachten zijn, maar het is altijd beter om deze uit te spreken voordat het kalf verdronken is. Nu ben ik niet zo op de hoogte van rechtspersonen en aansprakelijkheid, maar wikipedia geeft de volgorde van uitbetaling bij een fallissement van een b.v. duidelijk aan. De overheid krijgt als eerste recht op vergoeding van schulden, waarbij we kunnen denken aan belasting of werknemerspremie….(..)

  Daarbij zal het stadion geveild worden ?³f, als dat een beetje aardig is ingepakt, kan men dit goedkoop verkopen aan een geslecteerde koper……..(…)

  Nu ben ik verder dus niet zo onderlegd met dit soort constructie’s, maar U begrijpt dat ik het kon laten om het verhaal van mijn kennis weer te geven. Daarnaast begrijpt U dat ik dan ook met Google op zoek ben gegaan naar de identiteit van SOW. Geen bevredigend resultaat, dus als U meer weet; Thanx!

  Als besluit, om het kort te houden voor Roy,wil ik aangeven dat ik het aardig vind om te zien dat ook de SP een oog in het zeil houdt en het publiek op de hoogte probeert te houden.

  Groetjes,..

  P.S.; Het gaat mij om de geheimhouding: De speculatie’s hierboven kan ik niet onderbouwen en geven slechts een prikkelend beeld van hoe andere bezorgde burgers aan de haal gaan met geheimzinnige situatie. Wederom is transparantie het antwoord op gerezen problemen.  ⚠️ Meld

 11. Goed, ik wil het niet over mijn gebruik van grammatica en spelling hebben (echt ernstig, ik weet het), maar uiteraard is het natuurlijk SOZ en geen SOW. Daarnaast weet ik wie de heer Regterschot is, maar heb dus geen goed beeld van soZ-zelf; Nogmaals gegroet.


  ⚠️ Meld

 12. Projectontwikkelaar SOZ van het nieuwe FC Zwolle-stadion is onaangenaam verrast dat geheime informatie over de financiering is uitgelekt via de gemeentelijke website.

  In de stukken lijkt de gemeente toe te geven dat sommige bijdragen kunnen worden uitgelegd als verboden staatssteun. Volgens SOZ vergroot die informatie de kans dat de Europese Commissie diepgravend onderzoek wil doen. De projectontwikkelaar verwacht niet dat daarbij misstanden aan het licht zullen komen. SOZ wil niet ingaan op de gevolgen voor het stadion, mocht bij een dergelijk onderzoek wel iets worden gevonden.
  Bron: RTV Oost


  ⚠️ Meld

 13. Allereerst vraag ik me af waarom het advies geheim zou zijn? Dit valt niet onder de correspondentie van Nederland met Europa en ik neem aan dat men dus ook naar een andere wet verwijst. Daarnaast vind ik het vreemd dat de ontwikkelaar het erg vindt dat de (nog niet onderbouwde geheime) stukken in de media zijn verschenen en tegelijkertijd aangeeft dat er toch geen misstanden aan het licht komen: Wat is dan het probleem?
  Ik vind het ook vreemd dat we de informatie van de, door ons betaalde, advocaat niet zouden mogen inzien…… Om nog maar te zwijgen van het eerder voorgestelde concept dat het zot is om een advocaat te betalen die je bewust tegenwerkt. Er wordt dan ook niet aangegeven waarom dit stuk geheim zou moeten zijn ?©n in het stuk dat men geheim had willen houden staat nota-bene een verklaring over andere zaken die men uit het licht wil houden: Dat is dubbel-zo-dik-belegen-duisternis en U begrijpt dat ik graag in beide gevallen dit onderbouwd zie met een duidelijke verwijzing naar de wet die dit behandeld.

  In het vorige topic dat over het stadion ging, vroeg ik me af wie er verantwoordelijk is voor de start van de bouw van het stadion: Mijn vraag toendertijd was wie er voor onvoorziene kosten gaat opdraaien, als zometeen blijkt dat er nog haken en ogen aan de onduidelijke constructie zitten. Reactie van Martin was:

  1. Start bouw is de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar
  SOZ en daar is geen Europese toestemming voor nodig.
  2. Als er sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun kan
  Europese Commissie hangende het onderzoek opschorting van toe-
  spelen van dit voordeel opleggen en uiteindelijk terugbetaling.

  U kunt zich ook ongetwijfeld nog voor de geest halen dat ik van mening ben dat de burger niet hoeft te betalen voor zaken die voor hem uit het zicht worden gehouden. De bouw is al gestart en indien nu blijkt dat het veel meer gaat kosten, dan is dit niet voor de rekening van de burger!

  Groetjes,..  ⚠️ Meld

 14. Rinze,

  SOZ is een BV opgericht door IPMMC Vastgoed te Utrecht (Jan Regterschot) en Akerpoort Beheer B.V. te Kerkrade (Hessel Meijer). Gevestigd op hetzelfde adres als IPMMC Vastgoed.

  Het heeft een beperkter doelstelling, dan het eveneens door hen opgerichte Stadium Devolpement Company (SDC) ook wel het consortium genoemd. Men richt zich m.n. op realiseren van stadionbouw.


  ⚠️ Meld

 15. Dank voor de informatie.Ik heb de site van IPMMC vluchtig doorgekeken en deze geeft veel meer informatie dan de site van SOZ. Overigens ben ik verder niet zo ge?¯nteresseerd in wie er hoe gaat regelen dat het stadion er komt; Zo lang men dit zonder geheimhouding doet ben ik verder niet lastig.

  Ik verwacht eigenlijk nog wel een antwoord op de vraag welke wet de correspondentie tussen Nederland en Europa tot vertrouwelijk betiteld ?©n daarnaast zou ik ook graag willen weten welke wet het advies van de advocaat aan de gemeente geheim verklaart. Immers beweert men dat dit het geval is en was. Beide zijn niet onderbouwd met een verwijzing naar een wet; Laat staan een duidelijke specificatie en einddatum.

  Nogmaals, het verbaasd mij dat men verrast is dat geheime stukken worden gelekt: Er wordt altijd gelekt door de partij die niet eens is met de overeenkomst en daarnaast kan het zijn dat het per-ongeluk op straat komt te liggen: Wederom blijkt dat geheimhouding gewoon niet effici?«nt is.

  Goed,. ik zou dus graag antwoord willen hebben op bovenstaande vragen. De andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan het stadion zijn voor mij van minder belang. De staatssteun is voor Europa en het sluiten van de begroting voor de gemeente en partners; En dat vind ik prima, zo lang het dus maar transparant gebeurt.

  Groetjes


  ⚠️ Meld

 16. Vandaag vonden we in de Stentor het bericht dat er volgens de heer Knol geen staatssteun in de documenten zou kunnen worden waargenomen. Daarnaast heeft het stadiondossier rust nodig, anders zou dit slecht zijn voor de ontwikkelingen. Nu zou het dus al een stuk rustiger zijn als men niet elke keer tot geheimhouding oproept. Zo lang dit gebeurt is het ook logisch dat er burgers zijn die twijfelen aan de constructie. Het argument dat het rustig moet worden om het stadion, dat als verwijt wordt ingepakt, gaat dan ook pas op als de geheimhouding is uitgebannen ?³f hiervoor wettelijke bepalingen met onderbouwing worden aangeboden.

  Ik begrijp dat de familie die over staatssteun begon niet door de Zwollefan wordt gewaardeerd: Ook vind ik het begrijpelijk dat D66 niet altijd begrepen wordt door de burger die snel een stadion wil zien verschijnen. Desalniettemin zijn hun vragen legitiem en hoewel ik zelf verder niet zo ge?¯nteresseerd ben in de eigenlijke constructie, vind ik dat deze partijen recht hebben op een antwoord vanwege het feit dat de burger haar beleidsmaker moet kunnen controleren.

  Indien de burger in staat is om controle uit te oefenen, dan is er ook geen onduidelijkheid en kan iedereen zelf zijn belastingcenten controleren, waarbij we dus ook niet hoeven verzanden in een troebele situatie waarbij Europa ineens de antwoorden moet geven.

  Het argument dat het stadiondossier rust nodig heeft is logisch, maar dit zal pas het geval kunnen zijn indien de burger inzage heeft in de situatie en pas als dat het geval is zal dit leiden tot algemene consensus, waarbij het stadion, doeltreffend, via fair-play, snel gerealiseerd kan worden.

  De supporter die nu de kritische familie en D66 de schuld geven van langzame processen zal zich toch eerst moeten realiseren dat het de geheimhouding is die ?³?³k tegen de Zwolle-fans-zelf werkt: Zonder geheimzinnige constructie’s van de gemeente zouden de fans zelf in staat zijn om de zaak te controleren en zouden vragen van D66 en de familie reeds beantwoord zijn.

  Hopelijk wordt er dus binnenkort ook nog een antwoord gegeven p de twee vragen die ik in de tekst hierboven in het zwart heb afgedrukt. Groetjes van de doorgaans vrij rustige Rinze.  ⚠️ Meld

 17. Rinze,

  Na diverse emails en telefoontjes vanaf maandag hopen we vanmiddag duidelijkheid op schrift te krijgen over openbaarheid vragen Europese Commissie en (mogelijk) de antwoorden van de gemeente daarop.

  Dit staat los van het ambtelijk stuk/advies (intern beraad) genoemd in de Stentor. De Raad heeft in principe te maken met de daarop gebaseerde raadsvoorstellen/stukken (w.o. antwoorden aan EC) vanuit B&W.

  VVD en SP hebben voor maandag een spoeddebat n.a.v. de Stentor-publicatie aangevraagd.


  ⚠️ Meld

 18. Aan de Raad,

  Naar aanleiding van de bekrachtiging van de geheimhouding op correspondentie tussen het college van B&W en de Europese Commissie in de raadsvergadering van 12 maart jl., is op verzoek van de fractie van D66 nadere informatie ingewonnen bij het ministerie van BZK over de rechtsgrond van deze geheimhouding.
  Deze informatie leert dat correspondentie tussen een Nederlands bestuursorgaan en de Europese Commissie, met het doel van inspecties, onderzoeken en audits, niet openbaar is. Dit op grond van artikel 4 lid 2 van de Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001. De verordening ligt op de griffie ter inzage. In samenhang hiermee staat het Nederlands bestuursorgaan ook niet vrij het antwoord op een dergelijke brief openbaar te maken. Dit op grond van art. 10 lid 2 sub a. van de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van het vorenstaande blijft de geheimhouding op de correspondentie gehandhaafd. Openbaarmaking kan slechts via een verzoek aan de Europese Commissie.
  Daarnaast stellen wij voor om de geheimhouding op de informatieve raadsbrief nr. CBO 07-050 van 26 februari 2007 over dit onderwerp op te heffen. Dit, omdat eerdergenoemde regelgeving niet van toepassing is op correspondentie tussen college en raad en tegen de achtergrond van het openbaar worden van het B&W-advies over dit onderwerp

  De burgemeester,

  H.J. Meijer  ⚠️ Meld

 19. Een heel nette en vrij duidelijke reactie. Mijn complimenten. Ik heb zoals gewoonlijk nog wel wat vraagjes, maar dit zal moeten wachten tot vanavond, aangezien ik nu even geen tijd heb en ik voordat ik reageer eerst nog wat details wil uitzoeken. In ieder geval nogmaals voor de reactie.

  Groet en tot vanavond.  ⚠️ Meld

 20. Swollenaer negeer ik bij deze, want het wordt pas een non-discussie als ik op zijn non-argument in ga.

  De vragen die ik heb zijn wel degelijk relevant: Anders zou hierover ook geen stennis zijn en zou men geen moeite doen om hierover duidelijk te communiceren.

  On-topic: Uitermate netjes hoe de situatie in de brief van de Burgermeester wordt uiteengezet: De internationale betrekkingen, WOB-2A, zijn inderdaad van kracht op het moment dat Europa bezig is met het onderzoek naar eventuele staatsteun. Immers mag, zowel nationaal als europees, de overheid geheimhouding toepassen om te voorkomen dat haar inspectie niet goed kan worden uitgevoerd. Dus als Europa geheimhouding heeft vanwege de inspectie, dan kun je vanwege de internationale belangen dus ook lokaal de zaak dichtlassen. Goede logica lijkt me; Geen probleem dus.

  Een belangrijke vraag die ik heb is hoe lang de geheimhouding van kracht is: Is het zo, voor zover ik het in kan schatten, dat de geheimhouding van Europa alleen van kracht is TIJDENS het onderzoek? Dus als Europa een antwoord heeft gegeven we binnen 15 dagen een reactie op een verzoek tot openbaring kunnen krijgen?

  Ik neem aan dat geheimhouding alleen van kracht is als daarvoor een reden is: Als het onderzoek voorbij is lijkt mij dat de documenten voor de burger beschikbaar zijn. Dus dan gaat Euro-Wob, (controle,inspectie), niet meer op en een logisch gevolg is dat dan ook lokaal er geen reden is om te verwijzen naar WOB-2A. (internationale.betrekkingen)

  Het lijkt me dat dit dus slechts tijdelijke geheimhouding is als we nu ook nog weten wanneer de geheimhouding opgeheven wordt dan vind ik het allemaal wel prima…

  Groet groet  ⚠️ Meld

 21. @Rinze

  Als ik zeg dat je aan de schrijverij ben, klinkt het als een ziekte
  en misschien is het dat ook wel.
  ==========
  Algemeen:
  Graag on-topic blijven a.u.b. !!
  Weblog Zwolle  ⚠️ Meld

 22. Hierbij een aangepaste tekst als reactie op Swollenaer, opdat hij het wel compleet kan volgen:

  “……………………………………………………………………………………………………………………….”

  Einde reactie op Swollenaer

  On-topic: Dank@Martin voor het pdf-je: Heb je em ook helemaal gelezen?: Interessant stuk schrijven… Artikel 1,het tiende stuk, geeft men inderdaad aan dat Europa bij openheid ook de stukken van derden behoort te overhandigen aan de verzoeker; Tenzij door een lidstaat een verzoek wordt ingedient dat voor geheimhouding pleit: Dit hoort uiteraard dan ook onderbouwd te worden.

  In artikel 1, behandeld nummer 14, dat iedere instelling de burger moet bijstaan om documenten in te zien; Daarbij heeft men het dus ook over een openbaar documentenregister. Klinkt goed allemaal: Staat die lijst ook op het internet? Heeft men dit lokaal ook?

  Artikel 2 geeft aan dat iedere burger van de Unie recht heeft op alle documenten die opgesteld of in het bezit zijn van de Europese instellingen.

  Artikel 4 zijn de uitzonderingen: Deze moet je echt kennen als politicus. Met name het zesde en zevende lid vind ik in dit geval interessant: Lees het zelf even… en reageer als je zin hebt…

  Artikel 4, lid 7, is ook goed om door te nemen: Het wijst op de tijdelijke status van geheimhouding.

  Artikel 7, lid 3, heeft het over de 15-dagen-procedure die ik reeds eerder heb aangehaald: Het behandeld hoe een verzoek tot inzage moet worden afgewerkt.

  Artikel 6, lid vier, vind ik ook zeer handig.. Geeft de burger het recht op hulp van de overheid bij het lospeuteren van informatie….

  Artikel 17, lid 1, moet je ook even bekijken; Wederom de registers waar duidelijk verwezen naar moet worden. Openbare index van documenten en specificatie’s.

  Goed, al met al is de wet vrij duidelijk, afgezien van de uitzonderingsregels. Deze zijn te ruim interpreteerbaar, wat leidt tot oneigenlijk gebruik van de regelgeving. Dit is overigens begrijpelijk in een wereld die niet vanaf de basis transparant is ingericht; Dan lijkt geheimhouding logisch en legitiem, maar dat is het niet aangezien het de Democratie in haar fundament juist ondermijnt. Je kunt dit zien als een vicieuze cirkel…. Simpelweg gesproken: Als je een kater van de drank hebt kun je dat oplossen door opnieuw te gaan zuipen,…. maar of daardoor je huis mooi transparant en schoon wordt valt te betwijfelen.

  Goed, Lees het pdfje dus even, of als je net als Swollenaer niet van lezen houdt, wat natuurlijk niet kan als je een politicus bent: Kijk dan alleen even de punten door die ik hierboven heb opgesomt en daarna: “Do the math!”

  Het lijkt mij vrij duidelijk dat het niet eenvoudig is om voor de burger alles eeuwig uit het zich te houden.. Okay,.. groetjes van de Rinze!


  ⚠️ Meld

 23. Rinze,

  D66 heeft morgen 3 moties inzake opheffing geheimhouding achter de hand, t.w.:
  – nu opheffen (geen rechtsgrond in verordening, want gaat over EC en niet Zwolle)
  – op zo??n kort mogelijke termijn opheffen (verzoek om toestemming van EC)
  – opheffen direct na afzien nader (inleidend) EC-onderzoek of afronding van zo??n
  onderzoek.


  ⚠️ Meld

Reageer