Windesheim wil innovatiecentrum kunststof

Zwolle – Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim wil de drijvende kracht achter het innovatieproces in de Nederlandse kunststofbranche worden. Vooral Oost- en Noord-Nederland heeft daar baat bij, want daar zijn veel kunststofbedrijven gevestigd. In dit verband is de hogeschool van plan om in Zwolle een Kunststof Expertise Centrum op te richten dat een spil moet worden in onderzoek, onderwijs en samenwerking in de sector.

Lector dr. ir. Harold Gankema zal tijdens zijn installatierede op 17 februari uit de doeken doen waarom een transformatie in productieprocessen en productontwikkeling nodig is en welke fundamentele innovaties mogelijk zijn om in de concurrentieslag overeind te blijven. Het lectoraat gaat als een spin in het web de innovatie in Nederland stimuleren door middel van opleidingen en relevant toegepast-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en verwerking van nieuwe kunststofproducten. Er komen bovendien een bacheloropleiding Kunststoffen en een aansluitende masteropleiding in Polymer Science die nodig zijn om regionaal en landelijk tegemoet te komen aan de industriële vraag naar voldoende en goed geschoold hoger beroepspersoneel.

Gankema: ‘Er liggen volop kansen, mits alle betrokken partijen in de markt en de kennisinstellingen hun handen ineenslaan. Ze moeten met elkaar werken aan de verwezenlijking van de onontbeerlijke transformatie naar nieuwe en duurzame producten. Drie routes staan daartoe open: productinnovatie, onderwijsinnovatie en kennisuitwisseling. In onderlinge wisselwerking moeten deze wegen leiden tot een forse kwaliteitsimpuls van de tot nu toe behoudende kunststofsector, tot een prominentere plaats op de wereldmarkt en tot uitbreiding van de nu teruglopende werkgelegenheid.’

Kunststof rukt op

Kunststof is al langere tijd een belangrijk materiaal voor de productie van tal van onderdelen en producten. In Europa werd in 2009 circa 45 miljoen ton kunststof in producten verwerkt. De verpakkingsindustrie is de grootste verbruiker van kunststoffen met 40,1%, daarna volgt de bouw & constructie met 20,4%, de automobielindustrie met 7% en elektrische & elektronische producten met 5,6%. In andere toepassingen werd 26,9% ingezet. De bouwsector past kunststoffen toe in gas- en waterleidingsystemen, profielen en buizen. Maar ook kozijnen en dakkapellen worden veelvuldig uit kunststof gefabriceerd.

Door de ontwikkeling van nieuwe kunststoffen en technieken zullen de toepassingsmogelijkheden van kunststof toenemen. Duurzame producten als biopolymeren en gerecyclede kunststoffen hebben de toekomst om het verbruik van aardolie ter vervaardiging van grondstofmateriaal terug te dringen. Dat vergt een structurele innovatie, waarop de kunststofbranche moet inspelen. Het lectoraat Kunststoftechnologie wil daarbij het voortouw nemen. Gankema zal hierop in zijn rede nader ingaan. Dr. ir. J.G.H. Joosten, Managing Director bij het Dutch Polymer Institute te Eindhoven, houdt na de presentatie van de onderzoeksplannen een referaat waarin hij reflecteert op waarde en noodzaak van de innovatie in de kunststofbranche.

Artikel delen:

Reageer