Voorsterpoort Zwolle zet in op overzichtelijk maatwerk

Zwolle – De ontwikkeling van kantoor- en winkelgebied Voorsterpoort in Zwolle wordt stapsgewijs aangepakt. Door het gehele plangebied op te knippen in kleinere deelgebieden willen burgemeester en wethouders de financiële kansen en bedreigingen bij de aanpak van het te ontwikkelen gebied langs de A28 beheersbaar houden. Voor die nieuwe aanpak moet de gemeente nu wel de oorspronkelijke grondexploitatie afsluiten die een paar jaar geleden al is opgesteld.


Dit was het plan destijds…
Het gebied zou voldoende vermogen voor 235.000 m2 kantoren, 90.250m2 detailhandel en 40.000m2 leisure en horeca en 20.000 m2 overige functies hebben, met de 600 meter lange wand waar alle functies, hun adres zouden krijgen…

Het Zwolse college stelt de gemeenteraad voor om de grondexploitatie voor Voorsterpoort te actualiseren. Wethouder Gerrit Piek: ‘We willen een gedegen herstart maken met de ontwikkeling van dit kansrijke gebied. Daarvoor is nodig dat we met een schone lei marktpartijen tegemoet treden, om samen de schouders er onder te zetten. We kiezen daarbij voor focus. Dus geen aan de markt opgelegde, allesomvattende visie maar maatwerk. En geen looptijden tot ver in de toekomst, maar overzichtelijke kosten- en batenstaatjes’.

Onder andere door de recessie die vanaf 2008 zorgde voor veel minder ontwikkelkansen constateerde Zwolle al dat de ontwikkeling van Voorsterpoort minder voortvarend opgepakt kon worden dan oorspronkelijk gedacht. Op basis van eigen analyses, onderzoek door externe deskundigen en overleg met de gemeenteraad is al eerder bepaald dat de aanpak van het te ontwikkelen gebied beter anders georganiseerd kan worden.


De plannen zoals die in 2007 waren..

Zwolle heeft vorig jaar al rekening gehouden met een bedrag van 14,1 miljoen euro om toekomstige verliezen te dekken. Dat bedrag wordt nu gebruikt om op de boekwaarden van de gronden af te schrijven. Tekorten worden zo niet nog vele jaren meegesleept. Bovendien wil het college de verwachte opbrengst van deelproject Spooldereiland aanwenden voor de gedegen doorstart voor heel Voorsterpoort. Het nog lopende project Spooldereiland geeft naar verwachting een positief resultaat van ruim 4 miljoen euro.

De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over het voorstel van het Zwolse college om de grondexploitatie voor Voorsterpoort te herzien. Later dit jaar beslist de raad hoe de kantoren, retail- en leisure-voorzieningen op Voorsterpoort ruimtelijk het beste gerealiseerd kunnen worden. Opzet is dat vervolgens de diverse deelgebieden in samenspraak met marktpartijen worden ontwikkeld.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Zwolluh, ik zeg maar even niets 😉 Ik baal nog steeds dat dit mooie project niet doorgaat. Het was een regelrechte landmark en touristentrekker geworden. En dan zou Zwolle als stad echt op de kaart gestaan hebben.


  Maak melding

 2. Doe maar niet te enthousiast… Ik denk niet dat wij dit nog mee zullen gaan maken.. Het zijn ambtenaren hoor. Die grond exploitatie zal nooit sluitend gaan worden tenzij er een rijke oliesjeik opstaat. De enige die er beter van worden zijn de architecten en adviseurs van de plaatjes hierboven… helaas.


  Maak melding

 3. De malloten hebben nog steeds niet door wat er in de wereld gebeurd.
  Alle grootwinkelbedrijven uit de binnenstad naar Voorsterpoort? De bezoekers aan en ondernemers in de binnenstad uitwringen.
  Klagen dat het bezoek aan de binnenstad verloopt, dansen naar de pijpen van projectontwikkelaars en aanverwante jaknikkers en alleen maar denken aan de te produceren vierkante meters want die brengen voor de gemeente geld op. Kortzichtig en verdacht slaafs aan de grote sigarendozen.
  Wanneer stellen we de bestuurders van een stad persoonlijk aansprakelijk voor de verliezen en andere miskleunen?  Maak melding

 4. @ikkuh, de aanwezigheid van grootwinkelbedrijven legt voor de lokale ondernemer ook geen windeieren, kijk naar sportscenter, zelfs met een mediamarkt las buurman lukt het niet. Het concentreren van grootwinkelbedrijven op 1 plek en de kleinere- en eigen ondernemers in de binnenstad laten zal voor een ieder een voordeel zijn. Dan zal de zwolse binnenstad een geheel eigen gezicht krijgen….


  Maak melding

 5. @ lanzoner,
  We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  Kijk naar Franse binnensteden waar men met jouw idee al jaren aan de gang is. Ze zijn totaal uitgestorven.
  Is Duitsland is men daar nu ook achter. Gelukkig zijn er nog genoeg steden waar men het heeft tegengehouden.
  Ga ’s avonds na 22.00 uur eens kijken op het grootwinkelcentrum in Duiven. Een spookstad.  Maak melding

 6. Verslag Raadsplein:

  Het college stelt voor de opzet van de grondexploitatie van Voorsterpoort drastisch te herzien.

  Doel is zo flexibel mogelijk te kunnen inspelen op initiatieven uit de markt. Hiervoor is het nodig verliezen te nemen en keuzes te maken in programma??s. Uit de vragen bleek dat de meeste fracties het goed vinden dat er nu stappen worden gezet en dat het verlies genomen wordt.

  Wel was er de vraag hoe groot het totaal verlies al is op de ontwikkeling Voorsterpoort en of we nog meer moeten gaan afboeken. Verder vroeg men zich af of we wel bij ieder initiatief uit de markt moeten toe happen. Hiermee zou je toekomstige meer gewenste ontwikkelingen kunnen blokkeren. Er werd ook gevraagd naar het beheer van het gebied.

  De braakliggende terreinen zouden wellicht kunnen worden gebruikt voor tijdelijke functies. Wethouder De Heer zei dat er met dit voorstel afscheid wordt genomen van het grootschalige totaalplan uit het verleden. Door flexibel te kunnen inspelen op de markt ontstaat er weer focus op de toekomst. Niet ieder willekeurig initiatief wordt gehonoreerd. Het moet wel passen in de ontwikkelscenario??s. Het is de bedoeling dat deze ruimtelijke scenario??s binnenkort met de raad worden besproken. Mogelijk op het Raadsplein van 11 april.

  Op de vraag waarom er wordt afgeboekt tot ??180, – per m2 antwoordde de wethouder dat dit het laagste bedrag is in de grondprijzennota (maatschappelijke functies). Gevraagd werd ook naar de hoogte van de plankosten 2011 en 2012.

  Wat gaat het college doen voor dat bedrag van totaal ?? 1.575.000, -? Op deze vraag zal de wethouder nog schriftelijk reageren. Dit geldt ook voor een overzicht m.b.t. de vraag over het totale verlies tot nu toe. Aan het eind van de bespreking was de conclusie dat het debat gevoerd moet worden op basis van de aangekondigde beslisnota over de ruimtelijke scenario??s.

  De voorliggende beslisnota over de grondexploitatie kan zonder meningsvormende ronde geagendeerd worden voor de besluitvormingsronde-A op 28 maart aanstaande.  Maak melding

Reageer