Symposium Over de rand

Op 29 maart vindt vanaf 10.00 uur ter gelegenheid van 20 jaar Windesheim “Over de rand” plaats, een symposium over de integrale benadering van gebiedsontwikkeling. Het symposium vindt plaats op Windesheim Zwolle en wordt georganiseerd door de School of Built Environment & Transport in samenwerking met VU podium.

Insteek is de problematiek van de vele langs elkaar heen werkende gebiedsontwikkelaars die als het ware te weinig ‘over de rand’ van hun eigen opdrachten en verantwoordelijkheden kijken. Nederland heeft als klein land met beperkte ruimte groot belang bij optimale gebiedsontwikkeling. Steden groeien richting platteland en rijgen zich langs snelwegen aaneen met talloze bedrijventerreinen. Tussen de grenzen van al deze gebieden ontstaan armoedige ‘niemandslandjes’ 

Aan de orde komt onder andere de vraag aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan bij gebiedsontwikkeling zodat er geen ‘tussenlandjes’ ontstaan die verpauperen omdat niemand er verantwoordelijk voor is. Ter illustratie staat de ontwikkeling van het gebied op de as Zwolle/Kampen centraal.

Sprekers op het symposium zijn:

  • de heer ir. D.F. Sijmons, rijksadviseur voor het landschap.
  • de heer drs. Th.W. Rietkerk, gedeputeerde Provincie Overijssel
  • de heer drs F. Smit, Regionale Economie Kamer van Koophandel Oost-Nederland
  • de heer dr. G. Joosen, architect ONL
  • mevrouw drs. H.C. Witbraad, wethouder van de gemeente Zwolle
  • mevrouw F. Vergeest, Staatsbosbeheer

De sprekers en de forumdiscussies bieden voldoende stof voor inspiratie en gesprek over de verschillende dilemma’s rond de Nederlandse gebiedsontwikkeling. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de film ‘Tussenland’ en de bijbehorende expositie te bekijken.

 

Artikel delen:

Reageer