SP vraagt stadsbestuur om protest wachtgeldregeling

Zwolle – De Zwolse SP heeft het stadsbestuur gevraagd om in navolging van de gemeente Cuijk er bij het Rijk op aan te dringen om de wachtgeldregeling voor ex-wethouders te wijzigen. De gemeente Zwolle moet bij het vertrek van een wethouder ook opdraaien voor de wachtgeldregeling voor de periode van die wethouder in vorige gemeenten. Zwolle moet bijvoorbeeld voor ex-wethouder Berkhout – die nog geen jaar wethouder was – ook wachtgeld voor zijn periode als wethouder in Zeist en Doorn betalen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De Zwolse belastingbetaler betaalt jaarlijks duizenden euro’s aan wachtgeld voor een ex-wethouder, die slechts korte tijd de stad heeft gediend. Dat geld kunnen we beter investeren in betere zorg en goed onderwijs. Het is daarom goed als er in Zwolle meer transparantie komt over wie wachtgeld krijgt en hoeveel.’ De partij wil ook weten welke ex-wethouders gebruik hebben gemaakt van een terugkeergarantie naar een vorige functie of een nieuwe functie hebben aanvaard, maar toch wachtgeld ontvangen. Verder vraagt de partij het college om een jaarlijks overzicht van het uitgekeerde wachtgeld.

Begin februari stond er een artikel in dagblad de Stentor met als titel ‘Ex-politici zijn duur voor stad’. In het artikel werd vermeld dat Zwolle (in vergelijking) ongunstig afstak bij andere grotere steden en in verhouding veel wachtgeld betaald.

Onlangs bleek in berichten in de media dat volgens de APPA de laatste gemeente waar een wethouder een ambt heeft bekleedt, de uitkeringslasten uit vorige perioden bij andere gemeenten in principe betaald moeten worden door de laatste instantie. In de praktijk zou dat betekenen dat de gemeente Zwolle ook de uitkeringslasten (wachtgeld) voor de periode van ex-wethouder Berkhout in andere gemeenten moet gaan betalen.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van de betaalde bedragen voor de wachtgeldregeling van 2000 tot en met 2010? Kunt u bij de bedragen toelichten hoe deze bedragen zijn opgebouwd?

2. Bent u bereid om de Raad jaarlijks een overzicht te verstrekken van de uitgekeerde wachtgelden en welke meerjarige verplichtingen hierbij vast staan en tot wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Klopt het dat de gemeente Zwolle ook de uit de wachtgeldregeling vloeiende bedragen van ex-wethouder Berkhout bij andere gemeenten moet gaan betalen? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel geld het precies gaat uitgesplitst in periode van wethouderschap? Hoeveel wachtgeld ontvangt ex-wethouder Berkhout precies?

4. Kunt u ons halfjaarlijks informeren over de inspanningen die zijn gepleegd om ex-wethouders met een wachtgeldregeling aan een baan te helpen? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er ex-wethouders die nog gebruik maken van de wachtgeldregeling terwijl zij na het wethouderschap gebruik hebben gemaakt van een terugkeergarantie naar de oude baan of zelf een nieuwe functie hebben aanvaard? Zo ja, welke wethouders zijn dat en om welke bedragen gaat dit precies?

6. Bent u bereid om het voorbeeld van het college van B&W in Cuijk te volgen en bij het Rijk om opheldering te vragen over het wachtgeld dat de gemeente Zwolle moet betalen over een eerdere periode van een ex-wethouder bij een andere gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u er bij het Rijk op aandringen om deze wetgeving te wijzigen?

7. Kunt u de Raad informeren over de procedure die ex-wethouders moeten volgen wanneer zij inkomsten hebben naast het wachtgeld? Moet zij bijvoorbeeld net als mensen met een bijstandsuitkering maandelijks een overzicht (loonstroken) overhandigen om aan te tonen welke inkomsten zij hebben genoten? Kunt u dit toelichten?

Namens de SP-fractie; Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Ik ben geen SP-er maar ik ben blij dat iemand deze misstanden eens in het “eigen huis” aan de kaak durft te stellen.
  Wethouders hebben zich onder ede /belofte laten benoemen voor een behoorlijk bestuur in dienst van de burgerij, daar hoort een persoonlijke mentale instelling bij die niet ophoudt na een vrijwillig vertrek.


  Maak melding

 2. Helemaal geen wachtgeld meer uitkeren bij vertrek van wethouders die zelf weggaan, als een burger ontslag neemt krijgt hij ook geen wachtgeld van zijn werkgever, en als de termijn van de wethouder op is of hij is niet gekozen bij nieuwe verkiezingen gewoon ww net als ieder ander


  Maak melding

 3. @Drama, ik snap je opmerking ook niet.

  Als deze ‘profiteur’ Berkhout van stad tot stad jobhobt en nergens zijn werk afmaakt, lijken mij de gestelde vragen zeer terecht. Zeker in een tijd van forse bezuinigingen.


  Maak melding

 4. Ik heb dit al vaker hier gepost.

  Alle wachtgelders van nu stammen uit een verleden, ze zijn in die situatie verzeild geraakt op basis van eerder gemaakte afspraken bij hun aanstelling. Om daar elke keer weer (SP) over te mauwen heeft geen enkele zin, tenzij je dat leuk vindt of misschien zijn er binnenkort wel verkiezingen….

  Als je het met deze regelingen niet eens bent moet je die regels gaan aanpassen, gaan veranderen; voorstellen doen die wel te realiseren zijn.


  Maak melding

 5. Goed punt van de sp ben het hier volkomen mee eens .Helemaal toen ik de lijst heb gezien in Zwolle en Amsterdam waar de pvda de absolute koploper is in wachtgeld innen.Maar ook groen links graait lekker mee uit de ruif.


  Maak melding

 6. Ik vind dat wethouders wél een beroep op de wachtgeldregeling mogen doen. Maar het moet niet te gemakkelijk zijn en de uitkering mag best wat lager.
  Vaak moet een wethouder aftreden na (on)terechte kritiek op zijn handelen. Schaf je het wachtgeld af, dan zou zo’n wethouder wellicht kost-wat-het-kost aan willen blijven. Dat zou de politiek schaden en dat willen we toch ook niet?
  Door de wachtgelduitkering te verlagen voorkom je misschien dat een wethouder te gemakkelijk opstapt. Maakt hij/zij misbruik van de regeling dan is er sprake van uitkeringsfraude en kan hij/zij worden aangeklaagd.


  Maak melding

 7. Elke nieuwe wethouder binnen de gemeente een proeftijd van 3 maanden functioneerd hij dan niet gelijk eruit en in de ww maar geen jaren wachtgeld regeling.Een normale werknemer krijgt vandaag de dag ook niet direct een vast contract meer en wordt ook zo op straat gezet


  Maak melding

Reageer