MEE start cursussen en gespreksgroepen

In het voorjaar 2007 wil MEE IJsseloevers starten met een aantal cursussen en gespreksgroepen.

– Gespreksgroep voor ouders met een kind tussen 0-4 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een handicap. In deze gespreksgroep wordt gepraat over acceptatie van een kind met een handicap, de communicatie, motorische ontwikkeling, spel en spelontwikkeling. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

– Omgaan met geld en geldzaken. Een cursus voor mensen met een beperking die ouder zijn dan 18 jaar. In de bijeenkomsten komt o.a. aan bod: lezen van bankafschriften, invullen van formulieren en acceptgirokaarten, betalen met de pinpas, rondkomen van uw geld.

– Sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren. Een cursus voor kinderen en jongeren met een beperking die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, die moeite hebben met nee zeggen of juist snel ruzie hebben.

– Gespreksgroep voor ouders van een kind in het autistisch spectrum, in samenwerking met Balans. Centraal in deze gespreksgroep staat het uitwisselen van ervaringen aan de hand van thema’s zoals: de noodzaak tot een gestructureerd (gezins)leven, onbegrip in de omgeving van het gezin, toekomstverwachtingen.

Bij voldoende aanmeldingen wordt in het voorjaar gestart in het kantoor van MEE IJsseloevers aan de Dr. van Deenweg 2-10  te Zwolle .

Wilt u meer informatie of u wilt u zich aanmelden, dan kunt u bellen met MEE IJsseloevers via
T 038 455 46 46 en vragen naar de aandachtsfunctionaris groepswerk.

Artikel delen:

Reageer