Ook in de toekomst moet passende zorg mogelijk zijn

Zwolle – Met innovatie inzetten op toekomstbestendig zorgaanbod. Om ook in de toekomst nog verzekerd te zijn van een goed zorgaanbod zijn vernieuwingen in de zorg noodzakelijk. De gemeenten Kampen en Zwolle zetten daarom, samen met partners in zorg en welzijn, met innoverende projecten in op een toekomstbestendig zorgaanbod.

Het doel is om het regionale zorgaanbod te verbeteren zodat in de toekomst zorg en welzijn in samenhang en tegelijk ook dicht bij huis afgenomen kunnen worden. Op deze manier kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig hun eigen leven leiden. Het is van belang dat we inzetten op vernieuwingen in het zorg- en welzijnsaanbod, omdat de druk op de zorg de komende 15 jaar alleen maar toeneemt. Hiervoor zijn drie oorzaken: de vergrijzing, het vaker voorkomen van welvaartsziekten als diabetes en hart- en vaatziekten en de steeds hogere eisen die cliënten stellen aan de kwaliteit van de zorg.


“Als we dus nu niet inspelen op deze veranderingen, dan zal over een aantal jaar de zorgvraag niet alleen groter zijn dan het aanbod, maar het aanbod sluit dan deels ook niet meer aan bij de wensen van onze burgers”, legt Lidi Kievit, wethouder van de gemeente Kampen uit. “Bovendien willen we ook in de toekomst een aantrekkelijke regio blijven waar mensen met plezier wonen”.

Omslag in denken
“Regie over het eigen leven en zelfredzaamheid staan voorop”, aldus Erik Dannenberg, wethouder van de gemeente Zwolle. “Dit betekent dat we in de toekomst nog nadrukkelijker kijken naar wat mensen nog wel zelf kunnen en hoe ze hierbij ondersteund kunnen worden om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Dit vraagt om een omslag in denken, niet alleen voor de overheid en de partners in de zorg maar ook voor de burgers”. Kampen en Zwolle streven er naar dat mensen niet langer aankloppen als ze een zorgvraag hebben, maar juist omdat ze gezond willen blijven. Erik Dannenberg: “Dit betekent dat we verantwoord en gezond gedrag moeten stimuleren en we burgers hierin moeten coachen”.

Concrete initiatieven
De beide gemeenten dagen partners in de regio uit om innoverende projecten in te dienen. De zorg- en welzijnsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het bedenken en realiseren van nieuwe oplossingen. Voor 2011 staat er al een aantal concrete initiatieven gepland die verder worden uitgewerkt. Zo wordt in Kampen en Zwolle in twee wijken geëxperimenteerd met een nauwere samenwerking tussen welzijn en zorg. Door het inzetten van generalisten die vroegtijdig en snel kunnen handelen kan worden voorkomen dat intensievere en zwaardere hulp nodig is.  Om de zorg in de regio Zwolle Kampen te innoveren is voor de komende drie jaar totaal € 750.000 beschikbaar. Zowel Kampen en Zwolle als de provincie Overijssel hebben hieraan een bijdrage geleverd. De kadernota “Een ketting rijg je parel voor parel” is te vinden op de websites van de gemeenten Zwolle en Kampen.

Artikel delen:

Reageer