College: nieuwbouw Wijkcentrum Het Anker in Stinspoort

Zwolle – Als het aan het college van B&W ligt krijgt het wijkcentrum Het Anker in de Stinspoort een nieuwe locatie met daarbij een sporthal. B&W stellen daarom deze variant voor aan de gemeenteraad.

Deze optie biedt voor het wijkcentrum het beste toekomstperspectief en sluit het beste aan bij het uitgangspunt dat uitgaat van een multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Vorig jaar startte het college een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor wijkcentrum Het Anker. Hieruit kwamen drie varianten (niet verplaatsen, verplaatsen van alleen het wijkcentrum, verplaatsing in combinatie met andere maatschappelijke functies) die inmiddels ook financieel zijn doorgerekend. Op basis van de resultaten heeft het college nu de voorkeur uitgesproken voor de derde variant: nieuwbouw van Het Anker met een sporthal.

Het nieuwe wijkcentrum met sporthal maakt een combinatie met andere maatschappelijke functies op het gebied van welzijn, sport en onderwijs mogelijk. Door de huidige ligging midden in een woonomgeving en de staat van het gebouw, zijn de gebruiksmogelijkheden van het wijkcentrum op dit moment beperkt. De derde variant sluit aan bij de dringende behoefte aan extra ruimte voor sportbeoefening die zowel in Westenholte als Stadshagen bestaat. Bovendien kan het wijkcentrum bij deze variant een bredere functie vervullen. Door de aanwezigheid van een sporthal met drie zaaldelen kan optimaal en flexibel gebruik gemaakt worden van de ruimten. “Bovendien biedt het centrum in combinatie met de sporthal ook op de langere termijn optimale mogelijkheden om een bredere maatschappelijke functie te vervullen of deze te versterken”, legt wethouder Vedelaar uit. “Daarom hebben wij als college de voorkeur voor de derde variant, maar het is natuurlijk aan de raad om een definitief besluit te nemen.”

Artikel delen:
Reacties 6

Reageer