Groene fractie wil einde aan armoede in Zwolle

GroenLinks/De Groenen heeft een eigen visie op het Zwolse armoedebeleid uitgewerkt. In de notitie Weg met de Zwolse armoede worden oplossingen aangegeven voor verbetering van het Zwolse armoedebeleid.

Deze notitie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de fractie GroenLinks/De Groenen en met medewerking van de werkgroep armoede en deskundigen uit ons netwerk. Het eerste exemplaar van de notitie wordt maandag a.s. door raadslid Theo Profijt aan wethouder Knol overhandigd in het gemeentehuis.

Achtergronden

GroenLinks/De Groenen ziet een duidelijke aanleiding om armoede extra onder de aandacht te brengen en concrete maatregelen te treffen die een einde moeten gaan maken aan de Zwolse armoede. 

GL/DG: “Zwolle wordt meer en meer geconfronteerd met armoede, omdat meer mensen te maken hebben met armoede. We zien dat drie regeringen Balkenende geleid hebben tot een versobering van het sociale klimaat in Nederland, dus ook in Zwolle. Balkenende IV realiseert zich ook dat er veranderingen nodig zijn, dus vanuit Den Haag mag nu eindelijk ook iets verwacht worden. Een andere aanleiding is dat er ook gemeenteljjk meer aandacht bestaat voor armoede. De gemeente werkt aan nieuw beleid, en we kennen in Zwolle nu ook het fenomeen Voedselbank. Hoog tijd dus voor een hernieuwde kijk op de armoede in het huidige Zwolle.”

De  conceptnota Van kwetsbaar naar weerbaar is door wethouder Knol opgesteld en vrijdag 30 maart vindt er een sociale conferentie plaats over armoedebeleid.  In de aanloop naar het debat over de nota Van kwetsbaar naar weerbaar, de sociale conferentie en het te voeren armoedebeleid in Zwolle heeft GroenLinks/De Groenen zijn insteek op papier gezet. De keuze die GroenLinks/De Groenen maakt is, dat ze aanvullend op de armoedenota van de gemeente met analyses en voorstellen komen.

Artikel delen:

Reageer