Voorbereiding schaduwverkiezingen CCC in provinciehuis

Zwolle – Carolus Clusius College en provincie Overijssel besteden aandacht aan de Provinciale Statenverkiezingen. Op 28 februari aanstaande komen zo’n 350 leerlingen van het Carolus Clusius College in drie groepen van ongeveer 120 leerlingen naar het provinciehuis ter voorbereiding op de schaduwverkiezingen die het Carolus Clusius College op 1 maart op school organiseert.

Commissaris van de Koningin, Ank Bijleveld, opent de bijeenkomst op 28 februari om 11.00 uur in de Statenzaal. De leerlingen krijgen in de Statenzaal een kort gastcollege, waarin wordt verteld hoe het bestuur van de provincie in elkaar steekt, waar de provincie zich mee bezighoudt, hoe het gaat met de verkiezingen, etc. Daarna gaan de leerlingen in kleinere groepen van circa 30 leerlingen met elkaar in debat over een aantal stellingen met een Overijssels thema. Vervolgens gaan alle leerlingen op 1 maart op school hun stem uitbrengen.


De uitslag van deze schaduwverkiezingen is dezelfde dag al bekend. Drie leden van de Jongerenraad Overijssel, die onderwijs volgen op het Carolus Clusius College hebben het initiatief genomen om op hun school aandacht te besteden aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zij hebben de provincie gevraagd hier medewerking aan te verlenen. De provincie Overijssel besteedt sinds drie jaar via het project Jong Overijssel Doet mee! extra aandacht aan jongeren tussen de 15 en 18 jaar met de bedoeling hen méér te betrekken bij de democratie.

Artikel delen:

Reageer