Raadsfracties willen spoeddebat Stad Als Theater

Het college van B & W in Zwolle heeft besloten alsnog geen subsidie te verlenen aan het festival De Stad als Theater. Dit heeft geleid tot veel verbazing, onbegrip en vragen bij de raadsfracties van de VVD Zwolle, de SP en Swollwacht. Na het raadsdebat van 5 februari jl. is er een raadsbrede opdracht geformuleerd aan het college om gezamenlijk met de stichting De Stad als Theater te kijken welke mogelijkheden er zijn om binnen de kaders voor het festival beleid te komen tot een nieuwe aanvraag voor het festival De Stad als Theater in 2007.

“Op deze manier stond de weg weer open voor een voortzetting van het festival en kon een verdere stap gezet kunnen worden in het professionaliseren van de Stad als Theater. Uitgangspunt hierbij was de wens om invulling te blijven geven aan de kaders van het Zwolse Festivalbeleid en de rol van de Stad als Theater hierin. Bovendien was het een door de raad gesteunde oproep aan gemeente en stichting om constructief met elkaar in gesprek te gaan en de ontstane gespannen verhouding tussen college en stichting te verlaten.” Nu uiteindelijk toch het besluit is gevallen geen subsidie meer te verlenen aan de stichting De Stad als Theater willen de raadsfracties van de VVD, de SP en Swollwacht tekst en uitleg over de gevolgende procedure, de inzet van het college, de rol van betrokken partijen en vragen daarom een spoeddebat aan. In het spoeddebat moet ook duidelijk worden wat de gevolgen zijn van het collegebesluit en staat de mogelijkheid open hierover conclusies te trekken.

Concreet zal het spoeddebat volgens de indieners helderheid moeten bieden over:

–         De inzet van het college in de afgelopen periode om invulling te geven aan de door de raad geformuleerde opdracht en intenties

–         De rol van betrokken partijen

–         De gevolgen die het besluit tot het niet subsidiëren van de Stad als Theater heeft

–         De doelen van het college ten aanzien van het festivalbeleid

–         De toekomst van de verdere invulling van dit festivalbeleid en het imago, cq de merknaam de Stad als Theater  

 

Wij verzoeken u om op maandag 26 maart 2007 het spoeddebat over de negatieve subsidiebeschikking voor het festival De Stad als Theater te organiseren.

Namens de raadsfracties van de VVD Zwolle, SP, en Swolwacht,

René de Heer

Gert van Maurik

William Dogger

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Erg jammer! Ik ben benieuwd naar de onderbouwing van het college. >:(
    ============
    Dat staat verderop op deze website ZEER uitgebreid beschreven.
    Weblog Zwolle


    Maak melding

Reageer