Roodborst

Zwolle – Over een poosje zien we hem weer minder vaak in onze tuinen, het is vooral in de winter dat we hem veelvuldig kunnen waarnemen. Als de roodborst uit onze tuinen verdwenen is, dan weten we dat de winter weer voorbij is. Andere vogels die in zuidelijke landen overwinterd hebben, nemen dan hun plaats in totdat het weer herfst wordt.

ap_weblogzwolle_27feb11.jpg
Ank Pot  www.bunnymom.web-log.nl

De roodborstpopulatie in Nederland vertoont sinds 1970 een licht stijgende trend. Waarschijnlijk liggen bosaanplant en verstedelijking (meer tuinen) hieraan ten grondslag. Roodborsten worden vooral op de zandgronden aangetroffen. Nederlandse roodborsten zijn deels standvogel, deels trekvogel. Scandinavische roodborsten trekken door ons land en overwinteren deels in ons land terwijl Nederlandse roodborsten deels wegtrekken naar Frankrijk en Spanje. (Bron: Internet)

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.