Internationale conferentie ‘Flornet’ in Zwolle

Van woensdag 28 t/m vrijdag 30 maart vindt op De Groene Welle in Zwolle een driedaagse internationale conferentie plaats van het transnationale netwerk ‘Flornet’. De conferentie wordt georganiseerd door De Groene Welle. 24 Partnerscholen uit 17 Europese landen nemen deel aan deze conferentie voor vakdocenten uit de bloemenbranche.

Tijdens de eerste dag van de conferentie worden de projectresultaten van de het transnationale netwerk gepresenteerd. Aan de orde komen: kenniscirculatie in Europa, opbouw van competentiecentra voor bloemschikken in Europa en de ontwikkeling van negen internationale mbo+ modules voor bloemschikken. De tweede en derde dag zijn er meer inhoudelijke discussies gepland. Zo wordt er gediscussieerd over komende evenementen en activiteiten, de toekomst van het partnerschap en afspraken voor studentenmobiliteit en docentenuitwisseling. Daarnaast gaan de partnerscholen in overleg om in samenwerking met de Europese Federatie voor Professionele Bloemisten een opleiding voor European Master in Floral design te ontwikkelen.

Naast de 24 partnerscholen is ook het bestuur van de Europese Federatie voor Professionele Bloemisten uitgenodigd. Daarnaast zijn de Vereniging Bloemist Winkeliers en de Nationale Agentschappen Leonardo da Vinci van zowel Nederland als Zweden uitgenodigd om de conferentie of een deel daarvan bij te wonen.

Internationale opleiding
Flornet is een samenwerkingsverband van 26 onderwijsorganisaties in Europa. Eén van de doelstellingen van Flornet is het ontwikkelen van regionale kennisnetwerken om zo nieuwe ontwikkelingen in de bloemenbranche te introduceren en te verspreiden in Europa. Ook ontwikkelt Flornet onderwijsmodules. De verschillen tussen de landen en culturen zijn hierbij de basis. In Nederland is De Groene Welle de enige onderwijsinstelling die haar bijdrage levert aan de ontwikkeling van de modules. De Groene Welle is als initiator vanaf de start in 2000 betrokken bij Flornet en is projectleider van het samenwerkingsverband.

Artikel delen:

Reageer