SP wil meer ondersteuning voor locatie Aloë

De SP in Zwolle is van mening dat inbreiding in Zwolle een goede zaak kan zijn, daar waar al van verstening sprake is. Echter, de wijze waarop is van groot belang, laat Edwin Koster namens de partij weten. “De belangen van omwonenden en ondernemers, die soms al jaren in het gebied Aloë gevestigd zijn, mogen hierbij niet worden gepasseerd”, zegt de SP. “Duidelijkheid voor de recente toekomst is voor een ondernemer van het grootste belang, zeker als het gaat om uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Het huidige plan biedt hierin geen toekomstperspectief.” De SP is van mening, dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol moet spelen, mocht blijken dat bedrijven door schaalvergroting niet op deze locatie kunnen blijven als de geluidscontouren daarvoor beperkingen bieden.

De SP en ook andere partijen, zijn op een bijeenkomst geweest van ondernemers op de Aloë locatie. Het beeld dat daar is ontstaan en werd bevestigd tijdens en na commissiebehandeling van dit onderwerp, is dat door de gemeente de indruk is gewekt dat de ondernemers inspraak -en daarmee invloed- hadden op de besluitvorming. Daar lijkt weinig of niets van terecht te zijn gekomen, zegt de SP. “Want het (stedenbouwkundig) ontwerp  heeft geen verandering ondergaan n.a.v. opmerkingen. Het besef dat de gemeente in een geval van een (startende) ondernemer geen duidelijkheid heeft gegeven is kwalijk en draagt niet bij aan het beeld dat Zwolle een stad voor ondernemers is.” DE SP dient maandagavond een motie in over de locatie Aloë.

MOTIE

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan De Aloë.

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 26 maart 2007, behandelend voorstel Vaststelling bestemmingsplan De Aloë.

Overwegende dat

 • Ondernemen inhoud dat risico’s worden genomen;
 • Wonen en werken niet altijd samen kunnen gaan;
 • Regels voor iedereen duidelijk moeten zijn;
 • Onduidelijkheid een rem zet op ondernemen;
 • Het ondernemersklimaat in Zwolle gebaat is bij duidelijkheid;

Van mening dat

 • De gemeente een duidelijk regierol moet voeren en dus ook weet welke plannen er boven de markt hangen en hierin de belangen van alle partijen weegt;
 • Ondernemerschap niet gefrustreerd moet worden door slechte gemeentelijke communicatie; 
 • ‘Samen maken we de Stad’ bij inbreiding betekent dat er zeer een zorgvuldig proces van communicatie vereist is;
 • Dat bij inspraak vooraf duidelijk dient te zijn wat rol van betrokken partners is;
 • Dat na lezing van alle stukken bij dit dossier niet helder is geworden of ondernemers deze inspraak (beïnvloeding) ook mochten verwachten;
 • Dat het plan, zoals ontworpen, geen verandering heeft ondergaan n.a.v. opmerkingen;
 • Dat het niet te verwachten is dat de plannen nu nog gewijzigd worden;
 • Het ondernemersklimaat verbetert door een handreiking aan betrokken ondernemers; 

Verzoekt het college om

 • Voortvarend mee te werken aan het vinden van een geschikte bedrijfslocatie, mocht de toekomst uitwijzen dat uitbreiding of bedrijfsvoering niet (meer) mogelijk is op de huidige locatie;
 • Hieraan een termijn van maximaal 7 jaar te koppelen;
 • Bij de start van de inbreiding van de wijk Aloë middelen te reserveren om de gedwongen verhuizing, binnen bovengenoemde periode, financieel te kunnen ondersteunen. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie

Edwin Koster

Artikel delen:
Reacties 2
 1. De gemeente Zwolle kan verder met de ontwikkeling van het Alo?«terrein. De gemeenteraad heeft maandag het bestemmingsplan goedgekeurd.

  Op het terrein zijn 177 huizen gepland. Het ligt vlakbij de Zwolse wijk Indische Buurt. De VVD, D66, Swollwacht en de SP stemden tegen het bestemmingsplan. Deze vier partijen vinden dat er onvoldoende overleg is geweest met de ondernemers op het aangrenzende bedrijventerrein. De ondernemers zijn bang dat ze in de toekomst niet meer kunnen uitbreiden door de bouw van de woningen.
  Bron: RTV Oost


  Maak melding

 2. Gewoon eens opschieten met het bouwen van de woningen.
  Binnen Zwolle is er voldoende ruimte voor bedrijven om zich te vestigen. Kijk maar eens naar die enorme lappen industrieterreinen overal! Het heeft nu wel lang genoeg geduurt, wij wachten al een h?©?©le tijd op een huisje daar!

  Gr. Gaby


  Maak melding

Reageer